Gotik sanatı nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Gotik sanatı nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Gotik sanatı nedir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: gotik sanatı ve gelişimi

  Gotik kendine has özelliği olan bir sanat anlayışı ve yazı şekli.Gotik yazılar ilk baskı denemelerinde denenmiş çoğunlukla Almanlar tarafından kullanılan bir yazı stilidir. Gotik sanatı 12. yüzyılın ikinci yarısında Romanik sanatının değişmesiyle Latin sanatına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.Ortaçağı kapatanRönesansı başlatan akımdır.

  Mimaride ilk çıkış yeri Fransa diyenler varsa da Avrupa'nın çok yerinde aynı zamanda rastlanmış ve bütün Hıristiyan batı dünyasına yayılmıştır. Her ülke Gotik sanatında zevkine uygun değişiklikler yapmıştır. Avrupa'nın sanat merkezi kabul edilen İtalya'da ise pek tesiri görülmemiştir. İngiltere'de sütunları çoğaltan ve kubbenin altında onları yelpaze gibi açan bir dikey üslüba bağlıdır. İspanya'da Gotik sanatının Arap motifleriyle birleşmesinden meydana gelen müdeccer (mudejar) üslubu doğmuştur. Gotik sanatı Avrupa'nın kuzeyinde 16. yüzyılın başlangıcına kadar sürmüştür.

  Gotik sanatının mimarları ağırlığın itme kuvvetini ve yönünü tesbit ederek baskıyı kemerlere ve fil ayaklarına aktardılar. Böylece yapının tamamı dengeye faydalı olan elemanlara bağlandı. Ayakların ağırlığı duvarların üzerinden kendi üstlerine almasıyla duvarlara vitray süslemeler yapıldı. Cephelerde bulunan çok sayıda Cam ve vitray gotik yapıların karakteristik özelliklerinden biri oldu. Ağırlığa tamamiyle hakim olan Gotik mimarisinde yapılar sanki yükselerek uçuyormuş gibi bir his verir.

  Gotik tarzının önemli özelliği sivriliktir. Roma mimarisindeki yaygın kubbeler yerine dilimli kubbeler yuvarlak kemerler yerine sivri ve birbirini kesen kemerler kullanılmıştır. Dini yapılarda aranan diğer bir husus ise büyüklük ve yücelik hissinin uyandırılmasıdır. Pencerelerin bol olması pencere camlarının renkli olması çatılardaki okumsu kuleler dikkati çeken diğer özelliklerdir.

  Gotik tarzı yalnız mimarlıkta tesirli olmayıp; süs ve gündelik eşya resim ve yazıda heykelcilikte de etkili olmuştur. Gotik heykeller çoğunlukla kiliselerin duvarlarında kendilerine yer bulmuşlardır. Sanatçılar heykeller aracılığıyla Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde olduğu gibi inançlı kişilere görsel bir öğe sunmak amacıyla yapılmıştır. Yalnız hala ilkçağdaki öğretilerden etkilenen heykelciler için önemli olan figürdeki kişinin hissettiklerini bakan kişiye vermektir. Gerçeğe benzerlik perspektif herhangi bir önem taşımaz. Gotik mimarlık ise daha ziyade katedralkilise gibi dini yapılarda tesirini göstermiştir.

  Mimari alanda en önemli gotik eserler Milano KatedraliKöln Katedrali ve Notre Dame'dir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi