Doğal çevremizi neden korumalıyız - kirletmemeliyiz

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğal çevremizi neden korumalıyız - kirletmemeliyiz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Doğal çevremizi neden korumalıyız - kirletmemeliyiz

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Doğal çevremizi neden korumalıyız hakkında bilgiDoğal çevre, insan etkisi olmadan oluşmuş ortamdır. insan, hayvan ve bitki toplulukları doğal çevrenin canlı varlıklarıdır. Hava, su, toprak, yer altı kaynakları da doğal çevrenin cansız varlıklarıdır. Doğal çevrede canlı ve cansız varlıklar arasında sürekli etkileşim vardır.


  İnsanlar doğal çevredeki kaynaklardan yararlanırlar. Kaynakların bilinçsizce kullanılması, tahrip edilmesi doğal dengenin bozulmasına neden olur. Örneğin, fabrika atıklarının akarsu ve denizlere bırakılması suda yaşayan canlıların yok olmasına neden olur. Yine, arazilerin yanlış kullanılması, orman alanlarının yok edilmesi doğal dengenin bozulmasına neden olur.


  İnsanların bilinçsizce davranması sonucu çevre kirliliği oluşur ve doğal çevre yok olur.
  Ülkemizde doğal güzellikler ve tarihî kalıntılar iç içedir. Tüm bunlar bizlere yüzyıllarca önceden bırakılmıştır. Bizlere düşen çok önemli görevlerden biri de bulunduğumuz çevreyi korumak ve güzelleştirmek, bu çevreyi geleceğe güvenli olarak teslim etmektir.


  En az bir ağaç dikelim ve ormanlarımızı koruyalım.
  Bugün ormanlarımızın tahrip edildiği yerlerde tabiatın dengesinin bozulduğunu görebiliyoruz. Toprak erozyonu, heyelan ve sel felaketleri ile karşılaşmamız bu nedenledir. O hâlde; büyük bir servet olan, aynı zamanda doğanın dengesini düzenleyen ormanlarımızı çok sevmeliyiz ve onları korumalıyız.


  Doğal çevreyi korumak, yok olmasını önlemek için şunlara dikkat etmeliyiz:
  Yaşadığımız çevreyi kirletmemeliyiz.
  Doğal kaynakları gereğinden fazla kullanmalıyız.
  Çevreyi kirleten ve zarar veren ürünleri üretmemeli ya da etkisini azaltıcı önlemler almalıyız.
  Orman, yeşil alan ve doğal güzelliklere zarar vermemeli, zarar verenleri uyarmalıyız.
  Hayvan ve bitkilerin canlı olduğunu ve onların yaşama haklarına saygılı olmamız gerektiğini unutmamalıyız.

  Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur. Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların çoğalması insan sağlığını bozuyor. Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından ilgili bir konudur.

  * Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevidir.

  * Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara katılalım.

  * Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğu-muz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım.

  * Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.

  * Yeniden kullanma alışkanlığı geliştirelim
  * Geri kazanma çabası yoksa,komşu ve yakınlarımızı böyle bir çaba çaba başlatmaya ikna edelim,
  * Ozon tabakasına zarar veren karbonlu kutulardan almayalım.
  * Kağıt havlu değil,kumaş havlular kullanalım.
  * Yemeklerimizi saklarken plastik değil,mumlu kağıtlardan kullanalım. 3. 3
  Ziyaretçi
  Çevremizi koruyalım ki her tarafta mutluluk olsun. 4. 4
  Ziyaretçi
  çok güzel bir site çok işime yaradı

 5. 5
  Ziyaretçi
  Bilinçsizce davranmayalım...

 6. 6
  Ziyaretçi
  Çevreye zarar vermeyelim,çöp atmayalım deme

+ Yorum Gönder
doğal çevreyi niçin korumalıyız,  doğal çevreyi neden korumalıyız,  çevremizi neden korumalıyız,  çevreyi neden korumalıyız,  doğayı niçin korumalıyız
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 9 kişi