Başarıda takım çalışmasının rolü nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Başarıda takım çalışmasının rolü nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Başarıda takım çalışmasının rolü nedir

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Ekip Çalışmasının Başarıya Olan Etkisi Nedir


  Tüketicilerin gereksinimlerinin, buna bağlı olarak taleplerinin gittikçe çeşitlendiği ve kişiye özel hale geldiği, arz piyasasının ise ürün ve hizmetlerini mevcut ve olası talepler doğrultusunda her türlü teknik ve teknolojik olanaktan yararlanarak hızla tüketiciye sunma yarışı içinde olduğu günümüzde, başarıya ulaşmada etkin ekip çalışmasının rolü ön plana çıkmaktadır. Ancak, yalnızca kişilerin bir araya toplanması ile bir ekibin oluşturulamayacağı açıktır. Ortak bir amaç doğrultusunda, bir bütünü oluşturacak özel işlevler üstlenerek bir araya gelen kişiler, iletişim ve eşgüdüm içinde, iş bölümü yaparak arzu edilen sonuca ulaşmak için çalıştıklarında bir ekip çalışmasından söz edilebilir. Böyle bir organizasyon, yaratıcılık ve motivasyonu da harekete geçirir ve ürün ve hizmet sunumunda hız, kalite ve verimliliğin artmasına da yardımcı olur.
  Son yıllarda iş hayatında gündeme gelen başarı öykülerine bakıldığında, başarı sahiplerinin tamamının “uyumlu, doğru kurgulanmış bir ekip çalışmasını” sağlamış olduklarını vurguladıkları görülmektedir. Bir ekipte yer alacak en uygun kişilerin seçimi için mesleki, psikolojik, kişisel ve hiyerarşik özellikler göz önünde bulundurulmalı ve kişiler bunlara göre en uyumlu biçimde bir araya getirilmelidir. Ekibin başarılı olması için birlikte çalışacak kişilerin birbirlerini tamamlayıcı niteliklerinin yanı sıra, ortak yapılacak işi anlamaları, diğer bir deyişle, aynı düzlemde düşünebilmeleri ve fikir alış-verişinde bulunabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca kişilerin birlikte iş yapmaya istekli olması ve işi benimsemesi, daha yaratıcı ve verimli sonuçlar elde edilmesinde, dolayısıyla performansın artmasında etkili olur.
  Ekip çalışmasının olmazsa olmaz kurallarından biri de, çalışma boyunca işbirliği, iletişim ve eşgüdüm içinde olunması gerektiğidir. İletişimin en önemli unsuru ise dinlemedir. İş hayatında etkin dinlemenin iletişim kurma ve sürdürme açılarından pek çok yararı sayılabilir. Bunlardan bazıları şöyle ifade edilebilir:
  Dinleyen kişi, çevredeki (müşteri, pazar, hedef kitle, vs.) değişiklikleri daha çabuk algılama, anlama olasılığına sahiptir.
  · İyi dinleyiciler, bilginin çarpıtılmasını en aza indirirler.
  · İnsanları dinlemek bir yandan özgüveni artırırken bir yandan da güven verici bir etki yapar.
  · Dinlemek, iletişim eksikliğinden kaynaklanan boşa çabaları en aza indirir.
  · Anlamak için dinlemek, anlaşmazlıkların önemli bir kısmının nedenini ortadan kaldırır.
  · Dinlemeden fikirlere veya önerilere katılmak mümkün değildir.
  · Dinleyen birileri olmadıktan sonra, iyi fikirlerin hayat bulma şansı çok düşüktür.
  · Müşteriye verilen hizmetin temelinde iyi dinleme yatar.
  İletişim bağlamında, ekibin amacına ulaşmasını en fazla engelleyen unsurlar, birlikte çalışan kişilerin, sorunların kendiliğinden çözüleceği düşüncesiyle anlaşmazlık konusunda konuşmayı ertelemeleri ve başarıda kritik öneme sahip olduğunu varsaydıkları bilgiyi paylaşmaya gönüllü olmamalarıdır. Sorunların ilk anda konuşularak çözülmesi, ileride daha da büyüyerek başka sorunlarla birlikte ortaya çıkmasının ve çözüm için çok daha büyük çaba ve kaynak harcanmasının önüne geçecektir. Bilgi paylaşımı konusunda kişilerin istekli olmaması ise, iş ortamında kendi alanlarını, belki de vazgeçilmezliklerini koruma çabası olarak düşünülebilir. Ancak günümüz “bilgi çağı” olarak da adlandırılırken, kimsenin vazgeçilmez olmadığı ve bilginin ancak paylaşılarak çoğaltılacağı ve yarar sağlayacağı da göz ardı edilmemelidir.
  Ekip çalışmasında hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir başka nokta da, koordinasyonun sağlanmasıdır. Çalışmalar sırasında kimin neyi, nasıl ve ne zaman yapmakla yükümlü olduğu, ortaya çıkabilecek sonuçlardan kimin sorumlu olacağı, hangi işlemler için kimlerin onayının gerekeceği, hangi işlemler için kimlerden ya da nereden, nasıl bir destek sağlanması gerektiği, iş akışı sırasında iletişimin nasıl kurulacağı önceden belli olmalıdır.
  Uyumlu bir ekip çalışması şu yararları sağlar:
  · Ekip, bir kişinin tek başına üretebileceğinden daha fazla fikir üretebilir ve çözüm önerisi geliştirebilir. Böylece tek kişi tarafından çözümlenmesi güç vakaları daha kolay sonuca ulaştırma gücüne sahip olur.
  · Farklı iş alanlarından ya da uzmanlıklardan oluşturulan ekibin ortak çalışması sonucu, düşünme kapasitesi yükselmiş ve sorunlar çok yönlü ele alınmış olur.
  · Yanlış karar verme ve yanlış uygulama riski en aza indirilmiş olur.
  · Karşılıklı hoşgörüye dayalı, uyumlu bir ekip çalışması ortamı yaratılması, farklı ve çeşitli fikir ve önerilerin değerlendirilmesini de sağlar. Herkes birbirinin düşüncesini dinlemeyi, çözümlemeyi ve bu düşünceler üzerinde tartışmayı, değerlendirmeyi öğrenir.
  Ekipler halinde çalışırken en sık düşülen hata, etkin ekipler oluşturma isteğinin ifade edilmesine karşın, bunu oluşturmak için gerekli ekip gelişiminin sağlanmamasıdır. Yakın, benzer veya birbirini tamamlayan işlerde çalışanların zaman içinde kendiliğinden ekip haline dönüşeceği yanlış varsayımından yola çıkılır. Deneyimler, bunun böyle olmadığını göstermektedir. Ekip gelişmesi, sonu olmayan bir süreçtir. İnsanların öğrenmeye gereksinim duyacağı çok sayıda yeni gelişme ve beceri vardır, diğer bir deyişle, her zaman verimliliğin sürekli olarak artırılması için yapacak bir şeyler bulunmaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi