Osmanlıların rumeliye geçişine avrupalılar neden engel olmamıştır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Osmanlıların rumeliye geçişine avrupalılar neden engel olmamıştır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Osmanlıların rumeliye geçişine avrupalılar neden engel olmamıştır

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: osmanlıların rumeliye geçişine avrupalılar neden engel olmamıştır

  Osmanlıların Karesi topraklarına ve donanmasına sahip olması

  Osmanlıların Hıristiyanlara ait topraklarda cihad ve gazâ yapma ideali.

  Türkmenlere yurt bulma ihtiyacı.

  Bizans’ın Balkan milletlerine karşı Orhan Bey’den yardım istemesi.

  Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı Orhan Bey’den yardım istedi.

  Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Paşa’yı yardıma gönderdi.

  Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Paşa’nın yardımlarına karşılık Bizans Gelibolu Yarımadası’ndaki Çimpe kalesini Osmanlılara verdi (1353).

  Çimpe kalesi Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri için önemli bir üs olmuştur.

  Osmanlıların Rumeli’deki İskân Siyaseti

  Fethedilen bölgelere Anadolu’dan Türk göçmenler yerleştirildi. Bundaki amaç göçmenleri yerleşik hayata zorlamak ve fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktı. Bu göç gönüllü ve sürgün olmak üzere iki şekilde gerçekleştirildi.

  Göçmenler iskân yerlerine yakın bölgelerden seçilirdi. İklim şartlarının aynı olmasına dikkat edilirdi.

  Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.

  Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı. Göç edenler yeni yerleşim yerlerini terk edemezlerdi.

  Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere göç ettirilirdi.

  Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.

  İsti’malet sisteminin amacı fethedilen yerlerde Türk nüfusunu arttırmak ve Türk kültürünü yaymaktı.

  Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Takip Ettiği İskân Siyasetinin Sonuçları:

  Göçebe Türklerin yerleşik hayata geçmeleri sağlandı.

  Fethedilen yerlere Türklerin yerleşmesi sağlanarak o bölgenin elde tutulması kolaylaştı.

  Fethedilen yerlere Türk-İslam kültürü yayıldı.

  Gayrimüslim halka hoşgörülü bir tavır sergilenerek Osmanlıya bağlılıkları sağlandı. 3. 3
  Ziyaretçi
  Çok iyi ya 4. 4
  Ziyaretçi
  Divanıhümayun'un,Orta Asya Türk devletlerindeki Kurultay'la günümüzdeki balkanlar kurulu ile benzerlikleri nelerdir

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi