Namazlardan sonra okunan dualar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Namazlardan sonra okunan dualar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Namazlardan sonra okunan dualar

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: namazlardan sonra okunan dualar


  Sual: Namazdan sonra okunması gereken dualar nelerdir?
  CEVAP
  Namazlardan sonra, okunması gereken belli duâ yoktur. Herkes ihtiyacına göre duâ eder. Hep aynı duâyı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan duâ etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek mekruhtur. Duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı, duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmak da mekruhtur. Her fırsatta duâ etmelidir!
  Mesela şöyle duâ edilebilir:
  Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabûl eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasib eyle! Ölmüşlerimizi af ve magfiret eyle!
  Allahümmağfir verham ve ente hayrürrahimin. Teveffeni müslimen ve el hıkni bissalihin. Allahümmağfir li velî valideyye ve lilmüminine vel müminat yevme yekumül hisab.
  Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i islâma selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!
  Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbülavfe fafü anni.
  Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Allahümme inni eselükessıhhate velafiyete vel-emanete ve hüsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike ya erhamerrahimin.
  Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid'at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!
  Hakiki iman, güzel bir ahlâk, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasib eyle.
  Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasib eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle, cömert ve isar sahibi kullarından eyle.
  Ana babamıza ve evladlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Amin.
  Velhamdü lillahi Rabbilalemin. Allahümme salli ala..., Allahümme barik ala..., Allahümme Rebbena atina... Velhamdü lillahi Rebbilalemin. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah estagfirullahelazim elkerim ellezi la ilahe illa hu, elhayyel-kayyume ve etubü ileyh.
  Kelimelerin açıklaması:
  Riya: İki yüzlülük, Allahtan başkası için ibadet etme.
  Nifak: Münafıklık.
  Şikak: Uyuşmazlık.
  Nefs-i emmare: Kötülük yapmak isteyen nefs.
  Rüşdü hidayet : Doğru yolu arayıp bulma.
  İstikamet: Doğru yol.
  Kelime-i tevhid: La ilahe illallah sözü.
  Erzeli ömür: Başkalarına muhtaç olunan sıkıntılı ihtiyarlık dönemi.
  Murat: Seçilmiş kimse.
  Muhlas: Devamlı ihlas sahibi.
  İsar: Cömertlik, kendine ihtiyacı olmayan şeyleri vermek, isar ise, kendine gereken şeyleri vermektir. Yani başkalarını kendine tercih etmektir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi