İşletmenin muhasebe ve personel işlemleri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İşletmenin muhasebe ve personel işlemleri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: işletmenin muhasebe ve personel işlemi

  A ) ŞİRKETİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİLGİLER
  1.ŞİRKETİN KURULUŞU
  A.ŞİRKETİN ÜNVANI
  B.ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU
  C.ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
  D.ŞİRKETİN SÜRESİ
  2.SERMAYE DAĞILIMI
  3.İLAN
  4.ŞİRKETİN İDARESİ
  A. TEMSİL
  5.HESAP DÖNEMİ
  A.KÂRIN DAĞITIMI
  B.İHTİYAT AKÇESİ
  6.KANUN HÜKÜMLERİ
  7.DAMGA VERGİSİ
  8.İŞYERİ BELGESİ
  9.ŞİRKETİN KURULUŞU İLE İLGİLİ DİLEKÇELER
  10.ŞİRKETİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BELGELER
  B ) MUHASEBE KAYITLARI
  1.YEVMİYE MADDELERİ
  2.BİLANÇO
  3.MİZAN
  4.GELİR TABLOSU
  C ) PERSONEL
  1.PERSONEL SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
  2.S.S.K. AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGESİ
  3.İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ
  4.PERSONEL ÜCRET BORDROSU

  EK – 1
  1.LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
  ÇEKAN Peterol Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Ştd.’nin Ana Sözleşmesi :
  Kurucuları : Sultan KANDEMİR Seval ÇELİK
  Ünvanı : Çekan Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Ştd.
  Amacı : Akaryakıt alım-satımı.
  Sermaye : 5.000.000.000 TL.dır. 200 hisseye bölünmüştür.
  Şirketin Merkezi : Keçiborlu
  Kârın Dağıtımı : Kârın %50’si Seval ÇELİK’e %50’si de Sultan
  KANDEMİR’e aittir.
  EK - 2
  2.VERGİ LEVHASI
  İşletmenin vergi verdiği vergiye kayıtlı olduğunu gösteren Maliyeden alınan belgedir. İşletmenin görünür bir yerinde asılı olmalıdır.
  EK - 3
  3.İMZA SİRKÜLERİ
  ÇEKAN Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited şirketi imza sirküleri şirketin sahibinin kullandığı noter tasdikli imzadır.
  EK - 4
  4.KURULUŞ İZİN DİLEKÇESİ
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na şirketin kuruluşu için verilen dilekçedir.
  EK - 5
  5.BELEDİYE BAŞKANLIĞINA VERİLEN DİLEKÇE
  Belediye Başkanlığına ticari durum belgesi verilmesi için başvuru dilekçesidir.
  EK - 6
  6.TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA TESCİL DİLEKÇESİ
  Ticaret Sicil Memurluğuna tescil için verilen dilekçedir.
  EK - 7
  7.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA VERİLEN İZİN DİLEKÇESİ
  Şirketimizin kurulabilmesi için verilen dilekçedir.
  EK - 8
  8.KURULUŞUN TESCİL VE İLÂNI İÇİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA VERİLECEK DİLEKÇE
  Şirketimizin tescil ve ilanı için Ticaret Sicil Memurluğuna verilen dilekçedir.
  EK - 9
  9.İŞYERİ BİLDİRGESİ
  İşyerinde sigortalı çalıştırılan işverenler S.S.K.’nın 8. maddesi uyarınca vermekle yükümlü olduğu bildiridir.
  EK - 10
  10.İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ
  Gerçek ve tüzel kişi tacirler fiilen işe başlamadan önce işe başlayacaklarını ilgili vergi dairesine yazılı olarak işe başlama / bırakma bildirimi ile bildirilir.
  EK - 11
  11.İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ
  Yeni işe alınana işçilerin bildirimi için hazırlanan bir listedir.
  EK - 12
  12.SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
  İşveren ilk kez sigortaya tabi olan kimseleri yanında çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde bağlı bulunduğu S.S.K.’ya sigortalı işe giriş bildirgesi verilir.  EK - 13
  13.AYLIK SİGORTALI PRİMLER BİLDİRGESİ
  İşverenler işçilere ödedikleri ücretlerden kestikleri sigorta primleri ile bu ücretlerden dolayı işverene isabet eden sigorta primlerinin tutarını ödemenin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar aylık sigorta bildirgesi ile kuruma bildirilir.
  EK - 14
  14.DÖRT AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BORDROSU
  İşverenler aylık bildirimlerin yanı sıra 4 ayda bir ayrı bir sigorta primleri bordrosu düzenleyerek kuruma verir.
  EK - 15
  15.HİZMET ERBABI ÜCRET BORDROSU
  İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlerler.
  EK - 16
  16.ÜCRET HESAP PUSULASI
  Ücret hesap pusulası işçinin alacağı brüt paradan kesintilerin çıkarıldıktan sonra eline geçen net parayı gösterir.
  EK – 17
  17.MUHTASAR BEYANNAMESİ
  Muhtasar Beyanname kaynakta kesilen vergiler ile ilgili bildirimin yapılmasına yöneliktir. G.V.K.’nun 14. maddesi gereğince kaynakta vergi kesmekle yükümlü tutulmuş olan kişi ve kuruluşların bu işlemlerini her ay içinde düzenleyecekleri muhtasar beyannameler aracılığı ile ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
  EK - 18
  18.KATMA DEĞER VERGİSİ (K.D.V.) BEYANNAMESİ
  Katma Değer Vergisi mal ve hizmet üretim ve tüketimi üzerinden alınan bir gelir vergisi türüdür.+ Yorum Gönder
personel işlemleri nelerdir,  işletmenin muhasebe ve personel işlemleri nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi