Sultan alparslan döneminin başlıca olayları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sultan alparslan döneminin başlıca olayları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sultan alparslan döneminin başlıca olayları nelerdir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: sultan alparslan döneminin başlıca olayları nelerdir

  Sultan Alparslan Hakkında bilgiler

  Tuğrul Bey 1063 yılında ölünce kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Alparslan tahta geçti. Alparslan Büyük Selçuklu topraklarını daha da genişletti. 1071′deMalazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i yenerek tutsak aldı. Malazgirt zaferinin asıl önemi, Anadolu’yu Türklere açmış olmasından gelir. Anadolu içlerine akınlarını sürdüren Büyük Selçuklu komutanları yeni topraklar ele geçirdiler ve bağımsız yeni devletler kurdular.

  Alparslan 1072′de ölünce Büyük Selçuklu Devleti’nin başına oğlu Melikşah geçti. 1072-1092 arasında hüküm süren Melikşah dönemi, Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi oldu.  Süleyman Şah komutasında Anadolu’yu fetheden Türk ordusu 1077′de tarihi Hıristiyan şehirlerinden İznik’i alarak Marmara Denizi, 1081′de İzmir’in fethiyle Ege, 1084′te Sinop’u fethiyle Karadeniz kıyılarına ulaştı. Ocak 1085′te Antakya ve 28 Şubat 1087′de Urfa ele geçirildi.

  Diğer bölgelerde de seri fetihler devam etti. 1071′de Selçuklu komutanı Atsız Bey Suriye, Lübnan, Kudüs ve Filistin’i fethetti. Ekim 1074′te Akka’yı, 10 Haziran 1076′da bölgenin merkezi Şam’ı Türk topraklarına kattı. 1076′da Kahire’yı başarısız kuşatma girişiminde bulundu.

  Artuk Bey ise Ocak 1077′de Lahsa, Katif, Kuveyt ve Bahreyn’i aldı. Haziran 1087′de Lübnan’da Sayda zaptedildi.

  1070-1072 arasında geçici olarak Selçukluların eline geçen Hicaz 1080′den sonra kalıcı olarak Türk topraklarına katıldı ve Kızıldeniz’e çıkıldı. 1092′deYemen, Aden ve Lahec’in fethiyle Hint Okyanusu’na ulaşıldı.

  Doğuda ise 1074′te Semerkant fethedilerek Batı Karahanlı Devleti, 1089′da Kaşgar fethedilerek Doğu Karahanlı Devleti Selçuklu tâbiyetine alındı.

  Selçukluların saldırılarına maruz kalan Bizans İmparatorluğu özellikle Komnenos Hanedanını hüküm sürdüğü 1081-1185 yılları arasında Malazgirt Savaşı’nın yarattığı bozgun durumunu durdurmuş ve Komnenos Restorasyonu diye adlandırılan dönemde Selçuklu yayılması engellenmiş ve geriletilmiştir. Bunda Anadolu’da Haçlı Seferlerinin yarattığı yeni güç dengesi ve özellikle II. Yannis Komnenos’nun başarılı diplomasisinin de büyük payı vardır.

  Melikşah Büyük Selçuklu Devletinin en parlak döneminin yaşandığı zamandır. Bu önemli devlet adamının 37 yaşındayken 1092 yılında bir saray entrikası neticesinde öldürülmesi Ortadoğu tarihinin yazgısını değiştirebilecek nitelikte bir olaydır. Nitekim dört yıl sonra Andolu ve Suriye üzerinden Kudüs’e yönlenen I. Haçlı Seferi karşısında derli toplu bir güç bulamadığından başarıya ulaşmı ve iki yüzyıl sürecek Müslüman-Haçlı mücadelesi başlamıştır.

  Selçuklu Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemi

  Melikşah’tan sonra sırasıyla başa geçen I. Mahmud (1092-1094), Berkyaruk (1094-1105), Müizzeddin Melikşah (1105-1105) ve Mehmed Tapar (1105-1118) dönemlerinde Büyük Selçuklu Devleti gücünü ve eyaletlerdeki merkezi denetimini giderek yitirdi. 1118′de tahta çıkan Ahmed Sencer’in ülke topraklarını yeniden birleştirme çabası da başarılı olduysa da devlet hiçbir zaman Melikşah dönemindeki sınırlarına ve otoritesine kavuşamadı. 1128 yılında Doğudaki Doğu ve Batı Karahanlı Devletlerine boyun eğdiren Karahitaylar Selçuklu Devleti ile komşu oldu ve baskı yaratmaya başladı. 1141 yılında Karahitay ve Selçuklu orduları arasındaki Katvan Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Selçuklu Devleti hızlı bir dağılma sürecine girdi. Karahitayların devletin en verimli toprakları olan Maveraünnehir’i işgal etmeleri Selçuklu Devleti’nin ekonomisini ve ordusunu iyice sıkıntıya soktu. Sultan Sencer, giderek artan ekonomik buhran nedeniyle ayaklanan göçebe Oğuzlara 1153′te tutsak düştü. İki yıl sonra kaçarak kurtulduysa da ülkede iktidarını yeniden sağlayamadan 1157’de öldü. Büyük Selçuklu Devleti böylece sona erdi.

  Hanedan üyeleri yönettikleri bölgelerde bağımsız davranmaya başladılar. Daha önce bağımsızlıklarını ilan etmiş olan Selçuklu hanedanın kurduğu devletlerden yalnızca Anadolu Selçuklu Devleti, yüz yılı aşkın bir süre daha ayakta kalabildi. Ayrıca devletin gerilemesinin sebepleri arasında Haçlı seferleri, Fatimiler ile olan çatışmalar, Hasan Sabbah’ın Batinilik propogandaları ve Oğuz boylarının ayaklanmaları sayılabilir. Bunun sonucunda ise Abbasi padişahları Selçuklu egemenliğinden kurtulmak için bir takım çalışmalar yürütmüştür. Bunlar Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına neden olan etkenler ve nedenlerdir. Özet olarak Selçuklu Devletinin yıkılma nedenleri olarak aşağıdaki nedenler sayılabilir:
  •Merkezi otoritenin zayıflaması
  •Taht kavgaları
  •Oğuz isyanları
  •1 haçlı seferleri (1096)
  •2 haçlı seferi (1147)
  •3.haçlı seferi (1189)
  •4.haçlı seferi (1204)
  •Atabeylerin bağımsız hareket etmesi
  •Abbasi halifeliğini korumak için büyük mücadelelere girmeleri
  •Fatimiler ve Şiilerin yıpratmaları
  •Şehzade ayaklanmaları
  •Karahitayların istilası
  •Batınilik hareketleri
  •Ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
  •Kötü yönetim+ Yorum Gönder
alparslan dönemi,  sultan alparslan döneminin başlıca olayları,  alpaslan dönemi ve siyasi olayları,  alparslan dönemi gelişmeleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi