Uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri ve zaman ölçme araçları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri ve zaman ölçme araçları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye





  Cevap: uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri ve zaman ölçme araçları

  MÖçağlarda zamanın ölçülmesi

  MÖ 7 yüzyılda, Roma Takvimi'nde 1 yıl 10 ay ve 304 gün olarak kabul edildi Söylentiye
  göre bu belirlemeyi, Roma'nın kurucusu Rumulus yapmıştır Bu takvimde birinci ay Maritus
  idi ve ayların isimleri şöyleydi: Martius(31 gün), Aprilis (30 gün), Maius (31 gün), Iunius (30
  gün), Quintilis (31 gün), Sextilis (30 gün), September (30 gün), Oktober (31 gün),
  November (30 gün), December (30 gün) Roma'nın ikinci kralı Numa Pompilis (MÖ 716-
  673) döneminde, 1 yıl 12 ay ve 365 gün olarak kabul edildi ve 10 aya Ianuaris ve Februarius
  ayları eklendi Yılın başlangıcı Ianurius olarak benimsendi
  MÖ 6 yüzyılda, Roma'nın beşinci Kralı adına Etrüsk'lü astronom Tarquinius Priscus
  (MÖ 616-579) tarafından 12 aylık takvim yeniden düzenlendi ve Roma’nın "Devlet Takvimi"
  (resmî takvim) adını aldı

  MÖ 432 yılında Meton adlı astronom, Ay yılı ile Güneş yılı arasındaki ayarlamayı 19 yıllık
  periyodik (Metonik Dönem) bir kurala bağladı Buna göre, 19 yıllık süre içerisinde, Ay
  takvimine 7 ay ilave edilmeliydi MÖ 323’te takvimin başlangıcı olarak, İskender’in ölüm
  tarihi olan 323 tarihi belirlendi Yine MÖ 323-30 yıllarında Roma İmparatorluğu 7 günlük
  haftaya 7 gezegenin adlarını verdi: Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, Dies Mercurii, Dies
  Iouis, Dies Veneris, Dies Saturni
  MÖ311 yılında ise, Suriye hükümdarlarından ve Selevkler hanedanın kurucusu olan I
  Selevkos’un Gazze tarafındaki başarısı takvim başlangıcı ve sene başı Teşrîn-i Evvel olarak
  kabul edildi Böylece Suriye taraflarında bu takvim (Selevkos Takvimi ya da Süryanî Takvimi)
  kullanılmaya başlandı
  MÖ 238 yılında da III Ptolemy’nin emriyle Euergetes Seler, 4 yılda bir, Mısır yılına 366 gün
  eklemeyi önerdi MÖ 45’te Julius Sezar, Sosigenes’i takvimi düzenlemekle görevlendirdi
  Sosigenes, 1 yılı 12 ay ve 365 1/4 (365,25) gün olarak kabul etti ve 4 senede oluşan 1
  günlük farkı da her 4 senede bir Şubat ayına ekledi Böylece her 4 senede bir 1 yıl 366 gün
  olarak kabul edildi ve bu senelere de Ekli Yıl (Kebise Sene) adı verildi Ayların adedi yeniden
  belirlendi ve yılbaşı Mart ayından 1 Ocak gününe alındı Böylece Jülyen Takvimi ortaya
  çıkmış oldu
  Antik uygarlıklar gün, ay ve yıl gibi geçen geniş zaman dilimlerini akılda tutmak için takvimler
  geliştirdi İlk zaman ölçen aletler Antik Mısırlılar tarafından kullanılmıştır Gündüz, gölge saati
  adı verilen basit güneş saati kullandılar
  Saat, iki tahta çubuktan oluşuyordu; birinin üzerinde saati gösteren bir kadran bulunuyorken
  diğeri bunun üzerine gölge düşürüyordu Gece gökyüzündeki yıldızların konumlarını gözlüyor
  ve ayrıca; su saati kullanıyorlardı Suyun bir kaptan diğerine aktarılması sağlanıyordu Alttaki
  kabın içinde, su aktıkça geçen zamanı gösteren bir ölçek bulunuyordu Güneş ve su saatleri
  daha sonra Yunanistan, Roma ve nihayet Avrupa’da kullanılmıştır Bunlar Orta Çağ’ın ilk
  yıllarında kullanılan üç zaman göstericisinden iki tanesidirÜçüncüsü; zamanın geçişini, iki
  cam ampulün arasında akan kum ile ölçen kum saatiydi
  Antik uygarlıklar yaşamlarını düzene sokmak için bu hareketlerden faydalanırdı
  Babilliler, MÖ 2400’lerde yılı 12eşit parçaya ve günü 24 saate ayırmışlardı Babilliler ve
  onlardan ayrı olarak Mısırlılar, yıl uzunluğu 365gün ve 6saat olarak hesaplamışlardır Bu; 365
  gün, 6saat, 41 dakika, 59 saniye olan gerçek uzunluğa çok yakındır
  Takvimler; günü ayı ve yılı takip etmek için düzenlenmekteydi Tatiller ve festivallerin
  belirlenmesi, tohum ekimi ve hasat zamanı gibi işlerin planlanması için kullanılmaktaydı MÖ
  46 da kullanılmaya başlayan Julian takvimi , Roma imparatoru Julius Casear’ın talimatıyla
  hazırlanmıştır
  Takvimin başlangıç tarihi insanlık tarihi kadar eskidir İlk takvimin nerede, ne zaman ve kim
  tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, takvimi ilk kez kullananların Sümerler
  olduğu sanılır Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Sümerler, yılı 30 günlük 12 aya
  bölmüş; bir günün de, 24 saat olduğunu hesaplamışlardıOnlara göre, bir yıl 360 gün idi
  Mezopotamya’da devlet kurmuş olan Babilliler ile Asurlular da buna benzer bir sistemi
  benimsemişlerdi Mezopotamyalılar tarıma ve güneşe bağlı takvim kullanıyorlardı Bu
  takvime göre, altışar aylık yaz ve kış dönemlerini içeren iki mevsim vardı
  Mısırlıların kullanmış oldukları takvim de, güneş esas alınmakla birlikte, tarıma dayanıyordu
  Eski Mısır’da, MÖ 1300 yıllarında Nil nehrinin taşma, durulma ve kuraklık dönemlerinin
  Sirius yıldızının güneşten hemen önce doğma zamanı ile bağlantıları tespit edilmiş, buradan
  da tarım takvimlerine ulaşılmıştı
  Onlara göre, yıl 30 günlük 12 aya bölünmüş, ancak buna 5 gün ilave edilerek bir yıl 365 gün
  olarak kabul edilmişti Mısırlılar bir yıl içinde üç mevsim olduğunu düşünüyorlardı
  Bu mevsimler Nil nehrinin hareketlerine göre düzenlenmişti Yılın ilk günü olan 15
  Temmuz’da başlayan mevsim ‘Taşma Mevsimi’, 15 Kasım - 15 Mart tarihleri arasındaki
  dönem ‘Kış Mevsimi’ ve 15 Temmuz’a kadar devam eden süre ise ‘Yaz Mevsimi’ idi
  Mezopotamyalılar ile Mısırlılarda, başka milletlerin daha sonraları belirlemiş olduğu Milat ve
  Hicret gibi takvimin belli bir başlangıcı yoktu Takvim her kralın başa geçmesiyle yeniden
  başlıyordu
  Fenikeliler, Yunanlılar, Çinliler ve Hintliler gibi diğer kavim ve devletlerin de kendilerine
  mahsus takvimlerinin olduğu bilinmektedir Bunların çoğu, esas olarak güneş ve ay gibi
  gökyüzü cisimlerinin hareketlerine dayanılarak düzenlenmiş takvimlerdi
  Türklerin de İslâm dinini kabul etmeden önce ‘On iki Hayvanlı Türk Takvimi’ adını taşıyan
  millî bir takvimleri vardı Ayrıca bazı ilkel toplumlarda, ağaçların çiçek açması, göçmen
  kuşların hareketleri gibi daha başka tabiat olaylarının da esas alındığı takvimler yapılmıştı
  Takvim hesaplamalarında başlangıç olarak daha çok her milletin yaşadığı önemli olaylar
  kabul edilirdi Mesela, Mısırlılar Nil nehrinin taşmasını, Eski Romalılar Roma şehrinin
  kurulduğu MÖ 753 tarihini veya Roma’da konsüllerin seçildikleri günü takvim başlangıcı ve
  dolayısıyla ‘yılbaşı’ sayarlardı







 3. 3
  Ziyaretçi
  sağolun çok işime yaradı







+ Yorum Gönder
takvim çeşitleri,  sümer uygarlığında ölçme,  sümer uygarlığı ölçme,  günümüze kadar çeşitli uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri ve za,  eski uygarlıkların kullandıkları zaman ölçme araçları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi