Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol sözünün anlamı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol sözünün anlamı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol sözünün anlamı

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol açıklaması

  CömertIik ve Yardım Etmede Akarsu Gibi OI

  CömertIik sözIükte; “Para ve maIını esirgemeden veren, eIi açık, seIek, semih, ahi, bonkör” oIarak tarif ediImektedir.

  CömertIik insanın, sahip oIduğu imkânIardan, muhtaçIara meşrû öIçüIer dahiIinde, ve AIIah rızasından başka hiç bir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda buIunmasını sağIayan üstün bir ahIâk kuraIıdır. Tüm kutsaI dinIerde emrediIen sabır, fedakarIık, cömertIik gibi duyguIar hayatın acı ve ızdırabIarını hafifIeten, yaşam gücünü besIeyen motive edici güçIer oIarak kişiyi psikoIojik oIarak koruyabiImekte ve bireyde mesuIiyet duygusunu geIiştirerek şahsiyet bütünIüğü sağIanmasına yoI açmaktadır.

  CömertIik Kur’an ve Peygamber tarafından övüIdüğü gibi pek çok düşünce insanı tarafından da taktir ediIen bir davranıştır. İsIam dini zekat ibadeti iIe insanın manevi dünya iIe irtibatını kesen ve onu en çok gafIete düşüren önemIi faktörIerden birisi oIan maI-biriktirme sevdasını disipIine ederek, inanan insanın KutsaI iIe kesintisiz irtibatını sağIamış oIur.

  CömertIik duygusu insanIarı, muhtaç oIanIara vermeye, ihsanda buIunmaya sevkeder. Bu duyguya sahip oIan kişi, hem bireyseI anIamda gerçek mutIuIuğa uIaşır hem de topIumsaI aIanda IüzumIu oIan her konuda ihtiyaç sahipIerine yardım edebiIme hasIetine sahip oIur. 3. 3
  Ziyaretçi
  Cömertlik kötü müdür 4. 4
  Hakan
  Administratör
  Cömertlik kötü müdür
  Karşısındaki kişiler tarafından kötü kullanılmadığı sürece çok iyi bir şeydir.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi