Bir devredeki akım ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bir devredeki akım ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bir devredeki akım ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: bir devredeki akım ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır

  Sadece direnci olan ve fakat indüktansı ve sığası olmayan devreler¬ de (Şek. 1-1), alternatif akım, kendisini doğuran alternatif e.m.k. yada gerilim ile aynı fazda olur.yani alternatif emk ve ya gerilim sıfırdan Em değerine kadar artarken devredeki akım da , sıfırdan kendi maksimum değerine Im ‘ye kadar artar.Gerilim maksimum olunca akım şiddeti de maksimum olur; gerilim maksimum değerinden sıfıra geldiği anda akımda sıfır olur ve bu beraberlik böylece sürüp gider.
  Böyle bir devrenin veya devre parçasının uçlarındaki alternatif gerilimle bu gerilimin doğuracağı alternatif akımın herhangi bir t anın¬daki değerleri,
  U= Um sin ώt veya I= U/R = Im sin ώt dir.
  Ohm kanunu, ani değerler -ve bu arada maksimum değerler- için geçerli olacağı gibi etkin değerler için de geçerlidir ve
  Ie = Ue / R yazılabilir.
  Sadece Indüktansı Olan Devreler
  t anındaki değeri U=Um sin ώt denklemiyle verilen bir alternatif gerilim, sadece indüktansı (selfi) olan, yani direnci ve sığası olmayan, bir devreye -örneğin (Şek. 1-2) deki gibi bir makaraya- uygulandığı zaman , bu devreden geçecek olan akım, gerilimle aynı fazda olamaz. Çünkü, makarada, içinden geçecek olan alternatif akımın değişmele¬rine karşı koyacak -akımı geciktirecek - yönde bir özindüksiyon e.m.k. doğar ve bu nedenlegerilim ile akım şiddeti arasında bir faz farkı meydana gelir.
  Sadece indüktansı olan bir devrede, akımın, gerilimden geri kal¬masının nedeni, bu devrede alternatif akımın geçişine karşı koyacak yönde bir özindüksiyon e.m.k.'i (bir zıt e.m.k.) doğmasıdır. Ken¬disini doğuran etken gibi sinüzoidal olarak değişmesi gereken bu e.m.k., LENS KANUNUNA göre ;

  e = -L (dI / dt) dir.
  Kirchhoff'un gerilim kanununa göre , kapalı bir devredeki gerilim ve emk’lar toplamı sıfır olacağı için ;
  U + e = Um Sin ώt –L ( dI / dt ) = 0
  yazılarak buradan ;

  dI= (Um / L).Sin ώt.dt
  ve ,
  I = - (Um / Lώ).Cos ώt
  bulunur.Akımın maksimum değerini belirten Um / Lώ çarpanı Im ile gösterilerek ve –Cos ώt = Sin (ώt-(π/2)) olduğu göz önüne alınarak ,
  I = Im Sin ( ώt –(π/2)) .....bulunur.
  Bu bağıntının U = Um sin ώt bağıntısı ile karşılaştırılmasından, sa¬dece indüktansı olan bir devrede, akımla gerilim arasında (π / 2) radyanlık (90° lik) bir faz farkı bulunduğu (akımın gerilimden 90° - ya da 1/4 periyot- geride olduğu) görülür. Böyle bir devredeki gerilimle akı¬mın değişimlerini gösteren eğriler ise, (Şek. 1-3) deki gibidir.

  Gerilim ve akım şiddetinin maksimum değerleri arasında geçerli olan Im= Um/Lώ bağıntısının, bunların l /2 leri kadar olan etkin de¬ğerler için de geçerli olacağı ve,
  Ie = Ue / Lώ 3. 3
  Ziyaretçi
  sağol ödevim için lazımdı yaptım+ Yorum Gönder
bir devredeki akım ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır,  direnç gerilim ve akımın arasında nasıl bir iliski vardir ,  gerilim ile ak,  direnç akım şiddeti ve gerilim arasındaki ilişki
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi