Namazın hayatımızdaki yeri ve önemi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Namazın hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Namazın hayatımızdaki yeri ve önemi

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: namazın hayatımızdaki yeri ve önemi
  Muhterem Müslümanlar!
  Namaz Müminler için vakitleri belli olan bir farizadır. Kur’an ve sünnette namaz mutlak biçimde defalarca emredilmiş, çeşitli üsluplarla önemine dikkat çekilmiş, kılanlardan övgü ile söz edilerek namazı ciddiye almayıp özünden uzaklaşanlar yerilmiştir.
  İmandan sonra en faziletli amel sayılan ve kelime-i şahadetten sonra İslam’ın en önemli rüknu kabul edilen namaz kişinin bedeni, dili ve kalbiyle kısaca bütün varlığıyla Allah’a yönelmesi halidir. Bu özelliğinden dolayı namaz diğer bütün ibadetlerin özü sayılmıştır. Hz. Peygamber bir hadisinde “Namaz Dinin direğidir” (1) buyurmuş, namaz’ın en önemli rüknü durumundaki secdeyi ise, “kulun Allah’a en yakın olduğu an”(2) olarak nitelendirmiştir. Kur’an’da Allah’a saygı ile bütünleştirilen Namaz’ın Mü’minlerin kurtuluşuna vesile olacağı bildirilmiş (3), özünün ise kalpteki saygı hissi olduğuna dikkat çekilmiştir.

  Değerli Mü’minler!
  Bütün ibadetlerin esasını teşkil eden “Allah’ı anma”nın en güzel şekli namazdır. Nitekim bir ayette “Beni anmak için namaz kıl”(4) buyrulmuştur. Günün belirli vakitlerinde yerine getirilmesi gereken namaz, günlük hayatın yoğun meşguliyetleri içinde kişinin Allah’ı hatırlamasını ve yaptıklarından Allah’ın haberdar olduğunu fark etmesini sağladığı gibi ona Allah’ı unutturacak durumlara karşı koruyucu bir siper vazifesi de görür. Diğer taraftan namaz Allah’ın ihsan ettiği nimetlere karşı kulun şükrünün bir ifadesidir.
  Namaz sadece ferdi boyutu olan bir ibadet olmayıp, özellikle farz namazlar ve bilhassa cuma ve bayram namazları; müminleri ırk, renk, dil, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin Allah’a karşı kullukta aynı safta toplaması, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak kollektif şuuru pekiştirmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Böylece aynı amaç ve idealleri paylaşan bir cemaat ortamında, fertler arasındaki ayrılıkları önemli ölçüde gideren, eşitlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren dini bir coşku yaşanır.
  Namaz aynı zamanda mü’minin hayatında bir denge unsurudur. Her gün belirli vakitlerde eda edilen bu ibadet, kişiyi disipline ve düzenli bir hayata alıştırır. Namaz kişiyi ruhen arındırıp yüceltmesi yanında; beden, elbise ve namaz mahalliyle ilgili temizlik şartı gereği maddi temizliğe vesile olur. Ayrıca vücudun çeşitli organlarının hareket etmesine, eklemlerin bükülmesine ve kasların gerilip gevşemesine imkan sağlayarak vücuda zindelik verir.

  Muhterem Cemaat!
  Namaz bütün varlıkların ibadet şekillerini içinde toplayan bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim “göklerde ve yerde olan her şeyin kendi varlık tarzına ve ifade biçimine göre Allah’ı andığını, ona boyun eğerek secde ettiğini, onu övgü ile anıp yücelttiğini, dua ve ibadetle ona yakınlaşmaya çalıştığını bildirmektedir (5).Metafizik bir bakışla dağların dikey, hayvanların yatay durumları, bitkilerin başları aşağı vaziyetle kendi varlık tarzlarına göre Allah’a ibadette bulundukları dikkate alındığında; insan da namaz sırasındaki kıyam, rüku ve secde halleriyle bu tesbihata katılmış olur (6).
  Namaz aynı zamanda hata ve günahlardan arınmanın bir yoludur. Namaz Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu ameli olarak sürdüren, insanın eylemlerinin dini ve ahlaki hükümler çerçevesinde gelişmesine yardımcı olan bir ibadettir.
  Namaz’a devam edildikçe genellikle kötülüklere ve günahlara karşı koyma duygusu gelişir. Böylece kişi günahlardan uzak kalabilir. Ayrıca Namaz insanlardaki yalnızlığı ve kimsesizliği de giderir. Namaz demek Allah’la peygamberle ve Allah’ın salih kullarıyla günde beş defa selamlaşmak demektir. Şairin bir beytiyle hutbeme son veriyorum.
  Beni kimsecikler okşamaz madem
  Öp beni alnımdan, sen öp seccadem.

  1-Tirmizi; İman,8 2-Müslim; salat ,215
  3- El Mü’minun/ 1-2 4-Taha/ 14
  5- Er-Rad/15 6-Hamidullah; İslam’a Giriş s.60

  HAZIRLAYAN: BEKİR AĞLAMAZ
  İL VAİZİ+ Yorum Gönder
Namazın hayatımızdaki yeri ve önemi,  namazın hayatımızdaki önemi nedir,  namazın hayatımızdaki yeri,  namazın hayatımızdaki önemi,  beş vakit namazın günlük hayatimizdaki önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi