Cumhuriyet günlük hayatımızda neleri değiştirdi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhuriyet günlük hayatımızda neleri değiştirdi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cumhuriyet günlük hayatımızda neleri değiştirdi

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: TÜRKÇE - CUMHURİYET
  CUMHURİYET

  I. HAZIRLIK

  1.Ön Hazırlık

  2. Zihinsel Hazırlık

  a. Ön Bilgileri Harekete Geçirme

  -Cumhuriyet yönetimi konusunda neler biliyorsunuz?

  “ Dünyada pek çok farklı yönetim şekilleri vardır.Bu yönetim şekillerinden biri de cumhuriyettir.Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir.Çünkü bu yönetim şeklinde bütün haklar halkın elindedir.Halk ne derse o olur.Cumhuriyetin temelinde demokrasi ve adalet vardır.Cumhuriyet din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranılmasını öngörmekte ve bu hakları koruma altına almaktadır.Cumhuriyete göre herkes hürdür, hiç kimse başka birinin haklarına, özellikle yaşama hakkına tecavüz edemez.Hiç kimse başka birinin kölesi değildir…”

  İdris IŞIK

  -“Cumhuriyet ve Atatürk” konulu şiirlerden birini okuyunuz.

  -Atatürk’ün cumhuriyetle ilgili bir özdeyişini söyleyebilir misiniz?  “Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
  Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
  Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
  Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.
  Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır.
  Cumhuriyet faziletti

  Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.”

  Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)

  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)”

  b. Anahtar Kelimelerle Çalışma

  cumhuriyet vatan

  özgürlük medeniyet  cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

  özgürlük: 1.Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî:"Özgürlüğünün ilk gününde meyhanedeki arkadaşları ona dostça öğütler verdiler."- İ. O. Anar.

  2.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet

  vatan: Yurt

  medeniyet: Uygarlık
  ◦Öğrenciler anlamları hakkında konuşturulur. Bu kelimeleri kullanarak bir şiir yazmaları istenir

  (1. etkinlik).

  c. Amaç Belirleme
  ◦Birlikte okuma ve dinleme amaçları belirlenir.

  ç. Yöntem ve Teknikleri Belirleme
  ◦Okuma amacına en uygun yöntemin sesli ve sessiz okuma olduğu belirtilir.

  II. ANLAMA

  1. Dinleme, Okuma ve Görsel Okuma

  a. Dinleme

  -İyi bir dinleyici olmak için nelere dikkat etmeliyiz?
  ◦-Kuralların hatırlatması yapılır.
  ◦Vurgu, telaffuzun şiir okumada önemi belirtilir.

  ………………………………………….

  CUMHURİYET

  Ata’nın çizdiği amaca vardık,

  Bizim isteğimiz cumhuriyettir.

  Korunur insanımız vatanda artık,

  Bizim desteğimiz cumhuriyettir…  Hiç kimse değil; Allah’a kuluz,

  Neler imal eder, neler dokuruz,

  Hepimiz çalışır, yazar, okuruz;

  Bizim desteğimiz cumhuriyettir…  Kalbimiz imanlı, güçlü kolumuz,

  Özgürlük içinde Anadolu’muz,

  Cumhuriyet, bizim milli yolumuz,

  Bizim desteğimiz cumhuriyettir…  Tarihte şeref, şan ve Türklük bizim,

  Yurtta bağımsızlık, özgürlük bizim,

  Milli hakimiyet, büyüklük bizim,

  Bizim desteğimiz cumhuriyettir…  Getirdi bize medeniyeti,

  Kazandık insani her meziyeti,

  Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti,

  Bizim desteğimiz cumhuriyettir…  Enver TUNCALP


  ◦Aşağıdaki sorular sorulur:

  -Şiiri okurken nelere dikkat ettim?

  “Şiir okurken kelimelerin telaffuzuna kelime manalarını dinleyiciye düzgün bir Türkçe ile aktararak okumak…”

  -Şiir okuyuşumla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

  -Şiiri okurken siz neler hissettiniz?

  b. Okuma

  Sessiz okuma kuralları tahtaya yazılarak hatırlatılır.

  “Yazıyı parmak, kalem vb. şeylerle izlememek,

  Baş gövde hareketleri yapmamak,

  Konuşmada görev alan organları hareket ettirmemek…”
  ◦Şiiri sessiz okumaları istenir.
  ◦Şiir sesli olarak okutulur.
  ◦Şiirin 1., 2., 3., 4. kıtaları farklı öğrencilere, son kıtası tüm öğrencilere okutulur.

  -Şiiri okurken neler hissettiniz?

  c. Görsel Okuma

  -Görseli şiirin içeriğine uygun buldunuz mu?

  -Şiirin içeriği ile ilgili bir resim çiziniz(2. etkinlik)

  ç. Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma
  ◦Şiirin görseline ve kelimenin içinde geçtiği mısraya bakarak kelimelerin anlamlarını tahmin etmeleri istenir. Tahminleri defterlerine yazdırılır. Öğrenciler tahminlerini sözlüğe bakarak kontrol ederler.  Hiç kimseye değil; Allah’a kuluz.

  kul: Tanrı'ya göre insan

  Neler imal eder, neler dokuruz.

  imal: Ham maddeyi işleyip mal üretme.

  Neler imal eder, neler dokuruz.

  dokumak: 1.Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak:
  "Orada kilim dokuyan kadınların arasında yaşam savaşı veriyordu."- A. Kulin.

  2.mecaz En ince noktalarına kadar özen göstererek, emek vererek ortaya çıkarmak.

  Kalbimiz imanlı, güçlü kolumuz

  iman: İnanç.

  Kazandık insani her meziyeti.

  meziyet: Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik:
  "Cemal Paşa'da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı."- F. R. Atay.

  Tarihte şeref, şan ve Türklük bizim.

  şeref: Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur

  şan: Ün.

  Milli hakimiyet, büyüklük bizim.

  hakimiyet: Egemenlik.
  ◦Bu kelimeleri cümlelerde kullanmaları istenir(3. etkinlik).

  2. Metni İnceleme

  -Şiirin sizce ilginç gelen bölümü neresidir?

  -Şiirde şairin anlatmak istediği nedir?

  -Şair, neden cumhuriyeti destek olarak görüyor?

  -Şiirin ana duygusu nedir?

  -Şiire başka bir başlık bulunuz(4. etkinlik?

  -Şair birinci kıtada hangi duygu ve düşüncelerini dile getiriyor?

  -Cumhuriyet günlük hayatımızda neleri değiştirdi? Cumhuriyet yönetiminin bize kazandırdıkları nelerdir?

  Görüşlerinizi yazınız(5. etkinlik)

  -Şiirin içeriği ile ilgili iki soru hazırlayıp arkadaşınıza sorunuz.

  3. Söz Varlığını Geliştirme

  - Şiirde eş anlamlı olan kelimeleri bulunuz.

  -Vatan ve yurt ayrı harflerle yazıldığı halde aynı anlama gelebilir mi?

  -“Özgürlük ve bağımsızlık” aynı anlamı çağrıştırıyor mu?

  -6. etkinlikte verilen eş anlamlı kelimeleri eşleştiriniz.

  -7. etkinlikte verilen zıt anlamlı kelimeleri eşleştiriniz.  III. ZİHİNDEN YAPILANDIRMA

  1.Günlük hayatla ilişkilendirme

  -Şiirden nasıl bir sonuç çıkardınız?

  -Cumhuriyetle yönetilmeseydik sizin hayatınız nasıl olurdu?

  -Atatürk, milletimizin hangi özelliklerinin cumhuriyet yönetimine uygun olduğunu düşünmüştür?

  (Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.)

  2.Atatürkçülükle ve Diğer Derslerle İlişkilendirme

  Cumhuriyet ile ilgili dinlediği bir metni görselleştirmeleri istenir.

  Atatürk ve cumhuriyet konulu bir resim yapmaları istenir.

  IV. KENDİNİ İFADE ETME

  1. Zihinsel Hazırlık

  a. Ön Bilgileri Harekete Geçirme ve Konu Belirleme

  -Okuduğunuz şiirin konusu neydi?

  Konuşma, yazma ve görsel sunu konularını belirlemeleri sağlanır.

  b. Amaç Belirleme

  Belirlenen konunun farklı anlatım teknikleriyle sunulabileceği belirtilir.

  c. Tür ve Sunu Şeklini Belirleme

  Belirelen konunu hangi türde ve nasıl sunacaklarını belirlemeleri istenir.

  2. Kuralları Gözden Geçirme

  Konuşma, yazma ve görsel sunu kuralları hatırlatılır.

  3. Konuşma, Yazma ve Görsel Sunu

  a. Konuşma

  Cumhuriyetin getirdiği yenilikler konusunda bir konuşma hazırlayıp yapmaları sağlanır.

  b. Yazma

  Cumhuriyetin kazandırdıkları konusunda bir şiir veya oyun yazıp sınıfa sunmaları istenir.

  c. Görsel Sunu

  Öğrencilere yazılarını yazmaları ve sunmaları için yeterli bir süre verilir.

  4. Söz Varlığını Kullanma

  -Öğrencilerden yeni öğrendikleri kelimeleri de kullanarak bir paragraf yazmaları istenir(8. etkinlik).

  V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Bu metin için aşağıda önerilen formlar dağıtılabilinir.
  ◦Resim Çizim Ölçeği
  ◦Paragraf Yazma Ölçeği 3. 3
  Ziyaretçi
  Günlük hayatımızda büyük değişiklikler meydana gelmiştir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi