Doğal Afetlerden Korunmak için Neler Yapmalıyız Maddeler Halinde

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğal Afetlerden Korunmak için Neler Yapmalıyız Maddeler Halinde ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Doğal afetlerden korunmak için neler yapılmalı

  Fırtınalar için acil ikaz sistemi yapılmalı,

  Yıldırım düşmeleri içim yüksek ve dış yüzeyinde fazla metal bulunan binalara paratoner tertibatı kurulmalı,

  Yerleşim patlamalarından korunmak için, patlaması muhtemel volkanların yakınlarında yerleşime izin verilmemeli,

  Depremler için fay hattının olduğu bölgelerde inşaya izin verilmemeli, verilecekse de yapılacak inşaalar çok iyi olmalı,

  Su ve sel baskınları için ise ormanlandırma yapılmalı, nehir, dere yatakları gibi yerler doldurulmamalıdır.

  Akarsu yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır.

  Erozyona karşı doğal park alanları çoğaltılmalıdır.

  Eğimin çok olduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Depreme engel olamayız. Ancak depremin zararlarını en aza indirmek
  için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.
  * Öncelikle yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. İmar planında
  konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlerevev ve bina yapılmamalıdır.
  * Büyük binalar betonarme, sağlam yapılmalıdır.
  * Binaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır.
  * Mevcut binaların dayanıklılıklığı arttırmalıdır.
  * Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin
  verilmemelidir.
  * Evler tek veya iki katlı olmalıdır.
  * Evlerde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı,
  odalardaki dolap, raf, vb. duvara monte edilip sabitlenmelidir.
  * Ağır çerçevesi olan tablo ve aynalar yataklardan, sandalyelerden ve
  koltuklardan uzak bir yere asılmalı ve duvara yerleştirilmelidir.
  * Yataklar cam kenarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır.
  * Kalorifer radyatörü, kombi, avize gibi araçların duvar bağlantıları
  sağlamlaştırılmalıdır.
  * Evde yangın söndürme aleti bulundurulmalı, nasıl kullanılacağı
  öğrenilmelidir.
  * Acil durum çantası hazırlanmalıdır. Çantada nüfus cüzdanı, nakit para,
  kredi kartı, düdük, telsiz, cep telefonu, telefon defteri, itfaiye,
  ambulans, polis telefon numaraları, el feneri, ışıldak, portatif radyo,
  yedek pil, ilk yardım malzemesi, ilaç, adres defteri, jeton, plastik
  bardak, tabak, su, kuru gıda, konserve, konserve açacağı, mevsimine
  uygun kıyafet, diş fırçası, macun, sabun, havlu v.b. eşyalar
  bulunmalıdır.
  * Evde/işyerinde/okulda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır.
  * Ulusal/Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi
  alışverişinde bulunulmalı, bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem
  tatbikatları yapılmalıdır.
  * Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma noktası/alanı
  belirlenmelidir.
  * Sigorta sistemine dahil olunmalıdır.

  Sel ve Su Baskınlarına Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, doğal
  bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü
  ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını
  sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol
  açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını
  önler.
  * Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu
  yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının
  yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.
  * Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır.
  * Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir
  * Akarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır.

  Tsunamiye Karşı Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal
  afetler (deprem, sel, tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk
  önlemdir.

  Toprak Kaymasına Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Dik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır.
  * Yolların heyelan bölgelerinden uzağa yapılmasına çalışılmalıdır.
  * Dik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır.Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır.
  * Akar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır.
  * Yol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır.
  * Yerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

  Erozyona Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli olacak şekilde
  yenilemelidir.
  * Orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olunmalıdır.
  * Akarsu kenarlarında,dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
  * Doğal park alanlarını çoğaltılmalıdır.

  Çığ Afetine Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.
  * Çığ olma olasılığı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır.
  * Kış sporları çığ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır
  * Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.
  * Kara ve demir yolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında yapılmalıdır.
  * Yerleşim yerleri çığ alanından uzaklara konmalıdır

  Yangınlara Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içilmemeli,ateş
  yakılmamalı,camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde
  veya metali bu alanlara atılmamalı, yanıcı veya çabuk tutuşabilen
  kimyasal maddeleri ve ambalajları bırakılmamalıdır.
  * İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi (duman
  veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırılmalı, yeterli sayıda yangın
  söndürme cihazı bulundurulmalı, yüksek katlı binalarda yangın
  merdiveni ve acil çıkış kapıları yapılmalıdır.
  * Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi yanıcı ve yakıcı
  şeyler bulundurulmamalıdır.Çocukların bu tür malzeme ile oynamasna
  müsaade edilmemelidir.
  * Ekilen tarla ve arazilerde hasattan sonra kalan sap ve kökleri (anız)
  yakılmamalıdır.

  Yıldırım Düşmelerine Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Yüksek ve dış yüzeyinde metal oranı fazla olan bina ve yapılarda
  paratoner tertibatı kurulmalıdır.
  * Alıcı görevi gören anten ve benzeri aletlerin uç noktalarının iletken
  olmayan maddelerle izole edilmelidir.
  * Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan
  uzak durulmalıdır.
  * Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (telsiz,
  telefon, vs.) kullanılmamalıdır.

  Fırtınalara Karşı Alınması Gereken Önlemler
  * Genel acil ikaz sistemi oluşturulmalıdır.
  * Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar
  yapılmalı, konut ve diğer alanlarda kalın cam kullanılmalıdır.
  * Sığınak hazırlanmalıdır. 4. 4
  Ziyaretçi
  DEPREM
  Deprem bölgelerinde binalar sert
  topraklar ve kayalar üzerine oturtulmalıdır.
  Binalar betonarme veya ahşaptan yapılmalıdır.
  Binalar iki kattan fazla olmamalıdır.
  Sarsıntılar esnasında kirişlerin altına girilmelidir.

  EROZYON
  Mera ıslah projeleri,
  Havza ıslah projeleri,
  Ağaç tarımı,
  Koru projeleri,
  Trakya topraklarını kurtarma kampanyası

  SEL
  Başta orman olmak üzere mevcut bitki örtüsü iyi korunmalı
  Çıplak yerler ağaçlandırılmalı
  Yatak içinde hız kesici setler ve göletler yapılmalı

  HEYELAN
  Yamacın doğal eğiminin bozulmaması,
  Yamacın mevcut bitki örtüsünün iyi korunması, çıplak yamaçların ağaçlandırılması,
  Eğimli arazilere destek duvarları yapılması

  ÇIĞ
  Çok dik yamaçlara dayanma duvarları yapılmalı
  Kazıklar çakılmalı
  Yamaçlara ağaçlar dikerek çığ tehlikesi önlenmeli

  YANGIN
  Orman içi yollar, haberleşme yeterli düzeye getirilmeli
  Yanan yerler hemen korumaya alınarak ağaçlandırılmalı

 5. 5
  Ziyaretçi
  Deprem çantası hazırlanmalı

 6. 6
  Ziyaretçi
  fırtınalar için acil ikaz sistemi yapılmalı.

 7. 7
  Ziyaretçi
  afet çantası hazırlamalıyız bütün eşyaları duvara sabitlemeliyiz bol bol ağaç dikmeliyiz

 8. 8
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim forum alev

 9. 9
  Ziyaretçi
  size çok teşekkür ederim siz olmasaydınız ödevimi yapamayacaktım

 10. 10
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim sayenizde çok önemli bir ödev yaptım.Öğretmenim beğendi. :D

 11. 11
  Ziyaretçi

  çok teşekkür ederim işime çok yaradı inşallah öğretmenim yüksek bir not verir tekrar çok teşekkür ederim...

 12. 12
  Ziyaretçi
  çok teşekkürler çok işime yaradı

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
doğal afetlerden korunmak için neler yapmalıyız,  doğal afetlere karşı neler yapabiliriz,  dogal afetlere karsi neler yapabiliriz,  doğal afetlerden korunmak için neler yapmalıyız maddeler halinde,  doğal afetlerden korunma yolları nelerdir maddeler halinde
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 94 kişi