Yunus emrenin allah ve insan konulu şiirleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yunus emrenin allah ve insan konulu şiirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yunus emrenin allah ve insan konulu şiirleri

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Yunus Emrenin Allah şiirleri Yunus Emrenin Allah ve insan sevgisi şiirleri

  İster İdim Allah’ı
  İster idim Allah’ı buldum ise ne oldu
  Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu
  Erenler meydanında yuvarlanır top idim
  Padişah çevganında kaldım ise ne oldu
  Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim
  Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu
  Âlimler ulemalar medresede buldusa
  Ben harabat içinde buldum ise ne oldu
  İşit Yunus’u işit yine deli oldu hoş
  Erenler manisine daldım ise ne oldu

  Arayı Arayı Bulsam İzini
  Arayı arayı bulsam izini
  İzinin tozuna sürsem yüzümü
  Hak nasip eylese görsem yüzünü
  Ey sevdiğim (ya Muhammet) canım arzular seni
  Ali ile Hasan, Hüseyin anda
  Sevdası gönüllerde muhabbet canda
  Yarın mahşer gününde hak divanında
  Ya Muhammet canım arzular seni
  Yunus meth eyledi seni dillerde
  Dillerde dillerde hem gönüllerde
  Arayı arayı gurbet ellerde
  Ey sevdiğim canım arzular seni

  Bana Seni Gerek Seni
  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dünü günü
  Bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni
  Aşkın aşıklar öldürür
  Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur
  Bana seni gerek seni
  Aşkın şarabından içem
  Mecnun olup dağa düşem
  Sensin gün be gün endişem
  Bana seni gerek seni
  Sufilere sohbet gerek
  Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek
  Bana seni gerek seni
  Eğer beni öldüreler
  Külüm göğe savuralar
  Toprağım anda çağıra
  Bana seni gerek seni
  Yunus’dürür benim adım
  Gün geçtikçe artar odum
  İki cihanda maksudum
  Bana seni gerek seni

  Ben Dervişim Diyene
  Ben dervişim diyene
  Bir ün edesim gelir
  Tanıyuben şimdiden
  Varıp yetesim gelir
  Sırat kıldan incedir
  Kılıçtan keskincedir
  Varıp anın üstüne
  Evler yapasım gelir
  Altında Gayya vardır
  İçi nâr ile pürdür
  Varuben ol duldada
  Biraz yatasım gelir
  Ta’neylemen hocalar
  Hatırınız hoş olsun
  Varuben ol tamuda
  Biraz yanasım gelir
  Andan Cennete varam
  Cennette Hakık görem
  Huri ile gulmanı
  Bir bir kucasım gelir
  Derviş Yunus bu sözü
  Eğri büğrü söyleme
  Seni sigaya çeker
  Bir Molla Kasım gelir

  Çağırayım Mevlam Seni
  Dağlar ile taşlar ile
  Çağırayım Mevlam seni
  Seherlerde kuşlar ile
  Çağırayım Mevlam seni
  Su dibinde mahi ile
  Sahralarda ahü ile
  Abdal olup Ya Hu ile
  Çağırayım Mevlam seni
  Gökyüzünde İsa ile
  Tur dağında Musa ile
  Elimdeki asa ile
  Çağırayım Mevlam seni
  Derdi öküş Eyyüb ile
  Gözü yaşlı Yakub ile
  Ol Muhammed mahbub ile
  Çağırayım Mevlam seni
  Bilmişim dünya halini
  Terk ettim kıyl ü kalini
  Baş açık ayak yalını
  Çağırayım Mevlam seni
  Yunus okur diller ile
  Ol kumru bülbüller ile
  Hakkı seven kullar ile
  Çağırayım Mevlam seni

  Elhamdülillah
  Haktan gelen şerbeti içtik elhamdulillah
  Şol kudret denizini geçtik elhamdulillah
  Şol karşıki dağları meşeleri bağları
  Sağlık safalık ile aştık elhamdulillah
  Kuru idik yaş olduk kanatlandık kuş olduk
  Birbirmize eş olduk uçtuk elhamdulillah
  Vardığımız illere şol safa gönüllere
  Halka tapduk manisin saçtık elhamdulillah
  Beri gel barışalım yad isen bilişelim
  Atımız eğerlendi estik elhamdulillah
  İndik Rum’u kışladık çok hayır şer işledik
  Uş bahar geldi geri göçtük elhamdulillah
  Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
  Artık denize dolduk taştık elhamdulillah
  Taptuğun tapusuna kul olduk kapusuna
  Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdulillah

  Ey Yarenler Ey Kardeşler Korkarım Ben Ölem Deyi
  Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ölem deyi
  Öldüğüme kayırmazam ettiğimi bulam deyi
  Bir gün görünür gözüme ayıbım vuralar yüzüme
  Endişeden del’olmuşum nidem ben ne kılam deyi
  Eğer gerçek kul imişsem ona kulluk kıla idim
  Ağlayaydım bu dünyada yarın onda gülem deyi
  Hemin geldim bu dünyaya nefsime kulluk eyleyi
  İyi amel işlemedim azaptan kurtulam deyi
  Ey biçare miskin Yunus günahım çok neyleyeyim
  Sığındım ol Allah’ıma dedi hem afvedem deyi

  Gel Gör Beni Aşk Neyledi

  Ben yürürüm yane yane
  Aşk boyadi beni kane
  Ne âkilem ne divâne
  Gel gör beni aşk neyledi
  Gâh eserim yeller gibi
  Gâh tozarim yollar gibi
  Gâh akarim seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi
  Akarsulayin çaglarim
  Dertli cigerim daglarim
  Şeyhim anuban aglarim
  Gel gör beni aşk neyledi
  Ya elim al kaldir beni
  Ya vaslina erdir beni
  Çok aglattin güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi
  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh anarim dilden dile
  Gurbette hâlim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi
  Mecnun oluban yürürüm
  O yari düşte görürüm
  Uyanip melûl olurum
  Gel gör beni aşk neyledi
  Miskin Yunus biçâreyim
  Baştan ayaga yâreyim
  Dost ilinden âvâreyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  İster İdim Allah’ı

  İster idim Allah’ı buldum ise ne oldu
  Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu
  Erenler meydanında yuvarlanır top idim
  Padişah çevganında kaldım ise ne oldu
  Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim
  Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu
  Âlimler ulemalar medresede buldusa
  Ben harabat içinde buldum ise ne oldu
  İşit Yunus’u işit yine deli oldu hoş
  Erenler manisine daldım ise ne oldu

  İlim İlim Bilmektir

  İlim ilim bilmektir
  İlim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin
  Ya nice okumaktır
  Okumaktan murat ne
  Kişi Hak’kı bilmektir
  Çün okudun bilmezsin
  Ha bir kuru emektir
  Okudum bildim deme
  Çok taat kıldım deme
  Eğer Hak bilmez isen
  Abes yere yelmektir
  Dört kitabın ma’nisi
  Bellidir bir elifte
  Sen elifi bilmezsin
  Bu nice okumaktır
  Yiğirmi dokuz hece
  Okursun uçtan uca
  Sen elif dersin hoca
  Ma’nisi ne demektir
  Yunus Emre der hoca
  Gerekse bin var hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir

  Niçin Ağlarsın Hey Bülbül

  Sen burda garip mi geldin
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Yorulup iz mi yanıldın
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Karlı dağlardan mı aştın
  Derin ırmaklar mı geçtin
  Yârinden ayrı mı düştün
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Hey, ne yavuz inilersin
  Benim derdim yenilersin
  Dostu görmek mi dilersin
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Kal’alı şehir mi yıkıldı
  Ya nam-u arın mı kaldı
  Gurbette yârin mi kaldı
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Gulistanlarda yaylarsın
  Taze gülleri yıylarsın
  Yavlak zârılık eylersin
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Uykudan gözüm uyandı
  Uyandı kana boyandı
  Yandı şol yüreğim yandı
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  N’oldu şu Yunus’a n’oldu
  Aşkın deryasına daldı
  Yine baharistan oldu
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  Selam Olsun

  Bu dünyadan gider olduk
  Kalanlara selam olsun
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selam olsun
  Sela verin kastımıza
  Gider olduk dostumuza
  Namaz için üstümüze
  Duranlara selam olsun
  Ecel büke belimizi
  Söyletmiye dilimizi
  Hasta iken halimizi
  Soranlara selam olsun
  Eceli gelenler gider
  Hepsi gelmez yola gider
  Bizim halimizden haber
  Soranlara selam olsun
  Tenim ortaya açıla
  Yakasız gömlek biçile
  Bizi bir asan vechile
  Duyanlara selam olsun
  Derviş Yunus söyler sözün
  Yaş doludur iki gözün
  Bilmeyen ne bilsin bizi
  Bilenlere selam olsun

  Şol Cennetin Irmakları
  Şol Cennetin ırmakları
  Akar Allah deyu deyu
  Çıkmış İslam bülbülleri
  Öter Allah deyu deyu
  Salınır Tûba dalları
  Kur’an okur hem dilleri
  Cennet bağının gülleri
  Kokar Allah deyu deyu
  Kimi yiyip kimi içer
  Hep melekler rahmet saçar
  İdris nebi hulle biçer
  Diker Allah deyu deyu
  Altındandır direkleri
  Gümüştendir yaprakları
  Uzandıkça budakları
  Biter Allah deyu deyu
  Aydan arıdır yüzleri
  Misk-ü amberdir sözleri
  Cennet’te huri kızları
  Gezer Allah deyu deyu
  Hakka aşık olan kişi
  Akar gözlerinin yaşı
  Pür nur olur içi dışı
  Söyler Allah deyu deyu
  Ne dilersen Hak’tan dile
  Kılavuzla gir bu yola
  Bülbül aşık olmuş güle
  Öter Allah deyu deyu
  Açıldı gökler kapısı
  Rahmetle dolu hepisi
  Sekiz Cennet’in kapısı
  Açar Allah deyu deyu
  Rıdvan-dürür kapı açan
  İdris-dürür hulle biçen
  Kevser şarabını içen
  Kanar Allah deyu deyu
  Miskin Yunus var dostuna
  Koma bu günü yarına
  Yarın Hakk’ın divanına
  Varam Allah deyu deyu+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi