Birey olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Birey olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: HAKLARIMIZ:

  1 Yaşama Hakkı
  2 Sağlık Hakkı
  3 Eğitim Hakkı
  4 Seçme ve Seçilme Hakkı
  5 Dilekçe Hakkı
  6 Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
  7 Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
  8 Konut Dokunulmazlığı Hakkı
  9 Tüketici Hakları
  10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları
  11 Telif ve Patent Hakkı

  DEVLETE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
  1 Vergi vermek
  2 Askere gitmek
  3 Kanunlara uymak
  4 Seçme ve seçilme 3. 3
  Ziyaretçi
  Günlük Hayattaki Haklarımız ve Sorumluluklarımız Nelerdir ?


  VATANDAŞ OLMA SORUMLULUĞUNU TAŞIMA YOLLARI:


  Seçme ve seçilme hakkını kullanmak,
  Vergisini dürüstçe ve zamanında ödemek,
  Askerlik yapmak,
  Kanun ve kurallara uymak,saygılı olmak,
  Doğal,tarihsel ve kültürel değerlerimizi korumak.

  SEÇME ve SEÇİLME:
  Hem hak hem de ödevdir.
  SEÇİM:Vatandaşların oy kullanarak devlet yöneticilerinin (kendilerini temsil edenleri) belirlenmesine katılmasıdır.Seçimlerde demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan SİYASAL PARTİLER ve BAĞIMSIZ ADAYLAR yer alır.Yurttaşlar bu partiler ya da adaylar için oy kullanarak seçimlere katılabildikleri gibi,aday da olabilirler.

  Seçimlerde demokratik haklarımızı kullanırken BİLİNÇLİ hareket ederiz.ÇALIŞKAN,DÜRÜST,İYİ AHLAKLI,ÜLKESİNİN ÇIKARLARINI ÖNDE TUTAN yöneticileri seçmeye özen gösteririz.

  Yasalarımıza göre;18 yaşını dolduran her Türk yurttaşı,seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.Silah altındaki er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler,oy kullanamazlar.Cezaevlerinde bulunan ve cezaları kesinleşmiş olanlar (hükümlüler) da oy kullanamazlar.Ancak tutuklular (bir suçtan dolayı cezaevine konmuş fakat yargılanması sürenler) oy kullanabilirler.
  Seçme,seçilme ve siyasi etkinliklerde bulunma hakları Anayasamızın 67.maddesinde düzenlenmiştir.
  Milletvekili seçilebilmek için(76.madde) ;30 yaşını doldurmuş olmak,en az ilköğretim okulu mezunu olmak,kıstlı olmamak,belli suçları işlememiş olmak gibi koşullar aranır.

  Cumhurbaşkanı seçilebilmek için;40 yaşını doldurmuş olmak,yüksek öğrenim yapmış olmak,gibi şartlar aranır.

  VERGİ VERMEK:
  Anayasamızın 73. maddesinde yer alır.Vergi,kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin ve yerel yönetimlerin yasalara göre,yurttaşlardan topladığı paradır.Devletin harcamalarının ana kaynağını vergiler oluşturur.
  Vergiler,doğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılır.
  Doğrudan vergiler:Vatandaşların gelirlerinden ya da sahip oldukları mallar üzerinden devlete ödedikleri vergilerdir.(Bunlar;Gelir vergisi,emlak vergisi,taşıt alım ve satım vergisi bu tür vergilerdir.
  Dolaylı vergiler:Malların satış fiyatları üzerine eklenerek ödenen vergilerdir.(Katma değer vergisi)
  Ülkemizde birçok vergi çeşidi vardır.Bunlar;
  Gelir vergisi:Yurttaşların bir yıl içinde elde ettikleri gelirin belli bir oranda vergilendirilmesidir.
  Kurumlar vergisi:Şirketler,kooperatifler,iş ortaklıkları gibi kurumlar da gelirlerinin belli bir oranını vergi olarak verirler.
  Emlak vergisi
  Veraset ve intikal vergisi
  Akaryakıt tüketim vergisi
  Katma değer vergisi
  Damga vergisi
  Motorlu taşıtlar vergisi
  Taşıt alım ve satım vergisi
  İletişim vergisi
  Belediyelere ödediğimiz vergiler:
  Emlak vergisi,İlan ve reklam vergisi,eğlence vergisi,imar ve iskan vergisi,ruhsat vergisi,çevre temizlik vergisi vb.

  ASKERLİK YAPMA:
  Anayasamızın 72.maddesinde yer alır.T.C.vatandaşı,20 yaşını doldurmuş her erkek askerlik görevini yapmakla yükümlüdür.Askerlik görevini bitirenler,gerekirse 41 yaşına kadar gerek görülürse tekrar askere çağrılabilirler.
  Askerlik çağı;YOKLAMA,MUVAZZAFLIK ve İHTİYATLIK(YEDEKLİK) olmak üzere üç devreye ayrılır.

  YOKLAMA DÖNEMİ; İlk ve son yoklama olarak ikiye ayrılır.
  İlk yoklama,askerlik çağına gelen gençlerin nerede ve ne durumda olduklarını belirlemek için yapılır.(Askerlik çağı geldiği halde okulda öğrenci olanlar belirlenir)
  Son yoklamada,askere çağrılacak gençlerin sağlık bakımından askerliğe uygun olup olmadıklarına,uzman kurullar tarafında bakılır.Askerliğe uygun olanların,bu görevlerini hangi sınıfta(ulaştırma,piyade,topçu vb.)yapacakları,hangi birliğe sevk edilecekleri belirlenir.

  MUVAZZAFLIK yoklamasını yaptıran gençler askere çağrılır.Bu çağrıyı alan gençlerin askerlik şubelerine başvuran gençlerin askerlik hizmetleri başlar.Terhis olup sivil hayata dönünceye kadar sürer.

  İHTİYATLIK ÇAĞI:Askerlik görevini tamamlayanlar yedek asker niteliğindedir.Bu durumda olanlar,her yıl askerlik şubelerine başvurarak yıllık yoklamalarını yaptırırlar.Bir tehlike durumunda,askere hemen çağrılmaya hazır olarak beklerler.

  KANUN ve KURALLARA SAYGILI OLMAK:
  Bir ülkede toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak için yasalar vardır.Yurttaşlık görevlerinden biri de bu yasalara uymaktır.
  Yurttaşlık bilincine sahip olan herkes,yasalara uyma sorumluluğunu taşır.Ülkesinin güvenliğini tehlikeye düşürmemek,devlet işlerinin kolayca yürümesini sağlamak için yasalara uyulması gerektiğini bilir.

  BİR ÜLKEDE YURTTAŞLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİĞİNDE ŞU SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR:
  Kişiler yasalara uymazlarsa insan hakları çiğnenir.İnsan haklarının çiğnendiği toplumlarda bireyler;DÜŞÜNME,ÜRETME,ÇEŞİTLİ ALANLARDA ESERLER ORTAYA KOYMA OLANAKLARINI ve YETENEKLERİNİ GELİŞTİREMEZLER.
  Devlet,yurttaşa karşı görevlerini yerine getiremez,
  Toplumsal dayanışma ve ulusal bütünlük bozulur,
  Ülkeyi yönetenler,yurttaşların sorunlarına ilgi göstermez,halkı yeterince temsil edemezler,
  Yöneticilerin yeterince denetlememesi nedeniyle hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınmaz,yargı bağımsızlığı zedelenir.
  Ülke yönetiminde keyfilik başlar.Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alabilir.
  Kişiler,vergilerini zamanında ödemediğinde devlet de halkın yol,elektrik,sağlık ve eğitim gibi gereksinimlerini yeterince karşılayamaz.
  Ülkenin bütünlüğü,bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.

  DAYANIŞMA NEDİR:
  Toplumu oluşturan bireylerin bir işi gerçekleştirmek için duygu,düşünce ve güç birliği yapmasıdır.
  Karşılaştığımız bazı sorunları ancak iş birliği ve dayanışma ile çözebiliriz.

  MİLLİ BİRLİK BERABERLİK YÖNÜNDEN DAYANIŞMANIN ÖNEMİ:
  Bir ülkede,birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve sürekli olmasında yurttaşlar arasındaki dayanışmanın önemi çok büyüktür.Dayanışma ile “Herkes kendi için yerine” yerine,”herkes herkes için” düşüncesi benimsenerek toplum sorunları çözülür.Türk ulusu,Kurtuluş savaşı sırasında dayanışmanın en güzel örneklerini vererek bu mücadele kazanılmıştır.

  DAYANIŞMADA SEVGİ,SAYGI ve HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ:
  Bir toplumda,insanların barış içinde yaşamalarının en öncelikli koşullarından biri,ilişkilerin sevgi,saygı ve hoşgörü temeline dayanmasıdır.Bizim ülkemizde farklı soy,din,dil,kültür ve düşüncede olan insanlar vardır.Bu farklılıklara zenginliğimiz olarak baktığımız ve bu farklılıklara hoşgörü ile baktığımız sürece ülkemiz kalkınır ve barış içinde yaşarız.Aksi halde bir çok tehlike ortay çıkar.(Ülke bütünlüğü tehlikeye girer.)Toplu halde yaşamanın temel koşulu sevgi ve saygıdır. 4. 4
  Ziyaretçi
  çevreye karşı sorumluluklarımız

 5. 5
  Ziyaretçi
  ödevime yardımcı oldunuz saol

 6. 6
  Ziyaretçi
  çok saolun ödevime yardım ettiniz

 7. 7
  Ziyaretçi
  teşekkürler performans ödevime çok yardımcı oldunuz :))))

 8. 8
  Ziyaretçi
  birey olarak hak ve sorumluluklarımız vardır.örneğin senin odanı toplama sorumluluğun varken özgür olma hakkında vardır.biz insanlar olarak toplumu oluşturuyoruz ve bu toplumda herkezin haklaarı ve sorumlulukları vardır

 9. 9
  Ziyaretçi
  saol sınav için çok iyi olda :D

 10. 10
  Ziyaretçi
  Yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler.Saolun.

+ Yorum Gönder
birey olarak hak ve sorumluluklarımız,  bir birey olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir,  bireyin hak ve sorumlulukları nelerdir,  hak ve sorumluluklarımız,  birey olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 15 kişi