İçinde olgu ve kavram olan cümleler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İçinde olgu ve kavram olan cümleler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İçinde olgu ve kavram olan cümleler

 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Olay
  Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek özellikte olan her türlü iş veya hadiseye denir.

  Örnek:

  - Çocukların parkta oynaması

  - İnsanların alışveriş yapması

  - İki kişinin birbiriyle tartışması

  - Trafik kazasının yaşanması

  - Çevre kirliliğinin ortaya çıkması

  Karşılaştığımız olayların yalnızca bir nedeni yoktur, birden fazla nedeni olabilir.


  Olgu
  Kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.

  Örnek:

  - Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır.

  - Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür.

  - Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

  - Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 3. 3
  Fashion
  Bayan Üye
  OLGU: Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'dir.
  KAVRAM: Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en güzel böl-gesidir.
  2
  OLGU: Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder.
  KAVRAM: Dünyanın en iyi futbol' takımı İtalya'dadır.
  3
  OLGU: Türkiye'nin güney kıyıla-rında deniz suyu sıcaklı-ğı kuzeye göre daha fazladır.
  KAVRAM: Türkiye'de tatil yapılabi-lecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
  4
  OLGU: Uludağ'ın yükseltisi 2543 metredir.
  KAVRAM: Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Ulu-dağ'dır.
  5
  OLGU: 2006 Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya'dır.
  KAVRAM: 2006 Eurovision şarkı yarışması Türkiye'nin katıldığı en güzel orga-nizasyondur. 4. 4
  Fashion
  Bayan Üye
  Olgu: Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Bir olgunun genelleştirilmesi için tümevarım ve tüm*dengelim kavramlarını bilmek gerekir.
  Tümevarım: Parçadan bütüne varmaktır. Yani küçük olgu ve olaylardan asıl konuya öze ulaş*maktır. Tümevarım yöntemini kullanmak doğru yoldan bilgiye ulaşmamızı daha da kolaylaştırır.
  Günümüzde özellikle okula yeni başlayanlar için tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Bundaki amaç öğrenmeyi kolay ve sürekli hale getirmektir.
  Örnek:
  Ülkemizde köyler ilçeleri ilçeler illeri iller böl*geleri bölgeler de Türkiye’yi meydana getirir. İşte parçadanbütün oluştuğu açıkça anlaşıl*maktadır.
  Tümdengelim: Bütünden parçaya varmaktır. Bir bütünü parçalara ayırarak incelediğinizde tüm*dengelim yöntemini kullanmış olursunuz.
  Örnek:
  Dünyayı tanıtarak birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu yaptığınız sistem tüm*dengelimdir.
  Genellemeler olgu ve kavramlardan bağımsız düşünülemez. Olgular genellemelerin geliştirilme*si için temel verilerdir.
  Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.

 5. 5
  Ziyaretçi
  tesekkurler

 6. 6
  Ziyaretçi
  tesekürler

 7. 7
  Ziyaretçi
  Teşekkürler

+ Yorum Gönder
olgu çümleleri,  kavram ile ilgili cümleler,  olgu ile ilgili cümleler,  kavramlarla ilgili cümleler,  kavramla ilgili cümleler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi