Yunus emre dörtlükleri ve anlamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yunus emre dörtlükleri ve anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yunus emre dörtlükleri ve anlamları

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: yunus emre dörtlükleri ve anlamları

  YUNUS EMRE/İLÂHÎ

  İlahî
  Yoldaş olalum ikimüz
  Gel dosta gidelüm gönül
  Hâldaş olalum ikimüz
  Gel dosta gidelüm gönül

  Gel gidelüm cân durmadan
  Sûret terkini urmadan
  Araya düşmân girmeden
  Gel dosta gidelüm gönül

  Gel gidelüm kalma ırak
  Dost içün kılalum yarak
  Şeyhüm katundadur durak
  Gel dosta gidelüm gönül

  Terk idelüm il ü şârı
  Dost içün kılalum zârı
  Ele getürelüm yâri
  Gel dosta gidelüm gönül

  Bu dünyaya kalmayalum
  Fânîdür aldanmayalum
  Bir iken ayrılmayalum
  Gel dosta gidelüm gönül

  Biz bu cihândan göçelüm
  Ol dost iline uçalum
  Arzû hevâdan geçelüm
  Gel dosta gidelüm gönül

  Kulağuz olgıl sen bana
  Gönilelüm dostdan yana
  Bakmayalum öne sona
  Gel dosta gidelüm gönül

  Bu dünya olmaz pâyidâr
  Aç gözüni cânun uyar
  Olgıl bana yoldaş u yâr
  Gel dosta gidelüm gönül

  **üm haberi gelmeden
  Ecel yakamuz almadan
  Azrâil hamle kılmadan
  Gel dosta gidelüm gönül

  Gerçek erene varalum
  Hakk’un haberin soralum
  Yûnus Emre’yi alalum
  Gel dosta gidelüm gönül

  Şiirin kafiye düzeni ise aşağıdaki gibidir:

  1.Dörtlük: Birinci ve üçüncü mısralarda; “yol ve hâl” kelimelerinden sonra gelen “-daş” ekleri ile “olalum ve ikimüz” kelimeleri redif oluşturmuşlardır. “Yol ve hâl” kelimelerindeki “l” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır.Dörtlüğün kafiye şeması “abab” şeklindedir.
  2.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-madan -meden” ekleri redif oluşturmuşlardır. Bu eklerden önce gelen “r” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır.Dörtlüğün kafiye şeması “cccb” şeklindedir.
  3.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-rak” ekleri zengin kafiye oluşturmuşlardır. Dörtlüğün kafiye şeması “dddb” şeklindedir.
  4.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “ı” ekleri redif oluşturmuşlardır. Bu eklerden önce gelen “r” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır.Dörtlüğün kafiye şeması “cccb” şeklindedir. Bu eklerden önce gelen “âr” lar tam kafiye oluşturmuşlardır.Dörtlüğün kafiye şeması “eeeb” şeklindedir.
  5.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-mayalum” ekleri redif oluşturmuşlardır.Ayrıca birinci ve üçüncü mısra sonlarındaki “mayalum” eklerinden önce gelen “l” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır.Dörtlüğün kafiye şeması “fffb” şeklindedir.
  6.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-alum -elüm” ekleri redif oluşturmuşlardır. Bu eklerden önce gelen “ç” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır. Dörtlüğün kafiye şeması “fffb” şeklindedir.
  7.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “a” ekleri redif oluşturmuşlardır. Bu eklerden önce gelen “n” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır. Dörtlüğün kafiye şeması “gggb” şeklindedir.
  8.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-ar” lar tam kafiye oluşturmuşlardır. Dörtlüğün kafiye şeması “hhhb” şeklindedir.
  9.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-madan -meden” ekleri redif oluşturmuşlardır. Bu eklerden önce gelen “l” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır. Dörtlüğün kafiye şeması “cccb” şeklindedir.
  10.Dörtlük: İlk üç mısra sonlarında bulunan “-alum” ekleri redif oluşturmuşlardır. Ayrıca ilk iki mısrada “-alum” eklerinden önce gelen “r” harfleri yarım kafiye oluşturmuşlardır. Dörtlüğün kafiye şeması “fffb” şeklindedir.
  KONU: Şiirin konusu Allah’a kavuşma arzusudur.
  TEMA: İnsan dünya malına kanmayıp gönlünü kötülüklerden arındırabilirse Allah’a ulaşabilir.
  ŞİİRE GENEL BAKIŞ:
  Allah yerlere göklere sığmadığını ancak mümin kulunun gönlüne sığdığını bildirmiştir.Bu nedenle gönül tasavvuf düşüncesinde büyük öneme sahiptir.
  Yunus şiirde baştan sona kadar gönlü ile konuşur.“Gel dosta gidelüm gönül ” mısrası Allah’a kavuşma arzusunun ifadesidir. Şâir bu mısrayıher dörtlüğün sonunda tekrarlayarak Allah’a kavuşma arzusunu şiirin tümüne yaymıştır.Bu arzu tasavvuf geleneğinin bir gereğidir.Çünkü tasavvuf erleri nefislerini gönüllerini her türlü kötülükten temizleyip Allah’a ulaşma amacındadırlar. Bu amaç şiirde çok net bir şekilde hissedilir.
  __________________+ Yorum Gönder
yunus emre ilahileri ve anlamlari
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi