Vatan bizim için neden önemlidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Vatan bizim için neden önemlidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Vatan bizim için neden önemlidir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: vatan bizim için neden önemlidir


  vatan bizim için neden önemlidir

  bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak. Bir kimsenin yerleştiği yere de vatan denir. Vatan ile yurt aynı mânâdadır. Vatanın geniş mânâda târifi ise ülkedir.

  Vatan, milleti meydana getiren değerlerin başında gelir. Millet dediğimiz varlık vatan denilen toprak parçası üzerinde yaşar. Vatan dar mânâda yalnızca doğup büyünen, üzerinde yaşanan toprak parçası değildir. O, bir milletin tamâmının barındığı ülke veya ülke topraklarıdır (Bkz. Ülke). Bir kimse bağlı bulunduğu ülkenin vatandaşı, yurttaşıdır. Ülke, vatan toprağının altında yatan şehitlerin hâtıralarıyla kutsaldır. Vatan, topraklarından başka deniz ve hava sahalarını da içine alır. Gemiler ve uçaklar temsil ettikleri ülkenin bayrağını çekmiş olarak dolaştıkları vakit de tek başına vatan kabul edilirler.

  İnsanların daha yaratılışından içlerinde, vatan sevgisi bulunur. Vatanını seven, haysiyetli ve şahsiyetli insanların vatana bağlılıkları sebebiyle uğrunda her şeylerini seve seve fedâ edebilecekleri bâzı kutsal değerleri vardır: Din, dil, şeref, nâmus, ırz gibi değerler bunların başında gelir. Vatanı korumak; dîni, îmânı, nâmusu korumak gibidir. Bu uğurda canlar fedâ edilir. Yâni vatanı sevmek kadar korumak da önemlidir. Vatanını korumak ve saldıranlara karşı canla başla karşı koymak yüce dînimiz İslâmın emirlerindendir. Kur’ân-ı kerîmde Bakara sûresi 190. âyet-i kerîmede meâlen; “Size savaş açanlara karşı, Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin. Doğrusu Allahü teâlâ aşırı gidenleri sevmez.” buyrulmaktadır. Peygamber efendimiz de; “Allahü teâlâya îmândan sonra en fazîletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” buyurur.

  Târih boyunca milletler, üzerinde yaşadıkları vatan toprağı uğrunda kan akıtmışlardır. Şâir bunu;

  Toprakları toprak yapan üstündeki kandır,

  Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

  sözüyle îzah etmiştir. Bütün bunlar, ancak milletin varlığıyla mümkündür. Bir milletin var olabilmesi, bir devletin varlığına; devlet de vatanın mevcudiyetine bağlıdır. Vatan olmasa millet de, devlet de olmaz. İnsanlık haysiyeti ve şerefi hiç kalmaz. Bunların muhâfazası yine vatanı sevmekle mümkündür. Vatan sevgisi, kişilerin çeşitli tesirler altında kalmasıyla zamanla artar veya eksilir. İnançlı bir kimse mutlaka vatanını sever. Peygamberimiz Muhammed alehisselâm; “Vatan sevgisi, îmândandır.” buyurmuştur.

  Vatanından ayrı kalan vatanını özler. Bunun böyle olduğunu altın kafesteki bülbül misâli de anlatmaktadır: Bülbülü altın kafese koymuşlar “Ahhh! Vatanım” demiş.

  Her nîmete sâhip olan, iyi iklimi, bol suyu, zengin mâden yataklarıyla dünyâda eşi bulunmayan vatanımız Türkiye, onu yükseltecek hakikî vatanseverlere muhtaçtır. Ancak bu hakikî vatanseverler; el ele vererek, birbirlerini sayarak, koruyarak, Türk ve Müslüman ismini taşıyan bozuk fikirlilerin ve vatan düşmanlarının saçma ve sapık yayınlarını, sözlerini reddederek, durmadan çalışarak, yirminci asrın fen ve teknolojisine ulaşarak ve hattâ onu da geçerek, bu kudsî vatanı lâyık olduğu dereceye ulaştırabilirler.

  BİR YOLCUYA

  Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

  Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

  Eğil de kulak ver bu sâkit yığın

  Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

  Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda

  İstiklâl uğrunda, nâmus yolunda

  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

  Bu tümsek, koparken büyük zelzele

  Son vatan parçası geçerken ele

  Mehmed’in düşmanı boğduğu sele

  Mübârek kanını akıttığı yerdir.

  Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin

  Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

  Bir harbin sonunda bütün milletin

  Hürriyet zevkini tattığı yerdir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Vatan bizim değerli toprağımızdır. 4. 4
  Ziyaretçi
  Vatansız insan boşlukta yaşayan insandır

 5. 5
  Ziyaretçi
  Vatan bizim toprağımız yaşama alanımız o varsa biz varız o yoksa bizde yokuz

 6. 6
  Ziyaretçi
  bencede çok haklısın

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok güzel olmuş elinize sağlık

 8. 8
  Ziyaretçi
  evet çok doğru söylüyorsun

 9. 9
  Ziyaretçi
  Vatan damarımızda gezen kan.İçimizdeki ruh.Yani vatan her şeyimiz

 10. 10
  Ziyaretçi
  Çok teşekkür ediyorum.

+ Yorum Gönder
vatanımız bizim için neden önemlidir,  vatanımızı niçin sevip korumalıyız,  vatan neden önemlidir,  vatan niçin önemlidir,  Vatanın önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi