Temiz kalpli insan ne demektir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Temiz kalpli insan ne demektir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: temiz kalpli insan

  İnanan insan için yaşam rehberi Kuran'dır. Her konuda olduğu gibi 'kalp temizliği' için de asıl ölçü Kuran'dır. Gerçek kalp temizliği, insanı Allah'tan uzaklaştıran engellerin kalpten arınmış olması demektir. Böyle bir insan dünya hırsından, bencillikten, korkudan, güvensizlikten uzak olur.  Allah'ın sınırlarını korumayanların, "önemli olan kalp temizliği, benim kalbim temiz" demeleri yalnızca kendini aldatmaktır. İnsan ancak Allah'ın buyruklarına ve yasaklarına uyuyorsa, Kuran'a göre samimi bir insansa "kalbim temiz" diyebilir.  ... Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28) ayetinde, nefse uymanın kalbi gaflete düşürdüğüne işaret edilir. Peygamberimiz(sav) konuyla ilgili olarak "kalp bozuk olunca, bedenin işleri de hep bozuk olur" buyurur. [Beyheki] O halde kalbi bozuk olan kişinin, bedeni de bozuktur ve kolaylıkla günah işleyebilir.  İmam-ı Rabbani de bu hadisi esas alarak şöyle söyler:  "Allahü teâlânın emirlerini yapmamak kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. İmanın alameti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır."  Bediüzzaman ise her günahın, imanın nurunu içinden çıkarıncaya dek kalbi kararttığını ve katılaştırdığını söyledikten sonra şu uyarıda bulunur: "Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor” [Lem’alar, s. 21]  Kuran'da bildirilen kalp temizliği, bazı kimselerin anladığı anlamda bir temizlik değildir. 'Kalp Temizliği'nin öneminden yola çıkarak, "ben insanlara hiç kötülük yapmıyorum, fakirlere arada sırada yardım ediyorum, demek ki Allah'ın istediği ahlaktayım" demek, Kuran'a uygun ifadeler değildir. "Benim kalbim temiz, dinin gereklerini yapamasam da olur" gibi sözler, ibadetlerini uygulamaktan kaçınan ve yanlış bir yaşam tarzını Müslümanlık olarak göstermeye çalışan kişinin samimiyetsiz ifadeleridir.  Bazı insanlar, arada sırada fakirlere yardım ederek, hayvanlara yiyecek vererek, komşularını selamlayarak, 'iyi insan' olarak tanınıyor olabilirler. Kuşkusuz bunlar güzel ahlak özellikleridir. Ancak kurtuluşa ulaşmanın, Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmanın yolu, yalnızca 'iyi insan' olarak tanınmak değil, Allah'ın Kuran'da tarif ettiği şekilde salih bir mümin olmaktır.  Kuran'a göre kalbi temiz olan insan, Allah'a yönelen, O'na itaat eden, O'nun emir ve yasaklarına uyan, O'na teslim olmuş, candan iman eden insandır. İslam'a göre, bundan farklı bir 'kalp temizliği' söz konusu değildir. Kuran'da, 'kalp temizliği'nin ne anlama geldiği detaylı olarak açıklanır. Kalbi temiz olan insan, sürekli Allah'ı anan ve kalbi Allah'ın zikriyle "mutmain" olmuş (tatmin bulmuş) kişidir. Kuran'da samimi müminler, "iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlar (Rad Suresi, 28), Allah anıldığı zaman kalpleri ürperenler (Hac Suresi, 35), “Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için saygı ve korku ile yumuşayanlar” (Hadid Suresi, 16) ifadeleriyle tarif edilirler.  Mümin Kuran ahlakını yaşamaktan zevk alır, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı umut ederek mutluluk ve huzur duyar. Tüm bu duyguların kaynağı ise kalbindeki içli Allah aşkı ve derin saygı içeren Allah korkusudur. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir:  Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir... (Zümer Suresi, 23)  Allah Kuran'da, insanın göğüs boşluğunda iki kalp kılmadığını bildirir. Kalp bir tanedir ve yalnızca Allah aşkıyla dolu olmalıdır. Diğer aşklar zaten O'nun aşkından kaynak bulur.  Peygamberimiz(sav), "bir kimse, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tövbe ederse, o leke silinir. Tövbe etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve kalbin tamamını kaplar, kalp kapkara olur." [Haraiti] buyurur.  O halde temiz kalbin, ancak günahlardan arınmış, isyanla kararmamış ve Allah aşkıyla dolu bir kalp olduğu açıktır.  Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka. (O gün) Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. (Şuara Suresi, 89, 90)  Fuat Türker 3. 3
  Ziyaretçi
  “Benim kalbim zaten temiz,Allah beni affeder…”Bu tür sözleri etrafta birçok kişiden sıkça duyarız.Gerçekte,insanların kendi ürettikleri bir bahaneden ibaret olan bu son derece çarpık mantık,vicdanın sesini susturmak için öne sürülür.Acaba gerçekten “temiz kalpli” olmak ne demektir?Kuran ahlakına göre,”kimseye zararı dokunmamak”,Allah’ın bizlere bildirdiği sorumlulukları gözetmeden yaşamak için geçerli bir gerekçe midir?

  Kuran'da Bildirilen Kalp Temizliği
  Şuara Suresinin 89. ayetinde,cennete girecek olanların”Ancak Allah’a selim(temiz) bir kalp ile gelenler…”olduğu bildirilir.Kuran’a göre kalbin temiz olması demek,Allah’a yönelmiş ve O’na itaat etmiş olmak demektir.Kuran’a göre kalbi temiz olan insan,Allah’a iman eden,Allah’ın emir ve yasaklarına harfiyen uyan,O’na teslim olmuş insandır.İslam ahlakına göre, bundan farklı bir “kalp temizliği” söz konusu değildir.

  Kuran’da “kalp temizliği”nin ne anlama geldiği detaylı olarak anlatılmaktadır.Buna göre; kalbi temiz olan insan,sürekli Allah’ı anan ve kalbi Allah’ın zikriyle tatmin bulmuş kişidir.Öyle ki, Kuran’da müminler şöyle tarif edilir; “Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır.Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.” Rad-28

  Bir başka ayette ise müminlerden şöyle söz edilir; “Onlar ki ,Allah anıldığı…zaman,kalpleri ürperir…” Hac-35

  Müminin önemli bir özelliği,Kuran ahlakından zevk alması, Allah’a itaat etmekten dolayı sevinç ve huzur duyması ve tüm bunları yaparken de,kalbinde içli bir sevgi ve coşku hissetmesidir.Kuran’da, bu kalp duyarlılığının” Allah’ın yol göstermesi “olduğu şöyle bildirilir;

  “Allah,benzeşmeli,ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi.Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir.Sonra onların derileri ve kalpleri Allah’ın zikrine karşı yumuşar,yatışır.İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir,onunla dilediğini hidayete erdirir.”Zümer-23

  Dolayısıyla gerçek kalp temizliği,insanı Allah’tan uzaklaştıran tüm engellerin, kalpten arındırılmış olması anlamına gelir.Böyle bir insan, dünya hırsından, bencillikten, korkudan, güvensizlikten uzak olur.Allah’tan başka varlıklara bağlanmaktan, onlara karşı Allah’tan bağımsız bir sevgi duymaktan kurtulur.

  Bu yanlış düşüncedeki insanlar,Allah’ın hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlakı değil,bulundukları toplumun hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlakı seçerler.Ve cahiliye kıstaslarıyla yaptıkları bu değerlendirme sonucunda,kendilerini kandırarak, cennete gireceklerini düşünürler.

  Bu düşünceye göre kişi,hem Allah’a kulluk etmeden, koskoca bir ömrü istek ve tutkularına göre tüketecek,hem de ahirette Allah’ın samimi ve salih kulları için hazırladığı cennetinde, onların arasında,nimetler içinde yerini alacaktır.Böyle bir düşünceye sahip olması için, bir kişinin, Kuran’ı hiç bilmiyor olması gerekir.Çünkü Kuran ayetlerinde bildirilen gerçekleri kavrayan bir insan, sadece kendini kandırmış olacağını gayet iyi anlayabilir.

  “Allah, takva sahiplerini(korkup,sakınanları), inanarak ve inançlarını uygulayarak zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır.Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir.” Zümer-61
  Dünya bütün insanlar için bir imtihan yeridir.Allah:”O,davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…”(MÜLK-2)ayeti ile bütün insanlara bu gerçeği bildirmiştir.

  Bu imtihanın gereği olarak insanlar bütün davranışlarından,fiili olarak yerine getirdikleri veya getirmeyip erteledikleri tüm ibadetlerden sorumludurlar.Böyle bir durumda kalp temizliği tek başına ölçü olamaz.Muhakkak ki kişinin kalbinin temiz olması,iyi niyetli,dürüst bir kişiliğe sahip olması Allah katında değerlidir.Ancak bu kalp temizliği ve samimiyetin en önemli göstergesi de kişinin Allah’ın emirlerini titizlikle yerine getirmesiyle kendini belli eder.Yoksa Kuran’da bildirilen ibadetleri yerine getirmeyen,Allah’tan korkup sakınmayan,ölçüsü Kuran veAllah rızası olmayan bir insan,ne kadar iyi niyetli olduğunu iddia ederse etsin,bu düşüncesinin ona ahirette bir faydası olmayacaktır.Sadece kalp temizliğinden sorgulanılmayacaktır.Allah bize Kuran’la sorgulanacağımızı bildirmiştir:

  “Ve şüphesiz o (Kuran),senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir.Siz ondan sorulacaksınız.” ZUHRUF-44+ Yorum Gönder
temiz kalpli insan ne demektir,  temiz kalpli ne demek,  temiz kalpli olmak ne demektir,  temiz insan ne demek,  temiz kalpli insan nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi