Kur'an'dan ve hz peygamberden dua örnekleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kur'an'dan ve hz peygamberden dua örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Kur’an-ı Kerim’de birçok dua örneği vardır. Allah kendisine nasıl dua edileceğini
  Kur’an-ı Kerim’de öğretmektedir.
  Kur’an’dan Dua Örnekleri:
  “Allah’ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru
  yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve
  doğruluktan sapmışların yoluna değil.”1
  “… Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından
  koru.”2
  “Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle;
  ey Rabb’imiz! Duamı kabul et.”3
  “Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, ana-babamı ve müminleri
  bağışla!”4
  “…Ey Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla!
  Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabb’imiz! Şüphesiz
  ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.”5
  1 Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.
  2 Bakara suresi, 201. ayet.
  3 İbrahim suresi, 40. ayet.
  4 İbrahim suresi, 41. ayet.
  5 Haşr suresi, 10. ayet. 3. 3
  Ziyaretçi
  “…Rabb’im! Anne-babama ve bana verdiğin nimetlere şükretmemi ve razı olacağın
  yararlı işler yapmamı sağla…”1
  “…Rabb’imiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla...”2
  “…Rabb’im! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır.”3
  “Rabb’im! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.”4
  “… Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabb’imiz! …
  Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen
  bizim mevlamızsın, inkârcılara karşı bize yardım et.”5
  Hz. Peygamber dua etmeye önem vermiş; bazı sözleriyle de dua etmeye teşvik
  etmiştir. Kendisi de sık sık dua etmiştir. Peygamberimizin yaptığı dualar bizim için de
  örnektir.
  Hz. Peygamberden Dua Örnekleri:
  “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”6
  “Allah’ım! Kur’an okumak, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek
  için bana yardım et.”7
  “Allah’ım! Senden faydalı bilgi, temiz rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim.”8
  1 Ahkâf suresi, 15. ayet.
  2 Âl-i İmrân suresi, 16. ayet.
  3 Tâ-Hâ suresi, 25-27. ayetler.
  4 Şuarâ suresi, 83. ayet.
  5 Bakara suresi, 286. ayet.
  6 Tirmizî, Daavat, 85.
  7 Ebu Davut, İstiğfar, C 4, 5318.
  8 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C 17, s. 32. 4. 4
  Ziyaretçi
  ya rabbi sen bizi bağışla

 5. 5
  Ziyaretçi
  çooookkk teşekkür ederim sizin sayenizde proje ödevinden 100 aldım

 6. 6
  Ziyaretçi
  Yüce kitabımız olan Kuranı Kerimde bir çok dua örnekleri bulumaktadır. Yüce Allah bizlere Kitabında nasıl dua etmemizi öğretmiştir. Allah kendisine nasıl dua edileceğini Kur'an-ı Kerim'de öğretmektedir. Bu dualardan bazıları şöyledir:

  " (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. ”23

  "… Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru."24

  "Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabb'imiz! Duamı kabul et.”25

  "Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!"26

  "…Ey Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla! Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabb’imiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin."27

  "…Rabb’im! Anne-babama ve bana verdiğin nimetlere şükretmemi ve razı olacağın yararlı işler yapmamı sağla…”28

  "…Rabb’imiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla...”29

  "…Rabb’im! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır...”30

  "… Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabb’imiz! … Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın, inanmayanlara karşı bize yardım et.”31

  Hz. Peygamber dua etmeye önem vermiş ve bizleri dua etmeye teşvik etmiştir. Kendisi de sık sık dua etmiştir. Peygamberimizin yaptığı dualar bizim için de örnektir. Bu dualardan bazıları şöyledir:

  “Allah^'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet."32
  “Allah’ım! Kur’an okumak, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek
  için bana yardım et.”33

  "Allah’ım! Senden faydalı bilgi, temiz rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim."34

  "Bizi yediren, bize içiren, bizi koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun."35

  "Allah’ım! Sen benim Rabb’imsin, senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum... Beni bağışla.”"36

  "Allah’ım! Üzüntüden, cimrilikten, korkaklıktan, âcizlikten, tembellikten ve kötülükten sana sığınırım."37

  "Allahım! Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, faydalanacağım ilmi bana öğret, ilmimi artır."38
  “…Rabb’im! Anne-babama ve bana verdiğin nimetlere şükretmemi ve razı olacağın
  yararlı işler yapmamı sağla…”1
  “…Rabb’imiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla...”2


  • “Rabb’im! Ferahlık ver, işimi kolaylaştır” (Taha suresi, 25)
  • “Rabb’im! İlmimi artır!” (Taha suresi, 114)
  • “Rabb’im! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla. Bize acı. Sen Mevla’mızsın...” (Bakara suresi, 286)
  • “Ey Rabb’imiz! Duamı kabul et. Ey Rabb’imiz! Hesap kurulacağı kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla” (İbrahim suresi, 40-41)
  “Allah’ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru giden yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.” (Fatiha 5-7)
  • “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver…” (Bakara 20 ayet)
  Hz. Muhammed’den dua örnekleri
  • “Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım ” (Müslim)
  • “Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et” (Ebu Davud)
  • “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun” (Müslim)
  “Allah’ım senden faydalı bilgi, temiz Rızık ve kabul edilmiş ibadet dilerim” (Müslim)
  “…Rabb’im! Anne-babama ve bana verdiğin nimetlere şükretmemi ve razı olacağın
  yararlı işler yapmamı sağla…”1
  “…Rabb’imiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla...”2
  “…Rabb’im! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır.”3
  “Rabb’im! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.”4
  “… Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabb’imiz! …
  Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen
  bizim mevlamızsın, inkârcılara karşı bize yardım et.”5
  Hz. Peygamber dua etmeye önem vermiş; bazı sözleriyle de dua etmeye teşvik
  etmiştir. Kendisi de sık sık dua etmiştir. Peygamberimizin yaptığı dualar bizim için de
  örnektir.
  Hz. Peygamberden Dua Örnekleri:
  “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”6
  “Allah’ım! Kur’an okumak, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek
  için bana yardım et.”7“Allah’ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru
  yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve
  doğruluktan sapmışların yoluna değil.”1
  “… Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından
  koru.”2
  “Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle;
  ey Rabb’imiz! Duamı kabul et.”3
  “Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, ana-babamı ve müminleri
  bağışla!”4
  “…Ey Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla!
  Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabb’imiz! Şüphesiz
  ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.”5

+ Yorum Gönder
kurandan ve hz peygamberden dua örnekleri,  peygamberimizden dua örnekleri,  kurandan ve peygamberimizden dua örnekleri,  kurandan ve peygamberlerden dua örnekleri,  kuranda ve hz peygamberimizden dua örnekleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 11 kişi