İletişim nedir iletişim nasıl gerçekleşir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İletişim nedir iletişim nasıl gerçekleşir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İletişim nedir iletişim nasıl gerçekleşir

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: İletişim Nedir  İki ya da daha fazla kişinin aralarındaki düşünce ve fikir alışverişine iletişim adı verilir. İletişim, dil aracılığı ile olduğu gibi hareket ya da mimiklerle de gerçekleşebilir. Ayrıca yazlnıca düşünce akışıyla da gerçekleşebilir. İnsanlar iradeli bir varlık olduğu için doğayı ve diğer bütün canlıları anlamlandırabilmek amacıyla bir düşünce sistemi meydana getirir. Bazı canlı ve cansızları simge haline sokarak onların diğer varlıklarla ilişkilerini düşünür. O halde iletişim;

  - İnsanın tüm varlıkları anlamlandırabilmesi için
  - Kendi iç dünyasındaki fikirleri diğer canlılara aktarabilmesi için,
  - Sosyal bir grup meydana getirebilmesi için,
  - Yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir.

  İletişimin olabilmesi için öncelikle bir göndericinin ve alıcının olması şarttır. Gönderici ile alıcının kendi arasında bu iletişim sözlü iletişim, yazılı iletişim ya da simgeye dayalı olabilir.

  Gönderici: Düşünceyi iletendir. Gönderici, düşünceyi bir mantık temeline dayandırarak iletir.

  Alıcı: Düşünceyi alan ve bu düşünceyi yorumlayandır.

  İleti: Gönderenden alıcıya iletilen düşünce yada istektir.

  Kanal: Düşüncenin iletilme şeklidir.

  Dönüt: Gönderen ve alıcı arasındaki fikir alışverişidir.

  Bağlam: İletişimin gerçekleştiği mekandır.

  Gösterge: Bir düşüncenin veya bir anlamın yerini alabilen nesne ya da olgulardır. Diğer bir deyişle sembollerdir. Örneğin bir bayrağın o devletin bağımsızlığına işaret etmesi, bir türkünün iki insan arasındaki duygusal bir bağa işaret etmesi gibi.

  Her insan nesnelere farklı anlamlar verir. Bunun nedeni insanların düşünce, tecrübe, kültür ve yetişme biçimleri ile alakalıdır. Örneğin, dini bayramlar orta yaştakiler ve yaşlılar için akraba ve mesar ziyaretlerinin gerçekleştiği bir gün olarak görülürken çocuklar ve gençler için yeni giysilerin giyildiği eğlencelerin yapıldığı bir gün olarak görülür. Öyleyse iletişim insana ve ortama göre farklılık gösterebilir.


  İletişim

  İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.

  Belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci. Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıcı (hedef) aktarır. Bu süreçte geribildirim hedefleniyorsa, iletiyi gönderen başat kaynak, hedef/alımlayıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanır.

  İletişimin ögeleri

  İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır:
  Kaynak (Gönderici)
  Alıcı (Hedef)
  İleti (Mesaj)
  Bağlam (Ortam)
  Dönüt (Geri bildirim)
  Kanal (Araç)

  Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denir. Alıcı, iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. Aynı şekilde ileti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir. Bu temel iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam; gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline kanal denmektedir. Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. Eğer sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa ve konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile de kod denir..

  iletişim haberleşme olarak kullanılır.

  İletişim hakkında

  İletişim bir toplulukta veya bir grupta oldukça önemlidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak zorundadır. İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı bir biçimde işletebilmek için gereklidir.

  Göstergeler

  Ana madde: Gösterge

  Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir. Yine bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına imge denir. Sözcükler, resim, şekil, işaret gibi diğer ögelere de gösteren adı verilir. Eğer gösteren olgu akılda birtakım görüntüler oluşturuyorsa; bu da gösterilendir.

  İletişimde kullanılan göstergeler

  1.Dil göstergeleri: Söz ve yazıyla gerçekleştirilen her eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır.
  2.Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer. 1.Belirti: Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere denir. Belirtide gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir. Örneğin; dumanın görülmesi ateşin olduğunu gösterir.
  2.Belirtke: İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır. Örneğin; Trafik levhaları
  3.İkon (görsel gösterge): Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır. Temelde benzerlik ilişkisi vardır. Örneğin, bir kişinin fotoğrafları, resim, heykel vb.
  4.Simge: Bir toplumda bir gösteren ile gösterilen arasında sürekliliğini koruyan uzlaşımsal ve çoğunlukla da nedensiz olan ilişkiye dayanan görsel biçime denir. 3. 3
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler iletişim insanlar için en önemli kaynaktır.+ Yorum Gönder
iletişim nedir nasıl gerçekleşir,  iletişim nasıl gerçekleşir,  iletişim nedir nasıl yapılır,  iletişimin gerçekleşmesi için neler gereklidir,  iletişim nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi