İnsanlığın ortak miras ürünleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsanlığın ortak miras ürünleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İnsanlığın ortak miras ürünleri nelerdir

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: insanlığın ortak miras ürünleri nelerdir

  Ortak Miras

  Bir kuşağın kendinden sonra gelecek olanlara bıraktığı her şeye miras denir Ortak miras ise sadece belirli bir kuşağın kendinden sonrakilere bıraktığı şeyler değil, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceği de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür

  Her toplum bilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve düşünce gibi alanlarda sürekli bir şeyler üretir Bu ürünler yalnızca üreten toplum için değil; diğer toplumlar için de değer taşır Bu nedenle insanlığın ortak mirası olarak görülürler

  İnsanlığın sanat mirası; mimarlık heykel, müzik, resim, bale, tiyatro, roman gibi dallardır Tarihin en eski çağlarından beri insanlar sanata ilgi duymuştur Eski çağlarda mağara duvarlarına kayalara, resim ve heykeller yapılmıştır Bu eserler uzun emeklerle yapılmıştır Günümüzde bu işler teknoloji sayesinde daha hızlı yapılabilmektedir

  İnsanlığın düşünce mirası; ilk insanlar çevrelerinde olup bitenleri, tabiat olaylarını anlamaya çalışmışlardır Bu konudaki düşüncelerini çevrelerindeki insanlara ve sonraki nesillere aktarmışlardır Bu sayede zaman ilerledikçe insanlığın düşüncesi de ilerlemiştir Bu durum insan yaşamının kolaylaşmasını, bilim, sanat ve edebiyatın ilerlemesini sağlamıştır Aristo, Sokrates, Mevlana,Yunus Emre, gibi insanların ortaya koydukları düşünceler bugün bile geçerliliğini korumakta tüm insanlar bu düşüncelerden yararlanmaktadır

  İnsanlığın Edebiyat Mirası: Olayların, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin yazı dili aracılığıyla şekillendirilmesine edebiyat denir Edebiyatın kökleri çok eskilere dayanır Sümer ve Babillerin yaratılış, Tufan ve Gılgamış Destanı ilk edebiyat örneklerindendir Bu eserler daha sonra tüm insanlığı etkilemiştir Homeros, Şekspir, Servantes, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı tüm insanlığın ilgi duyacağı edebiyat mirası bırakanların başlıcalarıdır

  İnsanlığın Bilim Mirası; Evreni ve evrende olan olayları konu edinen, deney ve gözleme dayanan, olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurarak bazı kurallara ulaşmaya çalışan sistemli bilgiler bütününe bilim denir İnsanlar en eski çağlardan beri bilimsel çalışmalar yapmıştır Tekerleğin bulunması bilimsel bir gelişmedir Sümerler, Babiller ve Mısırlıların ortaya koyduğu modern bilimsel çalışmalar daha sonra Yunanlılara, Yunanlılardan Müslümanlara, Müslümanlardan da Avrupalılara geçmiştir Her toplum elde ettiği bilgilere yenisini ekleyerek bilimin gelişmesini sağlamıştır

  Bu sayede günümüzdeki atom ve bilgisayar çağı ortaya çıkmış, insan yaşamında büyük kolaylıklar sağlanmıştır Ampulün bulunması, buhar makinesinin icadı güneş sistemiyle ilgili bilgiler bilim alanındaki önemli aşamalardır

  İnsanlığın Ortak Mirasının Önemi

  Ortak miras, insanlığın yüzyıllarca süren çabası ve birikimi sonucu oluşmuştur İnsanlar bu mirası oluşturmamış olsaydı doğaya egemen olamazdı İnsanlar bugünkü iyi yaşam koşullarına kavuşamazdı

  Ortak miras ürünleri insanların yaşamını kolaylaştırır Daha gelişmiş uygarlıkların temelini oluşturur

  Ortak mirasın zenginleşmesi ve gelişmesi insanın değeri, özgürlüğü, eşitliği, hakları ve mutluluğunun da geliştirilmesini sağlamıştır

  İnsanlar geçmişten bugüne kadar sürekli doğayla mücadele etmiştir İnsanın bu çalışmaları ve beslenme, barınma, yaşama gibi mücadeleleri bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri sağlamıştır Binlerce yıl süren bu çabalar insanlığın ortak mirasını oluşturmuştur

  Ortak miras tek bir ulusa ait değildir İlk çağlarda Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlılar, Orta Çağ’da Müslümanlar Yeni ve Yakın Çağlarda ise Avrupalılar insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmuşlardır

  Ortak mirastan bütün uluslar yararlanmalıdır Ancak bu sayede bütün insanlar mutlu olurlar Ayrıca bütün uluslar ortak mirasa katkıda bulunmalıdır Bu durum bilim, sanat, edebiyat gibi alanlardaki eserleri korumayı da gerekli hale getirir Müzeler, sit alanları, kütüphaneler, ortak mirasın korunması için oluşturulmuştur Günümüzde tüm insanlık ortak mirasın korunmasına önem vermektedir 3. 3
  Ziyaretçi
  Yaşadığımız dünya kıyamete kadar el değiştirecektir.+ Yorum Gönder
insanların ortak ilgi alanları nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi