İklimler insan hayatını nasıl etkilemektedir örnek veriniz

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İklimler insan hayatını nasıl etkilemektedir örnek veriniz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: iklimler insan hayatını nasıl etkilemektedir

  Doğal bitki yaşamını düzenleyen iklim koşulları insanın yetiştirdiği kültür bitkilerini de etkiler. Dolayısıyla insanın tarımsal, ekonomik etkinliklerinin biçimini de iklim belirler.

  İnsanların yeryüzündeki dağılışı da doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak iklime bağlıdır. Örneğin insanların pek bulunmadığı çöllerle, sürekli donmuş haldeki kutuplar iklimleri nedeniyle boş kalmışlardır. Modern yapılar ve diğer medeni araçlar insanları ancak bir dereceye kadar iklim etkisinden korumaktadır. Fakat insanın günlük yaşamını, yaşam biçimlerini, yiyecek ve giyecek şekillerini; hatta sağlık, karakter ve ruhsal etkinliklerini kontrol eden en belli başlı etmenin iklim olduğu inkar edilemez. Örneğin gezici alçak basınçların ( siklonların ) etkisi ile hava durumlarının hızlı değişiklikler gösterdiği orta enlemlerde bu değişiklikler sağlığa zararlı olmakta, diğer yandan insanları uyararak onları hareketli olmaya zorlamaktadır. Hızlı hava değişikliklerinin az olduğu sıcak iklimlerde ise insanlar yavaş, sakin görünüşlü fakat öfkelidirler.

  İklim insanın yalnız yaşayışı değil, ekonomik etkinlikleri üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Tarım ve endüstri alanlarının dağılışı, onlara bağlı olarak ticaret şekilleri iklimin kontrolü altındadır. Onun için orta enlemler endüstriye, tropik ve subtropik bölgeler tarıma daha uygundur. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın orta enlemlerinde gelişen endüstri için Asya, Afrika ve Güney Amerika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinden ham madde, aksi yönde de işlenmiş maddeler asırlardan beri taşınmaktadır. Bu ticaret yolları, yelkenli gemiler çağında doğrudan doğruya rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmiş bulunuyordu. Örneğin Avrupa'dan Amerika'ya alize rüzgarları ile gidilmekte ve batı rüzgarları ile dönülmekte idi. Onun için alizelere Ticaret Rüzgarları ( Trade Winds ) adı verilmiştir. 3. 3
  Ziyaretçi
  istediğimi buldum ama daha kısasaı yok mu 4. 4
  Ziyaretçi
  iklim insan hayatını nasıl etkiler

 5. 5
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  Sık kullanılan bir deyimle, hava gün be gün ne yaşadığımızdır İklimin anlamı ise hava olaylarının ortalamasıdır ki ay, mevsim, yıl veya yıllar olarak uzun dönemde değişebilirliğe sahiptirGenelde biz hava olaylarının ya çok soğuk, ya çok sıcak veya çok nemli ya da çok kuru olduğu zamanda farkına varırız Bu durumlar uç değerlerdir ve insan sağlığı üzerindeki etkileri diğer zamanlardan fazladır Her yıl, fırtınalar, tropik siklonlar ve seller binlerce insanın ölümüne neden olur Fazla kuvvetli olmayan hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi ise çok belirgin değildir Örneğin; hava koşulları nedeniyle bir yerde hava kirliliği artabilir veya yağış sıtma sivrisineklerinin yerel sayısını bir anda artmasına neden olabilirHava durumu ve hastalıklar arasındaki bağ, birçok hastalığın mevsimsel olarak ortaya çıkmasıyla kolayca anlaşılabilinir Bu yüzyılın başlarına kadar, Avrupa’da çocuk ishali çocuk ölümlerinde temel nedendi Şimdi ise, mikrobik ishalden ölümler yalnız fakir ülkelerde kalmıştır Tropik bölgelerdeki bazı toplumların tarımı, üretimi, gıda elde etmesi tamamen mevsimlere ve mevsimsel yağışlara bağlıdır Yağışlı mevsim “aç mevsim”dir çünkü hasat yapılamaz Yağışlı mevsim aynı zamanda “hastalık mevsimi”dir çünkü eksik veya zayıf beslenme başta tropikal hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa davetiye demektir.Günümüzde epidemiyolojik araştırmalar –toplumlarda hastalıkların oluşum ve dağılım çalışmaları- hava ve iklim ile hastalıkların nasıl ilişkili olduğunla ilgilenen temel disiplindir Halbuki, bu ilişkinin varlığı yıllar öncesinden kanıtlanmıştır Roma döneminde, Vitruvius Pollio, mimar olarak, yeni yerleşim yerlerinin seçimi, hayvanların nerede yerleştirileceği konusunda hava durumu referans almıştır Bir başka ölçüde, eğer o yörede yaşayan hayvanların ciğerleri yeşilimsi sarı ise o yöre yerleşime uygundur, ölçeği kullanılmıştır Günümüzde bu tür ölçülere yer verilmemektedir

 6. 6
  Ziyaretçi
  İKLİM

  Geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir.
  İklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri

  * İnsanların;

  – Yeryüzüne dağılışlarını,
  – Ekonomik faaliyetlerini,
  – Yiyecek ve giyeceklerini,
  – Fizyolojik gelişimlerini,
  – Karakterlerini,
  – Kültür faaliyetlerini etkiler.

  * Endüstrinin dağılışını etkiler.
  * Konut tipini ve malzemesini etkiler.
  * Ulaşım faaliyetlerini etkiler.
  * Turizm faaliyetlerini etkiler.
  * Tarım faaliyetlerini etkiler.
  * Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.
  * Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.
  * Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.
  * Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.
  * Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler.
  * Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.
  * Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.
  * Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.
  * Kayaların çözülme türünü belirler.
  * Erozyonu etkiler.
  * Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.
  * Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.

  HAVA DURUMU
  Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir.
  KLiMATOLOJİ
  Geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
  METEOROLOJİ
  Dar sahalarda, kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.

 7. 7
  Ziyaretçi
  ay çok teşekürler hemen oldu

 8. 8
  Ziyaretçi
  teşekjürler

 9. 9
  Ziyaretçi
  çok sağolun

 10. 10
  Ziyaretçi
  Tek insan için etkileri yok mu

+ Yorum Gönder
iklim insan yaşamını nasıl etkiler,  iklim şartları insanların yaşamlarını nasıl etkiler,  iklimler insan hayatını nasıl etkilemektedir,  iklimler insan hayatını nasıl etkilemektedir kısaca,  iklimin insan yaşamına etkilerine örnekler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi