İsim ve fiil kökleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İsim ve fiil kökleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İsim ve fiil kökleri nelerdir

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: isim ve fiil kökleri nelerdir

  isim kökleri - isim kökleri örnekleri - isim köklerine örnekler - fiil kökleri - yapım ekleri

  KÖK: Bir sözcüğün bütün ekleri çıkarıldıktan sonra, geriye kalan anlamlı en küçük bölüme “kök” denir
  Örnek: , yurt, Türk, çiçek, ağaç, orman, pencere, araba…


  KÖKLER
  Kökler 2 ana gruba ayrılır:

  1 İsim Kökleri
  2 Fiil Kökleri

  1 İsim Kökleri:
  Bir varlığı, niteliği, ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir Örnek: çöl, yol, sıra, Göz, kitap, odun, kara, kuru, çok, az, en, iyi…

  2 Fiil Kökleri: Hareketleri, işleri anlatan köklere denir Örnek: Öğret-mek, yaz-mak, kon-mak, bil-mek, sil-mek

  Sesteş (Eşsesli ) Kökler: Kullanıldığı cümleye göre hem isim, hem fiil olabilecek köklere denir Örnek: Yaz, kız, geç, boya (isim), boya-mak, savaş (isim) savaş-mak, güreş (isim), güreş-mek (fiil), barış, barış-mak

  Gövde: En az bir yapım eki almış olan sözcüklere denir Örnek: Uçak, gözlük, evci


  EK: Köklere ulanarak sözcük türetmeye, sözcüklerin görevlerini belirtmeye yarayan anlamsız parçalardır

  Görevleri bakımından ekleri ikiye ayırıyoruz:

  1 YAPIM EKLERİ:

  Sonuna geldikleri sözcüklerin anlamlarını değiştiren, yeni anlamda sözcük türeten ve sözcük türünü değiştiren eklerdir

  Kömür-lük sebze-ci sil-gi dök-üntü öğret-men su-suz yor-gun

  Görüldüğü gibi yapım ekleri, sözcüğün anlamı yanında türünün de değiştirebilmektedir Yani fiil kökünden isim, sıfat; isim kökünden isim, sıfat türetebilmektedir

  Bir sözcükte birden çok yapım eki bulunabilir Bu durumda, her yapım eki kullanımında sözcüğün anlamı değişir
  Örnek: boya-cı-lık gör-gü-lü

  Yapım ekleri:

  A) İsimden isim yapım ekleri
  B) Fiilden isim yapım ekleri
  C)İsimden fiil yapım ekleri
  D)Fiilden fiil yapım ekleri


  A) İsimden isim Türeten Ekler:

  -lik: taşlık -men: göçmen -dan: sıradan
  -ci: demirci -cik: arpacık -cak: oyuncak
  -çe: mertçe -siz: yurtsuz -daş: vatandaş

  B) Fiilden İsim Türeten Ekler:

  -me: kazma -mek: bilmek -iş: bakış+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi