Birleşik çekimli fiillere örnekler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Birleşik çekimli fiillere örnekler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Birleşik çekimli fiillere örnekler

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Eylemin gerçekleşmesi, zaman kavramı içinde mümkündür. Zaman içinde eylem ya gerçekleşerek olup bitmiştir; ya gerçekleşmektedir, henüz bitmemiştir; ya da sözün söylenmesinden sonraki bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Eylemin gerçekleş-mesi bir dilek biçiminde ifade ediliyor da olabilir. Dileklerde de örtülü bir gelecek za-man anlamı vardır. Fiilin gösterdiği kılış, durum veya oluşun zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıplarına kip adı ve-rilir.  Türkçede kipler nitelik yönünden ikiye ayrılır: haber (bildirme) kipleri ve dilek (tasar-lama) kipleri.  Kiplerin alt türleri belli eklerle yapılır. Her alt türün kendi eki vardır. Bu eklerin kulla-nılışına göre de -biçim açısından- kipleri ikiye ayırıyoruz:  1) Basit kip (basit çekim, basit zaman): Fiilin tek kip ekiyle çekimlenişidir: gel-di, gel-miş, gel-se...

  2) Birleşik kip (birleşik çekim, birleşik zaman): Fiilin iki kip- eki alarak çekimlen-miş biçimidir: gel-miş-ti, gel-miş-se, gel-(i)yor-du, gel-meli-(y)di...  BASİT KİPLER  I) Haber (Bildirme) Kipleri  Eylemin yapıldığını, yapılıyor olduğunu ya da yapılacağını zamana bağlayarak bildiren kiplerdir.  a) Bilinen (-di'li) Geçmiş Zaman: "-di" (-di, -dü, -du, -ti, -ti, -tü, -tu...) eki ile ya-pılır. Eylem sözden öncedir; söz söyleyen, eylemi görmüştür ya da yapıldığından emindir.  * Dün epeyce kar yağdı. (Görülmüş)

  * Ayak sesleri yaklaşıyor, geldiler. (Duyularla kesinleşmiş)

  * Cumhuriyet 1923'te kuruldu. (Bilimsel kesinlik)+ Yorum Gönder
birleşik çekimli fiillere örnekler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi