Mustafa kemal'in okur yazar nüfus için yaptığı çalışmaları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Mustafa kemal'in okur yazar nüfus için yaptığı çalışmaları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Mustafa kemal'in okur yazar nüfus için yaptığı çalışmaları nelerdir

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Mustafa Kemal’in Okur Yazar Nüfus İçin Yaptığı Çalışmalar

  Türk milletinin eğitim ve öğretim alanında ilerlemesini sağlamak için diline uygun bir alfabenin hazırlanması kaçınılmazdı. Esasen yazının değiştirilmesi veya düzeltilmesiyle ilgili tartışmalar uzun zamandan beri devam etmekteydi. Ancak cumhuriyet dönemine gelinceye kadar bu konuda gereken kararlar alınamadı. 1927'de Türk diline uygun bir alfabe hazırlamak amacıyla çalşımalara başlandı. Daha sonra bilim adamlarından oluşan bir komisyon kuruldu. Mustafa Kemal bu komisyonun çalışmalarıyla yakından ilgilendi. Hatta zaman zaman çalışmalara da katıldı. Sonunda Lâtin harflerinden yaralanılarak yeni Türk alfabesi hazırlandı.

  Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, harf inkılâbını, 9 Ağustos 1928'de Türk milletine şu sözlerle duyurdu: "Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harşerini kabul ediyoruz. Yeni Türk harşeri çabuk öğrenilmelidir. Her vatandaşa kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bu ödevi yerine getirirken düşününüz ki, bir milletin bir tolumun yüzde onu, yirmisi, okuma yazma bilir; yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır." Bu tarihten sonra okuma yazma öğrenme ve öğretme heyecanı bütün yurda yayıldı. Yeni harşer millet tarafından iyice binemsendikten sonra yeni Türk harşeri hakkındaki kanun tasarısı, Türkiye Büyük MilletMeclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. (1 Kasım 1928) 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  Mustafa Kemal’in Okur Yazar Nüfus İçin Çalışmaları


  Atatürk Türk halkının çoğunluğunun (% 90′ının) okuma yazma bilmemesini bir ayıp olarak görmüştür.
  Bu cehaletin önüne geçmek için yaptırdığı araştırmalarda en büyük nedenin Arap harflerinde olduğunu anlamıştır.
  1928′de gerçekleştirdiği harf inkılabıyla Türkçe sözcükleri ifade etmekte yetersiz kalan Arap harflerinin yerine Latin harflerini getirmiştir.

  Atatürk okur yazar sayısını artırmak için Millet Mektepleri kurmuştur. Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, tümünde çağdaş, laik eğitim verilmesi sağlanmıştır.

  Baş öğretmenliğini yaptığı bu okullar vasıtasıyla 1.240.000 kişinin okuma yazma öğrenmesini sağlamıştır.

  Harf inkılabı Öncesi % 10 olan okur yazar oranı kısa bir süre içinde % 20′ye çıkmıştır.Eğitimde cinsiyet farkı gözetmeden eşit hak ve İmkanlardan faydalanmasını sağlamıştır.Atatürk, ayrıca eğitimin bir meslek kazandırmasına da büyük önem vermiş Tapu Kadastro, Maliye, Ticaret, Terzilik, Sağlık ve bunlar gibi diğer dallarda pek çok mesleki öğretim kurumlarının açılmasını sağlamıştır.

  Atatürk’ün eğitimde gerçekleştirdiği en önemli çlışmalarddan biri: 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat yani eğitimin birleştirilmesi hakkındaki kanunla gerçekleşmiştir. Bu kanunla Osmanlı Devleti’nden beri süregelen eğitimdeki ikiliğe son verilmiştir. O zamana kadar ülkemizde bir yanda dini eğitim veren okullar, diğer yanda ise Laik eğitim veren kurumlar vardı. Bu kurumlardan her biri kendine göre bir eğitim programı izliyor ve sonuçta iki ayrı insan tipi yetiştiriyorlardı.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi