Belediyenin topluma sağladığı faydalar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Belediyenin topluma sağladığı faydalar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: belediyenin topluma sağladığı faydalar

  a) imar su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı temizlik ve katı atık; zabıta itfaiye acil yardım kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat turizm ve tanıtım gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım evlendirme meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 000’i geçen belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

  b) okul öncesi eğitim kurumları açabilir; devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

  ayrıca kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapma veya yaptırma gibi genel bir görev verilmiştir.

  bunların topluma birçok yararı vardır.+ Yorum Gönder
belediyenin bize faydasi nedir,  belediyenin faydaları,  belediyenin faydaları kısaca,  belediyenin bize faydaları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi