Cumhuriyetin Bize Kazandırdığı Hak Ve Hürriyetler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhuriyetin Bize Kazandırdığı Hak Ve Hürriyetler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI

  ·Cumhuriyetin ilanıyla birlikte köklü değişiklikler yapılmıştır

  ·8 Şubat 1935 tarihinde yapılan mülletvekili seçiminde Türk kadını ilk kez oy kullandı

  ·Kadın erkek bütün yurttaşlar öğrenim görme hakkı ve hürriyeti elde etti

  Çağdaşlığın gerektirdiği pek çok yenilikler içerisinde Türk milleti cumhuriyetle birlikte ülkenin yönetimine seçimler aracılığı ile katılmaya başlamış

  Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi de kabul edilmiştir

  Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde pek çok hak ve hürriyetlere kavuşmuştur Atatürk’ün önderliğinde Türk insanın elde ettiği bazı haklar şunlardır; Seçme ve seçilme hakkı, öğrenim görme ve meslek olmak gibi

  Bu yazıda sayılanlar kavuşulan hak ve hürriyetlerden sadece bir kaçıdır Gerçekte Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde pek çok hak ve hürriyete kavuşmuştur

  Cumhuriyet'in bize kazandırdığı yenilikler:

  *Yeni Latin Alfabesi

  *Saatlerde değişiklik

  *Ölçülerde değişiklik

  *Giyim kuşam tarzı

  *Saltanatın kalkması

  *En önemlisi de esir olmadan yaşama hakkı

  Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir
  Yılardır böyle öğrendik, böyle öğrettik…
  Osmanlı, padişahlıktı
  Her şey, padişahın iki dudağı arasında idi…
  Padişah, iktidarda olan feodal sınıfı, yani temel üretim aracı olan toprağa sahip olan sınıfı temsil ediyordu
  Toprak, zenginliğin; dolayısıyla gücün sembolüydü…
  Toprak ağaları ve padişahın bir gücü daha vardı: din…
  Padişah, peygamberin vekili; yani halife olarak kabul edilir,
  Her şey şeriat kurallarına göre belirlenirdi
  Elbette; her sınıftan, her inançtan, her ulustan kişilerin temsil edildiği -ilk meclis böyleydi- bir meclisin oluşturulması,
  Yasama, yürütme ve yargı gücüne dayalı anayasal bir sistemin kurulması,
  Ve ülkenin yasalarla yönetilmesi, reddedilecek gelişmeler değildir
  Cumhuriyetle birlikte ülke siyasi bağımsızlığını kazanmış,
  Modern yaşama dair reformlar yapılmış,
  Ekonomik bağımsızlığın sağlanması yönünde önemli girişimler başlatılmış,
  Sosyal devlet olgusu kabul edilmiştir…
  Osmanlı döneminde çok zayıf olan sanayi, devlet eliyle desteklenmiş,
  Buna bağlı olarak ülkede bir sermaye -burjuva- sınıfı yaratılmış,
  Tabi ki, sermaye sınıfı ile birlikte işçi sınıfı da gelişmiş ve ülke yönetiminde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır
  Bu gelişmeler işçi ve emekçilerin sigortalı, sendikalı çalışmasını,
  Toplusözleşme ve grev yapma, miting ve gösteriler düzenleme, siyasete katılma gibi ekonomik, demokratik hak ve özgürlükleri kullanmasını,
  Emeklilik, kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvenliği, çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi hakları kazanmasını,
  Eğitim, sağlık, haberleşme, barınma gibi kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır
  Tüm bunlar toplumsal ilerlemenin motoru olmuş,
  Ülkenin demokratikleşmesi, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi yönünde önemli adımlar atılmasının fırsatını yaratmıştır
  Bilinen bir şeydir;
  Bir ülkenin gelişmişliği, işçi ve emekçilerin ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik hak ve özgürlüklerini kullanıp/kullanamaması ile ölçülür
  O ülkede bilimin, sanatın, kültürün gelişmesi,
  Ekonomik ve siyasi bağımsızlığın kurulması, korunması, sağlamlaştırılması da buna bağlıdır
  Tarihe şöyle bir baktığımızda, emperyalistlerle ilişkilerin geliştirildiği, ülke kaynaklarının uluslar arası tekellere peşkeş çekildiği dönemler, hep:
  İşçi ve emekçi haklarının yok edildiği, askıya alındığı,
  Sanatçıların, bilim insanlarının, aydınların, gençlerin sesinin kısıldığı,
  Yani kör/topal da olsa işleyen demokratik yaşamın ortadan kaldırıldığı dönemler olmuştur…
  Bu bir tesadüf değildir…
  Cumhuriyetin kazanımlarına ve elde kalanlara bir de bu yönden baksak,
  Üzerinde çok gürültü koparılan -ancak olmayan- laikliğin teminatının da, demokratik hak ve özgürlükler olduğunu bir daha düşünsek,
  Ayrıca, cumhuriyetin kazanımlarını daha da ileri götürmenin, tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye yaratmanın teminatının da bu olacağını kavrasak, eminim ki daha güzel bir ülkede yaşıyor olacağız 3. 3
  Ziyaretçi
  Yeni Latin Alfabesi
  Saatlerde değişiklik
  Ölçülerde değişiklik
  Giyim kuşam tarzı
  Saltanatın kalkması
  En önemlisi de esir olmadan yaşama hakkı 4. 4
  Ziyaretçi
  Ben harika diyorum

 5. 5
  Ziyaretçi
  Çok güzel bir cevap olmuş

 6. 6
  Ziyaretçi
  cumhuriyet ile kazandığımız hak ve özgürlüklri balirtin

+ Yorum Gönder
cumhuriyetin bize kazandırdığı hak ve hürriyetler,  cumhuriyet yönetiminin bize kazandırdığı hak ve hürriyetler nelerdir,  cumhuriyetin ilanından sonra kazandığımız hak ve hürriyetlere örnekler veriniz,  cumhuriyetin kazandırdığı hak ve hürriyetler nelerdir,  cumhuriyetin kazandırdığı hak ve hürriyetler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 19 kişi