Şarkı şiirinin nazım şekil özelliği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Şarkı şiirinin nazım şekil özelliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Şarkı şiirinin nazım şekil özelliği

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: şarkı şiirinin nazım şekil özelliği

  Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için yazılan uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir. Kafiye düzeni; x: değişken aa xa şeklindedir. Türk Edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan milli bir nazım biçimidir. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır.

  Aruz ölçüsünün her kalıbı ile kullanılır.Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir. Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bendlerden de oluşabilir. Üçüncü dizeye meyan, dördüncü dizeye nakarat denir. Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim'dir. Lale Devrinde ise en önemli temsilcisi Nedim dir. En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır. Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen, batılı anlamında kullanılır.

  Şarkı çeşitli ses sanatçıları tarafından söylenerek Türk toplumunun musikisinde önemli bir yer tutmaktadır. Şarkıda şair son bendde mahlasını söyler. Şarkıda her bentin üçüncü mısrası miyan(orta)miyanhanedir. Miyan daha çok şarkının en güzel ve dokunaklı bölümüdür.Bestenin en önemli bölümüdür. Şarkıların konusu genellikle aşk,sevgilinin güzelliği ,eğlence ve içkidir. Halk edebiyatında türkü türünün divan edebiyatına yansıması gibidir.


  Divan şiirine Türkler'in kazandırdığı bir nazım şeklidir. Şarkıda ilk bendin dördüncü mısraı bütün bentlerde tekrarlanmaktadır. Nazım birimi, kafiye şeması bakımından koşmaya benzer. Ölçü, beste, dil ve anlatım yönünden koşmadan ayrılır. Buna nakarat denir. Şarkılar bestelenmek üzere yazılır. Bu sahanın ustası Nedim'dir.

  Şarkı Nazım Şekli Özellikleri:

  1. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır.


  2. Kuruluşu ve kafiye düzeni yönüyle murabbaya benzer. aaaa, bbba, ccca.


  3. Bestelenmek için yazıldığından fazla uzun değildir.


  4. Dörtlüklerden oluşur ve dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir.


  5. Şarkının konusu genellikle aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlencedir.


  6. Geniş halk kitlelerine hitap ettiğinden dili genelde sadedir.


  7. Şarkının en önemli isimleri Nedim, Enderunlu Vasıf'tır. Yakın dönem şairlerinden olan Yahya Kemâl'in de pek çok şarkısı vardır.


  8. Günlük dile ait söyleyişler ve halk deyişleri vardır.

  Örnek Şarkı-1 (Nedim)

  Kimlerüñ çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldı
  Nereye gitdi o her-câyî o meh-pâre 'aceb
  Kimlerüñ yâresine merhem-i kâfûr oldı
  Kandedür kande o zâlim o sitem-kâre 'aceb


  (O sine, acaba bu gece kimlerin gözüne nur oldu? Acaba, o sebatsız, o ay parçası nereye gitti? O, kimlerin yarasına kafur merhemi oldu? O zalim, o sitemkâr neredelerdedir?)

  Meclis-i Cem kurulaldan olagelmiş elbet
  Câmdan sonra birer bûse verilmek âdet
  Bari sen ey nigeh-i hasret edip bir cür'et
  Şunı bir söylesen olmaz mı kadeh-kâre acep?


  (İçki meclisi kurulduğundan beri elbet Kadehten sonra birer öpücük vermek olmuştur adet.Ey hasretli bakış! Bari sen edip cüret Sakiye şunu söylesen olmaz mı acaba?)

  Varup ol derd-şinas-ı dil ü cânı görsem
  Hâk-i pâyine Nedîmâ yine yüzler sürsem
  Gizlice arasam ağzın lebin emsem sorsam
  Hiç bir çâre bilür mi dil-i bîmâre aceb

  Örnek Şarkı-2 (Enderunlu Vasıf)

  Sevdigüm bir hûb sadâdur
  Mâ'il-i zevk u safâdur
  Kârı uşşâka vefâdur
  Meşrebümce dilrübâdur

  Firkati kesdi amânum
  Göklere çıkdı figânum
  Nola sevdümse a cânum
  Çeşm-i mahmûrı elâdur

  Sen gücenme dilpesendüm
  Ben seni gayet begendüm
  Kim demiş sevmez efendüm
  Vâsıfa bu iftirâdur

  Örnek Şarkı-3 (Yahya Kemal)

  Kalbim yine üzgün seni andım derinden
  Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
  Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden
  Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

  Sendin boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş
  Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş
  Son demde bu mevsim gibi benzim
  Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden (Yahya Kemâl)+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi