Yakıt olarak neler kullanılır bunların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yakıt olarak neler kullanılır bunların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yakıt olarak neler kullanılır bunların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Ülkemizde Kullanılan Yakıtlar - Yakıt Çeşitleri


  YAKITLAR

  Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısı verir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji; ısıtma,aydınlatma bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır.

  FOSİL YAKITLAR
  Fosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir.

  Isı enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ; birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur. Oluşumları milyonlarca yıl sürer. Genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve gömülmüş olarak bulunur.

  Kömür, bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan oluşur. Kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir.

  Petrol, hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Karaların hemen altında ya da deniz altındaki yataklarda bulunur.

  Doğal gaz da petrol gibi karaların altındaki boşluklarda ya da deniz altında bulunur.


  Yakıt olarak kullanılan odun, bitkilerden elde edilir. Bitkiler büyümeyi, gelişmeyi ve besin yapmayı güneş enerjisi ile gerçekleştirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yakıldığında bu enerji, ısı enerjisine dönüşür.


  yakıt olarak neler kullanılır bunların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir

  Yakıtların Yani Enerji Kaynaklarının Olumlu Ve Olumsuz Yönleri :
  Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri

  İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde
  gerekli olan enerji özellikle sanayi, konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır
  Nüfus artışına, sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli
  enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi önemli ölçüde etkiledikleri
  gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde getirmektedir
  Bugünün enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynakları (kömür,
  petrol, doğalgaz ve nükleer enerji) ve yenilenebilen enerji kaynakları
  (odun, bitki atıkları, tezek, jeotermal enerji, güneş, rüzgar, hidrojen, hidrolik,
  gelgit ve dalga enerjisi) şeklinde sınıflandırılmaktadır
  Diğer taraftan gelecek nesiller için fosil yakıt yataklarından, kömürün
  250 yıl petrolün ise 50 yıl sonra tükeneceği düşünüldüğünde bunların
  yerine yeni enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ne kadar gerekli olduğu
  ortaya çıkmaktadır [6]
  Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisi durumundadır
  Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah
  artışına paralel olarak enerji tüketimi kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir
  Enerjinin en tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir
  Tablo1’de dünyanın geçmişteki enerji tüketiminde kaynakların rolü ve
  gelecekteki kaynaklara göre enerji tahminleri gösterilmiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi