Hareket nedir ve çeşitleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hareket nedir ve çeşitleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hareket nedir ve çeşitleri nelerdir

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Hareket nedir ve çeşitleri nelerdir

  Zaman ve mekan içinde meydana gelen ve daima bir hedefe 2.Fiziksel açıdan hareket; insan vücu-dunun ya da çeşitli organlarının belli bir ilgi sistemindeki yer, pozisyon ve ça-bukluk değişkinlikleridir. Antrenman bilimi açısından hareket; mekan ve zaman içinde meydana gelen ve daima bir hedefe yönelik olan dinamik bir sü-reçtir. 3.Organizmanın yürüme, koşma, atlama ve ağırlık taşıma gibi iskelet kaslarından oluşan bir etkinliktir.

  Hareket Akışı, Hareket Konusu; Motor aktiviteyi oluştu-ran evrelerin ardışıklığını, bir başka söyleyişle; bu evrelerin birbiri ardı sıra gelişini belirtmeye denir.

  Hareket Analizi; Hareketi değişik açı-lardan tanımlamak veya incelemek için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Spor açısından hareket analizi, öncelikle hedefli hareketlerin analizi anlamına gelir. Bir hareketin analizi; hareket strüktürleri, hareket şekilleri, hareket prensipleri ve işlevleri ile hareket özel-liklerini incelemeyi içerir.

  Hareket Dinamiği; Motor aktivitenin, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle ortaya çıkan kompleks bir özelliğidir. Hareket dinamiği motor aktivitenin oluşmasını sağlar.

  Hareket Duyumu; Bir organ, bölümün pasif hareketlerinin gözü kapalı olarak tasarlanmasına imkan verir. Buna hare-ket duyumu denir.

  Hareket Eşgüdümü; Uyarı ve frenleme impluslarının zaman ve mekana uygun olarak kullanılmasına hareket eşgüdü-mü denir.

  Hareket Frekansı; Birim zamanda yapı-lan hareket sıklığını anlatır.

  Hareket Genişliği; Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içeri-sinde yapabilme yeteneğine hareket genişliği denir.

  Hareket Hızı; Belirli bir mesafeyi müm-kün olan en yüksek hızla alabilmektir. Özel hız, merkezi sinir sisteminin yar-dımıyla çok küçük zaman biriminde hareketlerin gerçekleşme yeteneğidir.

  Hareket Öğrenme; Tekrarlanarak ve bilinçli olarak uygulanmak suretiyle kazanılan sportif becerilerin-tekniklerin benimsenmesi, düzeltilmesi ve otomasyonudur.

  Hareket Ritmi; Kuvvet seyrinin dinami-ğinde ve bunun dışında hareketin me-kan – zaman sürecinde de akseden bir hareketin karakteristik zaman düzenidir.

  Hareket Sistemi; insan vücuduna belirli bir biçim veren ve ona mekanda yer değiştirme olanağı sağlayan bir sistemdir.

  Hareket Stereotipi; Önceden öğrenil-miş; fakat sık tekrarlarla otomatik hale gelmiş, sabit çevre koşulları altında kalıplaşmış ve en az esnek hare-ketlerdir.

  Hareket Stili; Tekniklerin, sporcuların kişiliklerine bağlı olarak uygulanmasıdır. Spor tekniğinin bir ayrımıdır.

  Hareket Sürati; Sporcunun ilk hareketi ile bitiş hareketi arasındaki geçen süredir.

  Hareket Teorisi; Sportif hareketlerle ilgili kompleks problemler hakkındaki bilimsel durumların toplamıdır. Hareket hakkında elde edilen bilgiyi temsil eder. Eğitimsel-normatif teoride amaç: fizik egzersizin bütünü veya beden eğitimi ve spor hakkında bilgi toplamaktır. Bu teori seçilen hareketlerin önemli özelliklerini hareket prensiplerinin belirtilmesini, tanımlanmasını, bu hareketleri ilgilendi-ren öğrenme işleminin değerlendirilme-sini vurgular.

  Hareket Yörüngesi; Vücut ya da vücut parçalarının ilk ve son pozisyon arasın-da kat ettiği yoldur.

  Hareket Zamanı; Vücudun ilk hareke-ti ile son hareketi arasında geçen süre-dir. Örneğin; 100 m. koşusunda start ile finish çizgisi arasındaki süre hareket zamanıdır. 2.Hareketin baştan sona kadar olan zaman aralığıdır.

  Hareketin Elastizitesi; Koşan ve atla-yan vücut kütlesinin başlangıçtan itiba-ren bitimine kadar amaca göre elastikliği, yumuşaklığı, gerilimi ve frenlenmesi için verilen kas kuvvetinin dengeliğidir.

  HAREKET ÇEŞİTLERİ

  1) Düzgün Doğrusal Hareket

  Bir doğru boyunca hareket eden cismin hızı zamanla değişmiyorsa veya cisim eşit zaman aralıklarında eşit yolar alıyorsa bu tip harekete düzgün doğrusal hareket (sabit hızlı hareket) denir.

  2) Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket

  Bir doğru boyunca hareket eden cismin hızı düzgün olarak artıyorsa, bu tip harekete düzgün hızlanan doğrusal hareket denir. Düzgün hızlanan bir cisim eşit zaman aralıklarında giderek artan miktarlarda yollar alır.

  3) Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket

  Bir doğru boyunca hareket eden cismin hızı düzgün olarak azalıyorsa, bu tip harekete düzgün yavaşlayan doğrusal hareket denir. Düzgün yavaşlayan bir cisim eşit zaman aralıklarında giderek azalan miktarlarda yollar alır.
 3. 3
  Ziyaretçi
  Ellerinize sağlık çok yardımcı oldunuz çok sağolun+ Yorum Gönder
hareket nedir,  hareket çeşitleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi