Sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular
  1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
  -Asya Hun devleti


  2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
  -Teoman


  3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
  -Mete


  4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
  - kavimler göçü


  5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
  - Göktürk


  6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
  -Orhun kitabeleri


  7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
  -II.Göktürk (Kutluk)


  8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
  -Göktürk Alfabesi


  9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
  -Göktanrı dini


  10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
  -Uygurlar


  11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
  -Asya Hun Devleti

  12***Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
  -Avrupa Hun Devleti

  13**İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
  -Avarlar
  14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
  -kurultay

  15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
  -Toy
  16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
  -Yuğ
  TÜRK DESTANLARI
  *Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
  *Göktürkler- Esteregon Destanı
  BİLGİ BANKASI

  *Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
  *Kırgizlar-Manas Destanı

  17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

  18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
  -Asya Hun hükümdarı Mete Han

  19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
  -Ordu Millet
  20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
  -Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği

  21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
  -Çin
  TÜRK İSLAM TARİHİ

  22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
  -Talas Savaşı

  23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
  -Karahanlılar

  TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

  *Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
  *Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
  *Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
  *Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

  24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
  -Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

  25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
  -Hunlar

  26-***Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
  -Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

  27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
  -Pasinler
  28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
  -Malazgirt Meydan Muharebesi

  29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
  -İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

  30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
  -Siyasetname

  31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
  -Katvan Savaşı
  32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
  -Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)

  33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
  -Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
  34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
  -Subaşı
  35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
  -Çaka Bey- Çaka beyliği

  36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
  -Süleyman Şah

  37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
  -Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
  -Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

  38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
  -I.Alaaddin Keykubat
  39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
  -Kösedağ savaşı

  40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
  -Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

  41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
  -Karesioğulları
  42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
  -Dulkadiroğulları

  43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
  -Lonca teşkilatı

  44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
  -Ahilik teşkilatı
  45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
  -Babür Hükümdarı Babür Şah

  46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
  -Karısı Mümtaz Mahal Adına

  47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
  -Hindistan (Agra şehri)
  48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
  - Muhakemetü’l Lügateyn

  OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
  49-**Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
  -Koyun Hisar Savaşı

  50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
  -Bursa-Orhan Bey
  51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
  -Ahi Evran

  52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
  -Osman Bey
  53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
  -Orhan Bey-Karesi oğullarının

  54-**Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
  -Çimpe Kalesi-Orhan Bey

  55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
  - Orhan Bey

  56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
  - Orhan Bey- İznik.
  57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
  -Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

  58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
  -Sırpsındığı Savaşı
  59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
  -Edirne
  ====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

  60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
  -I. Murat
  61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
  -Tımar Sistemi-I.Murat 3. 3
  Ziyaretçi
  sorular için teşekkürler+ Yorum Gönder
sözlü tarih çalışması soruları,  sözlü tarihle ilgili sorular,  sözlü tarih çalışmasında sorulan sorular,  sözlü tarih soruları,  sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi