Göç nedir nedenleri ve sonuçları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Göç nedir nedenleri ve sonuçları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Göç nedir nedenleri ve sonuçları nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: göç nedir nedenleri ve sonuçları nelerdir

  İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir

  A İÇ GÖÇLER
  Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir

  İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır

  1 Sürekli İç Göçler
  Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir Türkiye’de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir

  İç göçün nedenleri
  Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
  Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
  Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
  Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
  Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
  Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
  İklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri
  Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı
  Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
  İç göç, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır

  İç göçlerin sonuçları

  Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür
  Yatırımlar dengesiz dağılır
  Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir
  Düzensiz kentleşme görülür
  Sanayi tesisleri kent içinde kalır
  Kentlerde konut sıkıntısı çekilir
  Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir
  Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür
  Kentlerde işsiz insanların oranı artar
  İç göçü önlemek için,
  Tarımda sulama olanaklarını artırmak
  İntansif tarım metodunu geliştirmek,
  Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
  Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,
  Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek,
  Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb gereklidir

  2 Mevsimlik İç Göçler
  Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir
  Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır

  B DIŞ GÖÇLER
  Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir

  Dış göçlerin başlıca nedenleri
  Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi
  Tabii afetler
  Savaşlar
  Etnik nedenler
  Sınırların değişmesi
  Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi
  Dış göçlerin sonuçları
  Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır
  Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir
  Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir

  Türkiye’den yurt dışına göç sonucunda;

  Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır
  Ülke turizminin gelişmesi sağlanmıştır
  Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak sağlanmıştır
  Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur 3. 3
  Ziyaretçi
  bir yerden başka bir yere gitmektir.+ Yorum Gönder
göçün nedenleri ve sonuçları,  göç nedir nedenleri ve sonuçları nelerdir,  göçün nedenleri ve sonuçları kısaca,  göçün nedenleri ve sonuçları nelerdir,  göçlerin nedenleri ve sonuçları nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi