Atatürkün bilimle ilgili çalışmaları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürkün bilimle ilgili çalışmaları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürkün bilimle ilgili çalışmaları nelerdir

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: atatürkün bilimle ilgili çalışmaları nelerdir
  Atatürk’ün Bilimve Teknik Anlayışı

  Azgelişmiş ülkeleri niteleyen temel göstergelerden biri de eğitim eksikliğive okuma-yazma bilenlerin toplam nüfustaki oranının
  düşüklüğüdür. Gelişmişve kalkınmış ülkelerde bu oranın yükseldiği, hatta yüzde yüze vardığı görülmektedir. Ekonomik kalkınma ile eğitim arasındaki ilişki açıkve kesindir.

  Atatürk’ün eğitimeverdiği önem yanında asıl dikkati çeken özellik, eğitimin ekonomik kalkınmaya olan olumluve vazgeçilmez etkisini ısrarla belirtmesidir.

  Altyapıve eğitimin ekonomik kalkınmadaki temel rolleri için halkın da özlemve isteğini katarak şöyle der: “Halkve köylüler, beni her yerde şu iki sözle uyardılar: Yolve okul.” (1924)

  Atatürk’te temel kuralve amaç, çağdaş olmaktır. Bunun da yolu bilimve teknikten geçer: “Dünyada herşey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, tekniktir.” Üçbuçuk yıl süren bağımsızlık savaşından sonra, artık hep bu alanlarda çalışmayı, kafaları hep bunlara yormayı önerir: “Üçbuçuk yıl süren bu mücadeleden sonra bilim bakımından, eğitim bakımından mücadelelerimize devam edeceğiz. Fabrikacı olacağız, sanatçı olacağız. Bundan sonra anlayışımızı hep buna bütünüyleverelim.” (1922)

  “Ulusumuzun siyasal, sosyal hayatında, ulusumuzun düşünce eğitiminde yol göstericimiz bilimve teknik olacaktır. Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. Bilimve teknik nerede ise oradan alacağızve herkesin kafasına koyacağız. Bilimve teknik için kayıtve şart yoktur.” (1922)

  Atatürk’ün kişiliğini oluşturan bu belirgin nitelik, gerçekçiliğidir. Bütün yaşamı boyunca, hiçbir zaman sürprize oynamamıştır. Üniversite reformunda da böyle olmuş çalışma yöntemive kişiliğini oluşturan temel niteliği, bütünüyle sergilenmiştir. Üniversite kanununun ani gibi gözüken bir gece de çıkması, aslında uzun ön çalışmaların sonucudur. Bir acelecilikve yüzeysellik yoktur. Şöyle ki;

  -1924 yılında Muallimler Kurultayı’nın toplanması, tüm eğitimve öğretimeverilecek ağırlıklı önemin ilk belirtisidir.

  -1923 yılının Şubat ayında İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresinin aldığı kararlar içinde bulunan dışarıya öğrenci gönderilmesi, uygulanmaya konmuştur.

  -Dışarıdan öğretim üyesi getirilmişve üniversite konusunda incelemeve
  araştırmalar yaptırılmıştır.

  -İstanbul Edebiyat Fakültesinin “fahri profesörlük” tercihine yazdığı teşekkür mektubunda, Atatürk, “Darülfünün Edebiyat Medresesi” adını taşımasına rağmen “fakülte” deyimini anlamlı biçimde iki defa kullanmıştır.

  -Ve yine çok anlamlı olarak, o yılkı bütçeye, “Darülfünun” için şartlı ödenek konmuştur.

  Üniversite reformu, böylece geçmiş tecrübelerin, çağdaş eğilimlerinve gerçekçilikten kaynaklanan geniş kapsamlı bilim anlayışının bir sentezi olarak yapılmışve bir gecede uygulanmasına geçilmiştir.

  Kaynak :

  Ülken, Y., “Atatürk’te Eğitim-Bilimve Teknik Anlayışı”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Sayfa :203-208, Atatürk Kültür, Dilve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1995. Çayci, A., “Atatürk, Bilimve Üniversite”, Sayfa :18-19, Anahtar, Milli
  Prodüktivite Merkezi Aylik Yayin Organi, Kasim 2001, Yil:13, Sayi:155, Ankara+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi