İdareye itiraz dilekçesi örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İdareye itiraz dilekçesi örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İdareye itiraz dilekçesi örneği

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: idareye itiraz dilekçesi örneği

  İtiraz Dilekçesi Örnekleri


  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  SUNULMAK ÜZERE
  …….İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  DAVA DOSYA NO: 2007/……

  İTİRAZ EDEN(DAVACI): Adı Soyadı, Adresi, T.C.No:………..

  KARŞI TARAF(DAVALI): ………… Kaymakamlığı

  T E B L İ Ğ TARİHİ : 10.01.2008

  K O N U S U : ……..İdare Mahkemesinin …….tarihli Yürütmenin Durdurulması istemimize karşı vermiş olduğu red kararının aşağıdaki gerekçelerimiz doğrultusunda kaldırılarak istem gibi karar verilmesi talebinden ibarettir.

  İTİRAZ NEDENLERİ :
  1-

  2-

  3-Çünkü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesindeki şartların her ikisi de birlikte gerçekleşmiştir.

  SONUÇ – İ S T E M : Yukarıda ayrıntısıyla/özetle açıklamış olduğumuz gerekçelerle …….İdare Mahkemesinin YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebimize ilişkin vermiş olduğu RED kararının kaldırılarak istem gibi karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.11.01.2008

  (İmza)
  Yakup ATASEVER

  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
  Sunulmak Üzere
  ANKARA 16.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

  Dosya Numarası : 2006/… Esas

  Y.D. Ret Kararına İtiraz Eden
  (DAVACI) : …..

  VEKİLİ : Av. Mehmet ŞİMŞEKGELDİ
  İlkiz Sok. No:16/25
  Sıhhiye – ANKARA

  KARŞI TARAF (DAVALI) : Çevre ve Orman Bakanlığı
  ANKARA

  İTİRAZIN KONUSU :

  Yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair, 16. İdare Mahkemesi’nce verilen Kararın kaldırılarak, Yürütmenin Durdurulması talebimizin kabulü istemidir.

  Y.D. RET KARARININ
  TEBLİĞ TARİHİ : 20.03.2007

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1-
  2-
  3-

  S O N U Ç ve TALEP : Açıklanan nedenlerle ve yüce mahkemenin kendiliğinden gözeteceği nedenlerle, davacıya telafisi güç ve imkansız zararlar vermeye devam eden dava konusu işlemin tüm sonuçlarıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 27.03.2007

  Av.Mehmet ŞİMŞEKGELDİ
  Davacı Vekili

  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

  ……………………

  İTİRAZ EDEN :

  T.C. Kimlik Numarası :
  İkamet Adresi :.

  İTİRAZ EDİLEN KARAR : …..Valiliğinin … Sayılı “Soruşturma İzni Verilmesi” Kararı. (EK-1)

  TEBLİĞ TARİHİ : ….

  AÇIKLAMALAR :

  A- Olaylar

  1-
  2-
  3-

  B- İtiraz Nedenleri

  1-
  2-
  3-

  S O N U Ç ve T A L E P : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yüce Mahkemenizin kendiliğinden belirleyeceği nedenlerle, itiraz konusu …. sayılı Soruşturma İzni Verilmesi kararının kaldırılmasını arz ve talep ederim.

  Ad Soyad

  E K :
  Soruşturma İzni Verilmesi Kararı+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi