Türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimi ve önemli temsilcileri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimi ve önemli temsilcileri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimi ve önemli temsilcileri

 2. 2
  EFSER
  Bayan Üye

  Cevap: Türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimi ve önemli temsilcileri

  DÜNYA EDEBİYATINDA MEKTUP
  Mektubun edebi tür olarak gelişimi, Latin edebiyatına dayanmaktadır. Mektup türünün ustaları ancak 18. yy'da ye*tişmiştir. Özellikle Fransa'da Voltaire, Rousseau bu türü çok kullanan sanatçıların başında gelir.

  Mektup türü hikâye ve romanların yazımında da kullanılmıştır. Bazı sanatçılar daha etkili olur düşüncesiyle eserle*rini mektup tarzında kaleme almışlardır. Örneğin J. J. Rousseau'nun Nouvelle Helsise, Goethe'nin Genç Werther'in Istırapları, Balzac'ın Vadideki Zambak adlı eseri buna örnektir.

  Türk edebiyatında mektup türü
  Tanzimat'tan sonra önem kazanmaya başlamıştır. Daha öncesinde münşeatlarda özel ve resmi mektuplara yer verilirdi. Yalnız bu eserlerin dili süslü ve sanatlıydı. Bu yüzden bu mektuplardan eski yaşayışımız hakkında bilgiler edinmek mümkün değildir. Ancak bu dönemde mektup tarzında yazılan edebi metin*lere rastlanır. Fuzuli'nin Şikâyetname'si bu türün ilk örneğidir. Leyla ve Mecnun, Şah u Geda, Hüsn ü Aşk gibi ün*lü mesneviler de manzum aşk ve sitem mektuplarıdır.

  Ayrıca tarihi şahsiyetler arasında da manzum mektuplar yazma geleneği vardır. Kanuni ile oğlu Beyazıd, II. Beya-zıd ile Cem Sultan arasındaki mektuplaşmalar buna örnektir.

  Tanzimat'tan sonra ilk ilgi çekici mektuplar Akif Paşa'ya aittir. Bunlar 1885'de basılmıştır. Sonraki dönemlerde Na*mık Kemal'in Hususi Mektupları, Abdülhak Hâmid Tarhan'ın, Mektuplar; Muallim Naci'nin Muhaberat ve Muhaverat adlı eserleri basılmıştır.

  Bazı sanatçılar ise mektuplardan oluşan romanlar, hikâyeler, anılar, gezi yazıları kaleme almıştır. Halide Edip'in Handan; Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mutallaka, Sevda Peşinde; Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı adlı ro*manları bunlar arasında sayılabilir.

  Ömer Seyfettin'in bazı hikâyeleri, mektup biçiminde kaleme alınmıştır.

  Mektup türünde yazılan gezi yazıları da vardır. Cenap Şahabettin'in Hac Yolunda, Avrupa Mektupları; Ahmet Rasim'in Romanya Mektupları buna örnektir.

  Nurullah Ataç'ın Okura Mektuplar isimle eseri mektuplardan oluşan bir deneme kitabıdır. Cumhuriyet döneminde bazı sanatçıların mektupları kitap hâline getirilmiştir. Cahit Sıtkı Tarancı Ziya'ya Mektuplar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektuplar, Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar adlı eserleri buna örnektir.

  Türk Edebiyatındaki temsilcileri:Namık Kemal,Ziya Paşa,Halide Edip,Cahit Sıtkı Tarancı,Abdülhak Hamit Tarhan

  Dünya Edebiyatında Mektup Türünün Temsilcileri;
  İlk temsilcisi:Cicero
  Fransa’da ; Mme de Sevigne, Voltaire, Rousseau mektup türünü çok kullanan sanatçılardır.
  Bazı sanatçılar romanlarının daha içten ve etkili olması için mektup türünde yazmışlardır. Balzac “vadideki zambak” ,
  Goethe’nin “Genç Werther’in Izdırapları” bu şekililde yazılmıştır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Teşekkürler mektup türlerini öğrendim+ Yorum Gönder
türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimi,  turk ve dunya edebiyatinda mektup turunun tarihsel gelisimi,  mektup türünün türk ve dünya edebiyatında tarihsel gelişimi,  mektup türünün tarihsel gelişimi,  türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimi önemli temsilcileri ve bunların eserleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi