Cumhuriyet öncesi ve sonrası inkilaplar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhuriyet öncesi ve sonrası inkilaplar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Cumhuriyetin ilanından önce ve sonra yapılan yenilikler nelerdir  Birinci Meşrutiyet'in İlanı (23 Aralık 1876)

  İkinci Meşrutiyet'in İlanı(1908)

  Misakı Milli'nin İlanı

  Misak-ı Milli ile Türk vatanının sınırları çizilmiştir.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Açılması

  İlk Anayasa'nın (Teşkilat-ı Esasiye) İlanı

  Düzenli Ordunun Kurulması


  Cumhuriyet'in ilanından yada Cumhuriyetten sonra yapılan yenilikler  Siyasal Alanda Yapılan Yenilikler
  Saltanatın kaldırılması ( 1 Kasım 1922)
  Ankara’nın başkent olması (13 Ekim)
  Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
  Siyasi Partiler kuruldu. (Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası)

  Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler
  20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.
  Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi.
  17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı.
  - a) Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı.

  - b) Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.

  8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den
  10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—Almanya’dan
  1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu – İtalya’dan alınarak ilan edildi.

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler
  3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi
  1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.
  15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.
  12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.
  1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.
  1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

  Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler
  25 Kasım 1925’de "Şapka Kanunu" çıkarıldı.
  30 Kasım 1925’de tekke , zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı.
  1934 çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç (Diyanet İşleri Başkanı ""gibi)
  1925 Yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi.1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.
  1931 Yılında bir kanunla Okka ,arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.
  1935 Yılında hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.
  24 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.
  Türk Kadınına Siyasi Haklar Verildi:
  - a) 30 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçmen olma hakkı,

  - b) 26 Ekim 1933’te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı,

  - c) 5 Aralık 1934’te milletvekili seçilme ve seçme hakkı verildi.

  Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler
  17 Şubat 1923'de "İzmir İktisat Kongresi" toplandı. Milli ekonominin hedefleri belirlendi. Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanın kurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği,yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir. Ayrıca kongrede "Misak-ı İktisadi" (Ekonomi Andı) ilan edildi. Buna göre ekonomik kararlar uygulanırken ekonomik bağımsızlığın titizlikle korunması kararlaştırıldı.
  Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren "Devletçi" bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.
  1933 yılında "İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı ve başarıyla uygulandı.

  Tarım Alanında Yapılan Yenilikler
  Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.
  Ziraat Bankasının verdiği kredi artırıldı.
  Çiftçinin tarımda makine , iyi tohum , gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi.
  Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan , borç para verildi.
  1929’da "Tarım Kredi Kooperatifleri" kuruldu.

  Sanayii Alanında Yapılan Yenilikler
  1925’te "Sanayi ve Maadin Bankası" kuruldu (Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir etmek için.).
  1927’de "Teşvik-i Sanayi Kanunu" çıkarıldı (Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücü olmadığından "Devletçilik" politikası izlendi.).
  1933’te "İlk Beş Yıllık Sanayi Planı" hazırlandı.
  1933’te Sümerbank kuruldu.
  1938'de "İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı. Ancak 1939’da II. Dünya Savaşı’nın çıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur.
  Ülkedeki madenleri aramak için 1935’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A) kuruldu. Madenleri işlemek içinde Etibank kuruldu.
  1939’da Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu.

  Ticaret Alanında Yapılan Yenilikler


  Bayındırlık Alanında Yapılan Yenilikler+ Yorum Gönder
cumhuriyetten sonraki inkılaplar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi