Akılcılık ve bilim neden önemlidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Akılcılık ve bilim neden önemlidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Akılcılık ve bilim neden önemlidir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: akılcılık ve bilim neden önemlidir

  Akılcılık ve bilimin önemi


  -Akılcılık: İnsan aklı ile gerçekleri bulma, anlama ve kavrama yeteneğine akılcılık denir.  -Bilim: Çeşitli konularda gözlem ve deneye dayanarak gerçekleri ortaya koyan düzenli bilgidir.  Özellikleri:  1. Bilim insanların daha rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlar.  2. Bilimsel bilgiler gözlem (bilgi yelpazesi.net) ve deneye dayanarak elde edilir.  3. Bilim gerçekleri ortaya koyarak insanların doğru karar vermelerini sağlar.  4. Bilimin ve teknolojinin her alanda esas alınması, kalkınma ve gelişmenin başlıca şartıdır.  Akılcılık ve Bilime Verilen Önem Burak Aksu

  “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” prensibi yurdumuzun kalkınması, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi için bilimin rehber (yol gösterici) alınmasını gerektirir. İnsanlar ve toplumlar kendilerine yol gösterici olarak bilimi kabul ederlerse başarıya ulaşırlar. Akıl ve bilim o kadar önemlidir ki, tarihimizde de bilime, kağıt ve kaleme büyük önem verilmiştir. Ortaçağ Avrupasının tersine, bizim geçmişimizde bilim ve fennin sahip olduğu değer yaşamsal bir yer tutmuştur. Hayatımızın her aşamasında bilim önemli bir yer tutmaktadır. Akla ve bilime gereken önemi verememiş toplumlar gelişemezler.
  Ancak, insanlar için bilimsel değerler, somut veriler ve maddi ölçüler tek başına yeterli olamaz. İnsanların bilimsel ve akılcı değerlerle ölçülemeyen hisleri, duyguları vardır. Örneğin anne şefkati; çocuk için anne sevgisi bilimsel ve maddi değerler ile ölçümlenemez. Bilimsel ilerleme, teknik gelişme bizi başarıya götürür ama akıl tek başına hayatımızın yükünü taşıyamaz ve akıl asla her şey değildir. Akıl bir araçtır tek rehber kabul edilmesi yanlış olur.

  Akılcılık, Ortaçağ'da Avrupa'daki Hıristiyan din adamlarının dayatmalarına karşı ortaya çıkmış felsefi bir akımdır. Bundan dolayıdır ki, günümüzde bilinen akılcılar genellikle ateistlerdir. Bu nedenle “akılcılık” genellikle ateizmle birlikte anılmaktadır. Akılcılık, bazı noktalarda hümanizm ve ateizm ile benzerlikler göstermektedir. Bu durum, dönemin Avrupa Kiliselerine karşı oluşan tepkinin bir ürünü olarak varlığını devam ettirmektedir.

  Akılcılığın tek dayanak olarak kabul edildiği tek zaman Ortaçağ, tek yer de Avrupa’dır. Akılcılar, bilginin kaynağının sadece ve sadece akıl olduğunu iddia ederler. ilkçağda Sokrates, Platon, Aristo; yeniçağda ise Descartes, Spinoza, Leibniz ve Hegel akılcılık akımının en büyük temsilcileridir.

  Gelişmiş ülkelerde bilim ve aklın adeta tanrılaştırılarak, değişmeyen gerçekler gibi kabul edilmesine Avrupa içinden de tepkiler gelmiştir. Viyana Okulunun temsilcisi Karl Popper günümüzde geçerli olan bilimsellik anlayışını: "ELEŞTİREL RASYONALİZM" olarak tanımlamaktadır. Eleştirel rasyonalizm ise, bilimsel kuralların kesin olmadığını, aksi ispat edilene kadar geçerli olduğunu, bilimin sınırları olduğunu esas alır. Aksi kabul edilseydi bilimin ilerlemesi mümkün olamazdı. Çünkü bilimsel kuralların kesin ve değişmez olmasını kabul etmekle, aksinin ispatını geçersiz hale getirmiş ve bilimin gelişmesini imkansız hale getirmiş oluruz. Akıl, sadece bir araçtır. Seçeneklerimizi çoğaltmaya ve karşımıza çıkan seçeneklerden en mantıklı olanı seçmeye yarar. Akıl araç olmaktan çıkarsa bencilliklerimiz devreye girer ve böylece akıl bizi yanlış yollara sürükler. Medeniyetin doruğunda, bilimselliğin zirvesinde olan ülkelerin bilim ve aklı savaş makineleri üretmekte kullanmaları, başkalarının hayatlarını hiçe saymaları bunun en güzel örneğidir.

  Akıl ve bilime önem vermeliyiz. Onu önemli bir “yol gösterici” olarak görmeliyiz. Fakat aklın, irfanımız için tek başına yeterli olduğunu asla düşünmemeliyiz.

  ALINTI 3. 3
  Ziyaretçi
  Bence gayet güzel teşekkür ederim+ Yorum Gönder
akılcılık ve bilim neden önemlidir,  bilime onem vermek neden gereklidir,  akılcılık ve bilim neden her alanda öncüsü olması gerekir,  akılcılık ve bilimcilik nedir kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi