Kredi kartı yıllık kullanım bedeli itiraz dilekçesi örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kredi kartı yıllık kullanım bedeli itiraz dilekçesi örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kredi kartı yıllık kullanım bedeli itiraz dilekçesi örneği

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: kredi kartı yıllık kullanım bedeli itiraz dilekçesi örneği


  Bilindiği gibi, bankalar tüketicilere verdikleri kredi kartlarından çeşitli miktarlarda yıllık kart ücreti almaktadır. Bankalarla tüketiciler arasında yıllardır süregelen ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan kredi kartı aidatı tartışması halen devam etmektedir.

  Her banka, tüketicilerden almış olduğu yıllık kart ücretinin miktarını kendisi belirliyor. Bankadan bankaya farklılık gösteren bu uygulamada kimi banka yıllık ücretini taban rakamdan alırken kimi bankalar en üst sınırdan almaya devam ediyor… Kart başına yıllık 30-60 lirayı bulan kullanım aidatları ise tüketicilerin cebini yakıyor.

  Bankalarla tüketiciyi karşı karşıya getiren bu uygulamada, bankalar kart aidatlarının alınması ile ilgili uygulamanın haklı olduğunu savunuyor. Gerekçeleri ise verdikleri hizmetlerin ve maliyetlerinin bir bedeli olduğunu ortaya sürmeleri…

  Oysa, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinde “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

  Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” denilmektedir.

  Bu bağlamda, bankaların düzenledikleri sözleşmeler, yukarıda açıklanan Kanun maddesi hükümlerine göre, tek taraflı ve standart sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin içeriğine tüketiciler etki edememektedir. Böyle olunca, bankalar tarafından düzenlenen sözleşmelerdeki şartların birçoğu tüketiciler aleyhine dengesizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle, kredi kartı sözleşmelerinde yıllık kart ücretinin alınacağının belirtilmesi haksız bir şarttır ve Yasaya göre, haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

  Bu konuda tüketiciler lehine çok sayıda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi Kararları yanında Yargıtay Kararları da bulunmaktadır.

  Sizde banka ile görüşmenize rağmen kart ücretini iptal ettiremediyseniz aşağıdaki yasal yolları takip ederek kart ücretinin iade edilmesini sağlayabilirsiniz.

  Kredi kartı yıllık aidatını geri almak için tüketicilerin izleyecekleri yol:

  1 – Öncelikle bankadan iade istenilmelidir. Gelen hesap ekstresine karşı en kısa sürede aşağıdaki itiraz dilekçesi doldurularak (EK-1) iadeli taahhütlü posta ile PTT’den Banka Şubesine gönderilmelidir.
  2- Yapılacak bu itiraz hesap ekstresini ödeme mükellefiyetini ortadan kaldırmayacaktır. Bu nedenle hesap ekstresinde yer alan tutar Banka’ya ödenmelidir.
  3- Banka tarafından tahsil edilen kart ücreti 30 gün içinde iade edilmez veya bir sonraki hesap ekstresinde mahsup edilmez ise, bu takdirde ikamet edilen ilçenin Kaymakamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine aşağıdaki dilekçe ile (EK-2) ücretsiz olarak başvuruda bulunulmalıdır.

  Kredi kartı yıllık aidatları için kesinti her yıl yapılmaktadır. Bu yüzden her yıl kesilen aidatın iadesi için Hakem Heyetine yalnızca bir kez başvurmak yeterli değildir. Her yıl başvurulması gerekmektedir.

  (EK-1)

  …………….. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  Konu :Kredi kart yıllık ücreti hk.

  …………….. nolu kredi kart hamiliyim.

  …../……./201… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim Cetveline itiraz ediyorum.

  Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

  Adı, Soyadı
  İmza

  Tarih: …./…./……

  Ekler
  1- …../…../201. son ödeme tarihli hesap ekstresi
  2- Yargıtay Kararları

  (EK-2)

  ………………………….. KAYMAKAMLIĞI
  TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

  Şikayet eden : ……………………………….
  Şikayet edilen : ………………..
  Konu :Kredi kart aidatın iadesi hk.

  1. ……………….. Bankasına ait ………………………… ’nolu kredi kart hamiliyim.
  2.Kredi kartıma ait …./…./……. son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …..,00 TL borç tahakkuk ettirilmiştir.
  3.Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme;
  a.Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
  b.Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
  c.Sonuç olarak sözleşmenin o maddesi banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
  4.Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.
  5.Yukarıdaki nedenlerle tahakkuk ettirilmiş bulunan …..,00 TL tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

  Adres: Adı – Soyadı
  …………………………………………
  İmza
  ………………………………………….

  …………………………………………. Tarih: …./…./……

  Ekler
  1- …../…../201. son ödeme tarihli hesap ekstresi
  2- Yargıtay Kararları 3. 3
  Ziyaretçi
  Forum alev çok işe yaradı. Tavsiye ederim+ Yorum Gönder
kredi kartı yıllık kullanım bedeli itiraz dilekçesi örneği,  kredi kartı yıllık üyelik bedeli itiraz dilekçesi
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi