Atatürk ilkelerinin temel esasları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürk ilkelerinin temel esasları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürk ilkelerinin temel esasları nelerdir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: atatürk ilkelerinin temel esasları nelerdir

  Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

  Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı sosyal, siyasal, kültürel ve tarihî temeller vardır Değişik konularda değindiğimiz bu esasları, toplu olarak şöyle sıralaya
  biliriz:
  - Millî tarih bilinci,
  - Vatan ve millet sevgisi,
  - Millî dil,
  - Bağımsızlık ve özgürlük,
  - Egemenliğin millete ait olması,
  - Millî kültürün geliştirilmesi,
  - Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılması,
  - Türk milletine inanmak ve güvenmek,
  - Millî birlik ve beraberlik,
  - Ülke bütünlüğü

  Millî Tarih Bilinci
  Millî tarih bilinci, fertlerin ve milletlerin tarihlerine ve geçmişlerine bağlılıkları, tarihlerindeki övünülecek olaylar ve şahsiyetler ile gurur duymaları, onlardan cesaret ve örnek almalarıdır Böylece geçmişteki kötü olaylardan ders alarak böyle durumlara bir daha düşmemeleridir Tarih bilincinin uyandırılmasında millî günlerimizin ve zaferlerimizin büyük bir yeri vardır Bundan dolayı, millî günlere milletçe gereken önem verilmelidir Millî değerlerine sahip çıkmayan, onları yeni nesillere aktarmayan milletler, yaşama güçlerini kaybederler

  Vatan ve Millet Sevgisi
  Vatan; atalarımızın kan dökerek, can vererek bizlere miras bıraktığı, üzerinde yaşadığımız kutsal topraklardır Bu uğurda her türlü fedakârlığı bizim de yaparak kendimizden sonra gelenlere bu emaneti teslim etmemiz lâzımdır Bu da ancak vatanını ve milletini sevmekle olur

  Millî Dil
  Türk milletini bir arada tutan, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi de millî dilidir Dil, millî birlik ve beraberliği korumada en etkili güçtür Dil millî duyguyu geliştirerek, bağımsızlığın korunmasını sağlar

  Bağımsızlık ve Özgürlük
  "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk, yeni
  Türk devletini bu düşünceden ilham alarak kurmuştur
  Hür ve bağımsız olmayan bir millet, istediği gibi hareket edemez Bunun için
  Atatürk yeni Türk devletini hür ve bağımsız temeller üzerine kurmuştur

  Egemenliğin Millete Ait Olması
  Atatürk ilke ve inkılâpları millet egemenliğine dayanır Türkiye Cumhuriyeti
  Devleti, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ile kurulmuştur Atatürk, inkılâplarını bu ilkenin ışığında gerçekleştirmiştir

  Millî Kültürün Geliştirilmesi
  Millî kültür, millî benliğin gelişmesinde, güçlenmesinde önemli rol oynar Bundan dolayı Türk milleti için millî kültür hayatî önem taşır Millî kültür dinamik ve gelişmeye açık olmalıdır Aksi takdirde çağdaş kültürlerin gerisinde kalır

  Türk Toplumunun Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarılması
  Atatürk'ün en büyük amacı, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır Atatürk Türk milletinin çağdaşlaşmasını her şeyden önce bir hayat davası ve var olma mücadelesi olarak kabul etmiştir  Türk Milletine İnanmak ve Güvenmek

  Atatürk'ün Türk milletine inancı ve güveni sonsuzdur Millî Mücadele'ye Türk milletine güvenerek başlamıştır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken, Türk milletine olan sonsuz inanç ve güvenini hiç yitirmemiş, ilke ve inkılâplarının en güzel şekilde uygulanacağına inanmıştır


  Millî Birlik ve Beraberlik
  Atatürk'ün en büyük amaçlarından biri de ülkede millî birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, Türk milleti için büyük önem taşır Çünkü Türk milleti bu temel esaslara sahip olduğu sürece hür ve bağımsız yaşayabilir


  Ülke Bütünlüğü
  Ülke bütünlüğü, devletin fizikî unsurunu meydana getiren ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve bölünmezliğini ifade eder Ülke bütünlüğü, ilk defa Erzurum Kongresi'nde "millî sınırlar içindeki vatan bir bütündürAyrılık kabul etmez" kararı ile belirlenmiştir Sivas Kongresi'nde de aynen kabul edilerek, Misak-ı Millî ile milletçe uygulanan bir politika hâline gelmiştir


  Atatürkçülük, dinamik bir düşünce sistemidir Çünkü daima geleceğe yöneliktir Dinamik ideal, üç bölümden oluşmaktadır Birinci bölümde millî birlik ve millî duyguyu meydana getiren Türk milletine ilişkin nitelikleri geliştirmeyi sağlayan hedefler ile Türk milletinin maddî hedefleri vardırİkinci bölümde kişisel amaçlar bulunmaktadır Fertlerin kültürlü olmaları, kişisel, sosyal ve millî güvenlik ideali birlikte ele alınmaktadır Üçüncü bölümde ise manevî ve maddî hedeflere ulaşmamız için nasıl bir millî kültüre sahip olmamız gerektiği açıklanmaktadır+ Yorum Gönder
atatürk ilkelerinin esasları nelerdir,  atatürk ün ilkelerini esasları nelerdir kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi