Doğa insan etkileşimine örnekler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğa insan etkileşimine örnekler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Doğa insan etkileşimine örnekler

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: doğa insan etkileşimine örnekler

  İnsanın Doğadaki Serüveni
  İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre doğal sistemin işleyişi içinde kalarak yaşamlarını sürdürmüşler ve bu sürece pek müdahale edememişlerdir. Yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü hakkındaki bilgilerini artırdıkça doğal sistemlere müdahale etmeye başlamışlardır. Bu müdahale Sanayi Devrimi ile en üst düzeye ulaşmıştır.
  Şimdi örnek inceleme yoluyla, beşerî ve doğal sistemler arasındaki etkileşimi görelim.
  İki Ülkeyi Birleştiren Yol: Manş Tüneli
  Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nin altından geçişi sağlayan Manş Tüneli 6 Mayıs 1994 tari-hinde açıldı. Tünelin su altındaki bölümü 38 km'dir. Bu tünel, yeryüzünün en uzun su altı tünelidir. Tünelde trenler saatte 300 km'ye varan hızla yol almaktadır. Deniz yüzeyinin 91 m altında inşa edilen Manş Tüneli, aralarında yaklaşık 30 m mesafe bulunan iki demir yolu tüneli ile bunları birbirine bağlayan servis tünellerinden oluşmaktadır.
  Çölde Oluşan Yaşam Alanı: Kalifornia'daki Central Valley Projesi
  Günümüzde tarımsal su talebi, büyük ölçekli sulama projelerinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Örneğin, sulama projesi sayesinde Kaliforniya'da eskiden çöl alanı olan Central Valley (Sentrıl Valley) verimli bir tarım alanına dönüşmüştür. Vadinin yukarı kısmındaki bara-jlarda depolanan sular, kanallarla güneydeki kurak alanlara bağlanmıştır . Daha önce çöl olan yerlerde teknoloji sayesinde günümüzde turunçgiller yetiştirilmeye başlan-mış, hayvanlar için otlak alanları oluşturulmuş-tur. Proje maliyetinin yüksek olması nedeniyle arazide yüksek verim elde edilen ve değer taşıyan ürünler yetiştirilmektedir.
  Central Valley projesi ile verimli tarım alanı hâline getirilmiş olan bölge bugün şehirleşme tehdidi altındadır. Her yıl Central Valley tarım- sal alanın yaklaşık 50.000 hektarı şehirsel alan hâline dönüşmektedir. Nüfusun bu alana yönelmesi ile yeni şehir ve kasabalar oluşmaktadır. Büyük bir hızla büyüyen Fresno şehri burada yer almaktadır. Verimli tarım alanları şehrin çevresinde olduğu için göçmenler buraya yerleşmeyi tercih etmektedirler.
  Dünyadaki En Büyük Su Nakli Projesi: Libya Yapay Nehir Projesi
  Libya'daki Büyük Yapay Nehir Projesi'ne 1984 yılında başlanmıştır. Proje çöl bölgesinde günde 5 milyon m3/gün su taşıyacak ve ekilebilir alanları 150.000 hektar artıracak şekilde oluşturulmuştur. Bu çerçevede güneydeki yeraltı sularının sulama yapmak amacıyla kuzeyde yer alan sahil kesimlerindeki tarımsal alanlara taşınması amaçlanmaktadır. Bu proje dünyanın en büyük su nakil projesidir. Proje tamamlandığında su taşınım hattının uzunluğu 4.000 km'ye ulaşacaktır. Yetkililer, projenin ülkenin toplam su ihtiyacını karşılayamayacağını ve ülke için daha fazla su kaynağına ihtiyaç duyulduğunu açık-lamıştır.

  İsviçre ve Dağlar
  İsviçre'nin % 58'ini kaplayan ve yükseltileri 4000 m'yi Geçen İsviçre Alpleri, güneybatı-kuzeydoğu doğrul-tusunda uzanan iki dağ sırasından oluşur. Bu iki dağ sırası arasında Ren ve Rhone ırmaklarının oluşturduğu bir oluk sistemi vardır. Alplerin elverişli kesimlerinde akarsulardan temin edilen enerji sayesinde sanayi bu oluk boyunca gelişmiştir. Bu oluk aynı zamanda ulaşım bakımından da önemlidir. Alp Dağlarının aşılması büyük ölçüde burada gerçekleşir, ulaşımı kolaylaştıran birçok geçit buradaki vadiler içinde yer alır.
  İsviçreliler, Alpler'in olumsuz coğrafi şartlarına rağmen uzun tüneller ve viyadükler yaparak bu alan-ları değerlendirmeyi bilmişlerdir . Bu dağlar tarihte askeri koruma sağlarken günümüzde turizm alanında hizmet vermektedir. Alpler'in iklim
  şartları ve yükseklikleri uygun olan alanları kış turizminde değerlendirilmiştir. İsviçre'de toplam turizm hareketlerinin % 60' ından fazlası Alp bölgesinde yoğunlaşmıştır. İsviçre'de turizmin dağlık alanlarda geliştirilmesi bölgeler arası eşitsizliği ve göçü azaltmıştır. Ayrıca kış turizmi ülkeye büyük ölçüde döviz girdisi sağlamaktadır.
  İsviçre Alplerinden geçişi kolaylaştırmak amacıyla yeni tren yollarının yapımına karar ver-miştir . Alplerden geçen raylı sistemin kolaylaştırılması için iki tünel inşa edilecek, sonra ağır tonajlı kamyonların geçişine izin verilecektir. Bu tüneller Gothard Tüneli ve Loetschberg Tüneli'dir.
  Hollanda Kıyıları: Doğanın Zorlamasıyla Oluşan Mühendislik
  Hollanda kıyıları, Fransa'nın kuzey kıyısından (Cap Blanc Nez) Jut Land'daki Danimarka kıyılarına kadar uzanan daha büyük kıyı sisteminin bir bölümüdür. Hollanda kıyılarının büyük bir bölümünün deniz seviyesinde veya deniz seviyesinin altında olmasından dolayı fırtınalar ve deniz seviyesindeki yükselmeler birleşince bölge, kıyı taşkınları ve su erozyonu açısından hassas bir hâl almaktadır, Ülkenin kıyı bölgeleri taşkınlara karşı doğal ve yapay birimlerden oluşan kıyı koruma sistemi ile korunmaktadır. Hollanda kıyılanda yaşayan insan-lar tarih boyunca, denizden gelen tehditlerle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle, arazi ıslahı (denizden toprak kazan- ma), taşkın koruma sahaları yapımı, kıyı setlerinin inşaatı ve deniz seviyesi kontrolü alanlarında çalış-malar yapmışlardım Kıyı alanındaki yerleşmeler; barajlar ve setler sayesinde dünyadaki en kapsamlı kıyı koruma sis-temiyle korunmaktadır.
  Ülkedeki mühendislik firmaları, su baskınından korunma ve denizden toprak kazanma konusundaki deneyimlerinin yanı sıra, derin sularda inşaat, nehir ve deniz dibi tarama, tüneller, köprüler, liman ve havaalanı tasarım ve inşaatları projelerinde de yeni teknikler geliştirerek çalışmalarına devem etmektedirler.
  Kuzey Denizi kıyılarıyla Batı Avrupa'nın üç büyük nehrinin deltasında yer alan Hollanda, deniz ticareti ve liman hizmet-leri açısından dünyada önemli bir yer edinmiştir. Hollanda'nın coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlar nedeniyle ticari hizmetler sektörü çok gelişmiştir. Rotterdam Limanı ile Amsterdam Havaalanı Avrupa'nın giriş kapısı konumundadır. Hollanda'nın bu tran-sit fonksiyonu, nakliye ve dış ticaret firmaları için birçok destek endüstrisinin burada kurulmasında ve yoğunlaşmasında etkili olmuştur.+ Yorum Gönder
insan-doğa etkileşimine örnekler,  insan ve doğa etkileşimine örnekler,  insan ve doğa etkileşimi,  insan doğa etkileşimi örnekler ,  doğa ve insan etkileşimi nedirdoğa ve insan etkileşimi nedirdoğa ve insan etkileşimi nedirdoğa ve insan etkileşimi nedirdoğa ve insan etkileşimi nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi