Ataması yapılan öğretmenlerin yapması gerekenler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ataması yapılan öğretmenlerin yapması gerekenler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ataması yapılan öğretmenlerin yapması gerekenler

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: ataması yapılan öğretmenlerin yapması gerekenler

  ataması yapılan öğretmenlerin yapması gerekenler

  Atanan öğretmenlerin yapması gerekenler 2012, yeni atanan öğretmenlerin yapması gerekenler 2013, atanan öğretmenlerden istenen belgeler,yenı atanan ögretmenlerden istenen belgeler, ilk atanan öğretmenin yapması gerekenler, öğretmen atamalarında istenen belgeler,öğretmen atama kararnameleri 2012, atanan öğretmenlerden istenen belgeler 2012, 2013 atanan öğretmenlerin yapması gerekenler hakkındaki bilgiler.

  2012 de öğretmen atamalarında yerleşen öğretmenler için istenen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 2012 de atanan Tüm öğretmen adaylarının yapması gereken işlemler şöyle

  ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

  Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

  Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

  Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının duyurulduğu günü takip eden iş gününden itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

  Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “sözleşmenin feshi” istenmesi hâlinde, bulundukları eğitim kurumu gunceldir.com müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il
  millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

  Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Kasım 2012)

  Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş istenecektir.

  Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

  Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;
  a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
  b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
  c) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği ile birlikte,
  ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği ile birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

  Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”,

  Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.

  1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili
  kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca
  istenmeyecektir.

  2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik
  görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru
  Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu
  valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve
  başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne
  bildirilecektir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi