Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ile ilgili sorular

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ile ilgili sorular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ile ilgili sorular

  Doğada canlılar cinslerine sahip oldukları bir takım özelliklere göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Sınıfın kendi içinde değişik türleri ve cinsleri vardır. Evren kusursuz bir biçimde yaratılmış ve Yüce Yaradan en ince ayrıntısına kadar her canlı sınıfına çeşitli özellikler bahşetmiş ve bu sayede evren ekosistemi kendi kendini sürekli olarak yenileyip yaşamını devam ettirmektedir.  Doğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırmadenir.Sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir.

  Bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.Bilimsel değildir.

  Tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal benzerliğine,akrabalık derecesine ve evrim basamaklarına ğöre yapılır.

  Homolog organlar:Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır.İnsanın kolu ,balinanın yüzgeci vb.Eğer iki canlı arasında homolog yapılar çok ise bu iki canlı yakın akraba olabilir.Analog yapılar çok ise bu iki canlı birbirine uzak akrabalardır.

  Analog organlar:Kökenleri farklı,görevleri aynı olan organlardır.Sinegin kanadı ile yarasanın kanadı gibi.

  Sınıflandırmada temel birim türdür.TÜR:Ortak bir atadan gelen,yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip,doğada yalnız kendi aralarında serbestçe üreyebilen ve verimli(kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler toplulugudur.

  A.İkili adlandırma:Birinci kelime türün bağlı olduğu cins adıdır ve büyük harfle başlar,ikinci kelime ise tanımlayıcı ad olarak kullanılır ve küçük harfle başlar.Her ikisi birden tür adı olarak gecer.

  B.Sınıflandırmanın birimleri:

  Alemden türe inildikçe canlılarda ortak özellik artar,birey sayısı ve farklı özellikler azalır.Türden aleme doğru gidildikçe ise ortak özelliği azalır,birey sayısı ve farklı özellikler artar.

  Tür(species) Cins(genus) Aile(familya) Takım(ordu)

  Sınıf(classis) Şube(filum) Alem(regnum)

  Sınıflandırmada dikkat edilen hususlar= Hücre tipi sayısı ve organeller, morfolojik yapılar,üreme ve beslenme şekli,simetri şekilleri,embriyo tabakalarının sayıları,vüçüt boşlugu tipleri,vücut bölmelerinin segmentli oluşu,bulundukları ortam ve organizasyon düzeyindeki farklılıklardır.

  CANLILAR ALEMİ

  Canlılar hücre yapılarına göre ikiye ayrılır.

  1-)Prokaryotikler :Çekirdek zarı ve zarlı organelleri olmayan hücresel yapıya sahiptirler.Bu canlılar Monera alemi olarak adlandırılır.

  2-)Ökaryotikler : Zarlı organel ve çekirdeğe sahip olan canlılardır.  PROKARYOTLAR

  A-)Mavi-yeşil algler: Çekirdek ve kloroplast gibi organelleri yoktur. Klorofil pigmenti stoplazmaya dağılmıştır.Bu yüzden yeşildirler. Sitoplazmaların da fikosiyanin renk maddesi olduğundan dolayı bazıları mavi renktedir.Hücre duvarları(çeperleri) selüloz içeriklidir.Mantarlar ile birlikte likenleri oluştururlar.

  B-)Bakteriler

  ÖKARYOTİKLER

  A-)Protista Alemi: Tek hücrelidirler,çekirdek yapıları ökaryotdur.Zarla çevrili organelleri vardır.Bitki ve hayvan özelliği gösterirler.Ör:Öglena kloroplast taşır bitki özelliği gösterir,hareket ederekde hayvan özelliği gösterir.

  a-)Kamçılılar b-)Amipler c-)Silliler d-)Sporlular

  e-)Cıvık mantarlar Stoplazmaları çok çekirdege sahiptir.

  Koloni meydana getirirler.Glikojen depo ederler.

  Hücreleri amipsi şekilde ve çepersizdirler.

  B-)Fungi Alemi(Gerçek mantarlar):Tamamı hetetrofdur.Çogunlukla çok hücrelidirler.Ökaryotik canlılardır.Hücre duvarı vardır.Bu duvar selolüz ve kitinden oluşturulur.Nişasta depo etmezler.Bunun yerine yağ ve glikojen depo ederler.Saprofit ve prazit olarak beslenenleri vardır.iletim demetleri yoktur.Ör:ağaç mantarı,maya mantarı,Şapkalı mantar.

  C-)Bitkiler Alemi: 3. 3
  Gülcan
  Usta Üye
  Kapalı Tohumlu

  a-)Tek çenekli (monokotiledon) bitkiler:

  -Tohum içerisinde embriyoda bir çenek (kotiledon)bulunan bitkilerdir.

  -Çoğu tek yıllık otsu bitkilerdir.Yaprak parelel damarlıdır.

  -Gövdede kambiyum yoktur.Kapalı iletim demetine sahiptir.

  -Ksilem ve floem gövdede dagınık dizilmiştir.Ör:Mısır,buğday,palmiye

  (Çenek;tohumda yer alan bitki embriyosundaki yaprak taslaklarıdır.)

  b-)Çift çenekli bitkiler(Dikotiledon )

  -Tohum içerisinde iki çenek vardır.

  -Çogu çok yıllık(odunsu)bitkilerdir.Yaprakları ağsı damarlıdır.

  -Gövdede kambiyum vardır.Açık iletim demetine sahiptir.Demetler düzenli dizilmiştir.Ör:fasulye,elma ayçiçeği,kiraz,nohut,domates

  Tohumsuz (Çiçeksiz) Bitkiler:

  Tohumsuzlarda kök,yaprak,ğövde tam olarak gelişmemiştir.Çicek ve tohum oluşturamazlar.Üremeleri sporla veya metagenez(döl almaşı) ile olur.

  Damarsız Bitkiler:İletim demeti olmayan bitkilerdir.Kökleri yoktur.Ör:Su yosunu , kara yosunu ,likenlerdir.

  Damarlı bitkiler: İletim demetleri vardır.Ör:Eğrelti otları,At kuyrukları,Kibrit otları.

  Açıklama:Kısa gün bitkisi ; Kısa ışık periyotların da çiçeklenen bitkilerdir. (Tütün,pıtrak,soya fasulyesi).Uzun gün bitkisi; Uzun ışık periyotlarında çiçeklenen bitkilerdir.(Bamya , ıspanak)Nötr bitki; Bu tip bitkilerin çiçeklenmeleri fotoperiyot uzunluklarına duyarlı bir bağlılık göstermezler.(Mısır domates,kırmızı biber)

  D-)Hayvanlar Alemi:  Omurgasızların özellikleri

  Omurgalıların özellikleri  1-Sinir şeridi karındadır

  1-Sinir şeridi sırtdadır.  2-Açık kan dolaşımı var(Halkalı Solucanlar hariç)

  2-Kapalı kan dolaşımı var.  3-Embriyoda Notokord yok

  3-Embriyoda Notokord var.(Notokord daha sonra omurgayı oluşturur)  4-Genellikle dış iskelet var.

  4-İç iskelet var.  5-Bilateral ve radyal simetri var

  5-Bilateral simetri var.  6-Embriyoda solungaç yarığı yok

  6-Embriyoda solungaç yarığı var.


  Radyal simetri:Merkezden gecen düzlemler vücudu iki eşit parçaya böler.Örnek:Sölenterlerde ve derisidikenlilerde görülür.

  Bilateral simetri : Ortadan ve boydan boya gecen düzlem vücudu iki eşit parçaya böler.Örnek.İnsanda görülür.

  Not:Vücut sıçaklıgı çevre sıçaklıgına göre değişen canlılara Soguk kanlı canlılar denir.(Degişken ısılı).Omurgasızlar,balıklar,kurbagalar ve sürüngenler soğuk kanlıdır.

  Vücud sıcaklıgı çevre sıcaklıgına göre değişmeyen canlılara Sıçak kanlı canlılar denir.Kuşlar ve memeliler sıcak kanlıdır(Sabit ısılı).
  Balıklar

  İki yaşamlılar

  Sürüngenler

  Kuşlar

  Memeliler  Kalp odacık sayısı

  2

  3

  3-4 arası(yarım perdeli)

  4

  4  Vücut ısısı

  değişken

  değişken

  değişken

  sabit

  sabit  Solunum organı

  Solungaç

  Suda

  Karada

  Akciğer

  Akciğer

  Akciğer  Solungaç

  Deri Akciğer Ağız  Döllenme

  Dış (genelde)


  İç

  İç

  İç  Gelişme

  Dış (genelde)


  Dış

  Dış

  Dış  Azotlu boşaltım ürünü

  Amonyak (NH3)

  Suda

  Karada

  Ürik asit

  Ürik asit

  Ürik asit  NH3

  Üre  Olgun alyuvar

  çekirdekli

  çekirdekli

  çekirdekli

  çekirdekli

  çekirdeksiz 4. 4
  Gülcan
  Usta Üye
  Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması - Biyoloji Dersi Çalışma Kağıdı

  Doğadaki canlıların özelliklerineyaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Yani canlıların akrabalık ilişkilerini inceler. Alemde akrabalık ilişkileri azalır türe doğru geldikçe akrabalık ilişkileri artar.

  Canlıların özelliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. İlk Sınıflandırmanın amacı; canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir.

  Canlıların Sınıflandırılması : Canlıların belirli Özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik (Taksonomi) denir.

  Sınıflandırma ikiye ayrılır:

  1. Ampirik (yapay = suni) sınıflandırma : Canlıları dış görünüş yaşayış ve birkaç yüzeysel özelliğine göre bakarak sınıflandırmaktır. İlk defa Aristo tarafından yapılmıştır. sınıflandırma
  canlıların dış görünüş ve görevlerine göre yapılmıştır.
  örn:Aristo canlıları
  a)Hayvanlar; Yaşadıkları yere göre
  1)Suda 2)Karada 3)Havada
  b)Bitkiler; Görünüşlerine göre
  1)Otlar 2)Çalılar 3)Ağaçlar
  Aristo’nun yaptığı bu sınıflandırma ampirik (suni) sınıflandırmadır.

  Bu sınıflandırmada;
  1-Dış görünüş
  2-Yaşadıkları ortam
  3-Görevleri
  4-Yararlılıkları vb. özellikleri dikkate alınır.  2. Filogenetik (Doğal = Tabii) Sınıflandırma : Canlıların orjin ( köken ) benzerliğine bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Anatomik benzerlik protein benzerliği akrabalık dereceleri gibi özelliklere dikkat edilir.

  1-Filogenezi
  2-Ontogenezi
  3-Anatomi ve fizyolojisi
  4-Histoloji ve morfolojisi
  5-Serolojisi dikkate alınarak yapılır.


  NOT: a) Birey sayısı türden aleme doğru gittikçe artar.
  b) Ortak özellikler alemden türe doğru gittikçe artar.

  Sınıflandırmada önceleri analog organlar dikkate alınmıştır.

  Analog organ : Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlardır.
  ÖRN : Yarasanın kanadı ile kelebeğin kanadı.

  Sınıflandırmadaki gelişmelerle analog organların sınıflandırmada önemsiz olduğu
  fark edilmişbunun yerine homolog organlar dikkate alınmıştır.

  Homolog organ : Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır.
  ÖRN : İnsan kolu atın ön bacağı yarasanın kanadı balina yüzgeci

  Canlıların İsimlendirilmesi : İsimlendirme ilk kez Kari Linne tarafından yapılmıştır. Linne tür tanımını geliştirmiştir.

  Tür : Ortak atalardan gelen ortak özelliklere sahip birbirleriyle çiftleşip verimli ***ler (Kısır olmayan ) meydana getiren en küçük sistematik gruptur.

  Örneğin At ile eşek çiftleşir *** verir verdikleri *** yani katır kısır olduğundan at farklı bir tür eşek farklı bir tür katır ise bilimsel anlamda tür değildir.

  Dikkat: Bu kurala sadece kurt köpeği uymaz.

  Sınıflandırma birimleri ve canlıların isimlendirilmesi


  En küçük sınfılandırma birimi ''tür''dür en büyüğü “alem”dir.


  TÜR:Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özellikler taşıyan doğada yalnız kendi aralarında üreyebilen ve verimli ***ler verebilen bireyler topluluğudur.

  İSİMLENDİRME: Latince iki ad ile adlandırılır (Binominal) ilk ad canlının üyesi olduğu cinsi gösterir. İkinci ad tanımlayıcı addır. İkinci ad tek başına bir anlam içermez. İki ad birlikte tür adıdır.

  Tür Linne'nin bulduğu ikili isimlendirme ( çift isimlendirme = Binominal ) ile adlandırılır. Bu isimlendirmeye göre; bir canlıya ait cins ismi ve özel tanıtıcı ismi bulunur. Cins ismi daima büyük harfle özel tanıtıcı isimi ise küçük harfle başlar.
  Örnek:

  Cins ismi----------------- Özel tanıtıcı ismi------------------- Türkçe adı
  Felis------------------------------ Leo-------------------------------- Aslan
  Felis--------------------------- domesticus------------------------- Ev kedisi
  Allium---------------------------- Cepa------------------------------ Soğan
  Homo--------------------------- Sapiens---------------------------- İnsan
  Apis---------------------------- mellifica----------------------------- Bal ansı
  Canis--------------------------- Lupus------------------------------- Kurt
  Canis-------------------------- familaris----------------------------- Ev köpeği

  Tür:
  1- Ortak atadan gelen
  2- Yapışekilgörev bakımından benzer
  3- Kendi aralarında üreyebilen
  4- Üreyebilen fertler meydana getirebilen bireyler topluluğudur.

  Tür sınıflandırmanın en küçük birimidir.Binominal (ikili adlandırma) sistemine
  göre adlandırılır.
  örn:Homo sapiens-Modern insan
  örn: Pinus silvestris-Sarı çam

  Binomiminal sistemde ilk ad
  a) Cins adıdır.
  b) Büyük harfle başlar.
  c) Sınıflandırmadaki yerini belirtir
  d) Farklı türlerde cins adının aynı oluşu yakın akraba olduğunu gösteri

  Örn: Pinus pinea Morus nigra Populus nigra Pinus nigra verilen türlerde cins
  ismi aynı olan Pinus nigra ve Pinus pinea yakın türdür. (Akrabadır).

  Binominal sistemde Ikinci ad.
  a) Tür adıdır
  b) Özellik belirtir
  c) Farklı türlerde aynı olması akrabalığı belirlemez.
  örn: Pinus nigraMorus nigraPopulus nigra Tür adları aynıdır ancak akraba
  değillerdir.

  • Alemden türe doğru birey sayısı azalır fakat benzerlik artar. Sınıflandırma birimleri şunlardır.

  Alem (Regnum)> Şube(Filum)> Sınıf(Clasis)> Takım(Ordo)> Aile(Familya)> Cins(Genus)> Tür (Species)

  Bitkiler alemine örnek verirsek;
  Çiçekli bitkiler>kapalı tohumlular>çift çenekliler>menekşegiller>menekşe>kokulu menekşe(Viola odarata)

  Örnk :
  Alem = Regnum = Animalia = Hayvanlar Alemi
  Şube = Filum = Chordata = Omurgalılar
  Sınıf = Clasis = Mamalia = Memeliler
  Takım = Ordo = Karnivora = Etçiller
  Aile = Familya = Felidae = Kedigiller
  Cins = Genus = Felis = Kedi
  Tür = Species = Felis domesticus = Ev kedisi

  • Türden aleme doğru birey sayısı artar fakat benzerlik azalır.
  • Aynı tür içerisindeki canlılarda protein ve gen yapıları benzerdir. Ancak aynı değildir.
  • Aynı türdeki bireylerin kromozom sayıları aynıdır.
  ÖRN : İnsan 2n = 46 kromozom bulunur.

  Sınıflandırmada dikkat edilen hususlar:

  Hücre tipi sayısı ve organeller morfolojik yapılar üreme ve beslenme şekli simetri şekilleri embriyo tabakalarının sayıları vüçüt boşlugu tipleri vücut bölmelerinin segmentli oluşu bulundukları ortam ve organizasyon düzeyindeki farklılıklardır.

+ Yorum Gönder
canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ile ilgili sorular,  canlıların sınıflandırılması ile ilgili sorular,  canlılarla ilgili 20 tane soru bulunur,  canlıları sınıflandıralım ile ilgili soru cevap,  canlilar alemi ile ilgili sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi