Hak özgürlük ve eşitlik kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hak özgürlük ve eşitlik kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hak özgürlük ve eşitlik kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: hak özgürlük ve eşitlik kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar

  HAK
  Çok yönlü bir kavram olan “hak” kavramının üzerinde fikir birliğine varılmış kapsayıcı bir tanım bulunmamaktadır.

  “Hak”kı genel olarak iradeyi temel alarak tanımlayanlar olmuştur. Buna göre hak, “Hukuk düzeni tarafından tanınan bir irade kudretidir.” Yani “bir şahıs başka birine kendi iradesini kabul ettirebildiği, onu bu iradeye göre harekete zorlayabildiği” takdirde hak sahibidir.

  Hak, “çıkar”, temeline dayanarak, “Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan çıkar” şeklinde tanımlanabilirken bir başka açıdan bakıldığında; “hukuken korunmasını istemek yetkisine sahip bulunduğumuz çıkardır.” şeklinde hem iradeyi hem de çıkarı temel alarak tanımlanabilir.


  Hak sahibi olmak, bir şey yapmaya yetkili olmak ya da bir şeyi talep edebilmek demektir. Hak, sahibine bir şeyi yapabilme yetkisi verirken, başkalarına da bu yetkinin kullanılmasına engel olmama, saygı gösterme yükümlülüğü getirir. Hak, insanların ya da insan topluluklarının çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için dile getirdikleri istemlerin hukuk yoluyla düzenlenip güvenceye bağlanmasıdır.


  İnsanı hak sahibi yapan bu yetkinin kaynağı genel olarak hukuk olabileceği gibi, bir sözleşme olabilir veya bir davranışın ya da talebin doğruluğu/haklılığı düşüncesi de olabilir.

  Özgürlük -ğü

  isim
  1 . Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî:  “Özgürlüğünün ilk gününde meyhanedeki arkadaşları ona dostça öğütler verdiler.”- İ. O. Anar.  2 . Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet:  “Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir.”- A. Erhat.+ Yorum Gönder
hak özgürlük eşitlik ve demokrasi kavramlarının yayılmasına yol açan olaylar,  hak özgürlük eşitlik demokrasi kavramlarını dünyada yayılmasına yol açan olaylar,  hakkın dünyada yayılmasına yol açan olaylar,  eşitlik kavramının dünyada yayılmasına yol açan olaylar,  özgürlük ve demokrasi kavramların yayılmasına olusan olaylar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 11 kişi