Prizmanın özellikleri ve çeşitleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Prizmanın özellikleri ve çeşitleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: DİK PRİZMALAR

  1Dik Prizmalar ve Özellikleri  Tabanları herhangi bir çok gensel bölge olan yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden meydana gelen cisimlere dik prizma denir

  Prizmalar tabanlarına gore dikdörtgenler prizmasıkare dik prizmaüçgen dik prizmayamuk dik prizma diye adlandırılırlar  Dik Prizmanın özellikleri:

  1Tabanları eş ve paraleldir

  2Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir

  3Her bir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir

  4Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir

  5Tabanları düzgün çokgensel olan dik prizmalara düzgün dik prizma denir  2Dik Prizmanın alanlarını ve hacimlerini hesaplama  21Dikdörtgenler prizması  Tanım: Tabanları dikdörtgensel bölge olan dikprizmaya dikdörtgenler prizması denir

  Özellikleri:  1 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır

  2 Karşılıklı yüzleri birbirine parallel ve alanları eşittir

  3 Karşılıklı ayrıtları dörder dörder parallel ve uzunlukları eşittir

  4 Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyuları denirBu boyutlar en boy ve yüksekliktir

  5 Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denir

  6 Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir  Dikdörtgenler Prizmasının Alanı:

  Taban alanı Ta=ab

  Yanal alanı:Ya=Çh=2(a+b)c  Not: Dikdörtgenler prizmasının yanal alanıtaban çevresinin uzunluğu ile yan ayrıtının çarpımına eşittir  Bütün alan: A=2Ta+Ya A=2(ab)+2(a+b)c

  A=2(ab+ac+bc) olarak yazılır  Not: Dikdörtgenler prizmasının alanıbir köşeden çıkan üç ayrıtının ikişer ikişer çarpımlarının toplamlarının iki katına eşittir  Dikdörtgen Prizmasının Hacmi

  Bütün dik prizmalarda hacim taban alanı ile cisim yüksekliğinin çarpımına eşittir

  V=Tah=(ab)c V=abc

  22Kare Dik Prizma  Tanım: Tabanları karesel bölge olan dik prizmaya kare dik prizma denir  Özellikleri  1Dikdörtgenler prizmasının bütün özelliklerini taşır

  2Tabana ait yüz köşegenin uzunluğu e=a√2

  3Cisim köşegenin uzunluğu f=√e²  Kare dik prizma alanı

  Taban alanı Ta=a²

  Yanal alanı Ya=4ah  Not: Kare dik prizmanın yanal alanıtaban çevresinin uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımına eşittir  Bütün alanı A=2Ta+Ya A=2a²+4ah  Not: Kare dik prizmanın alanıbir yan yüzünün alanın 4 katı ile iki taban alanının toplamına eşittir  Kare dik prizmanın hacmi

  V=Tah den V=a²h

  23 Küp  Tanım: Bütün ayrıtları eş olan dikdörtgenler prizmasına küp denir  Özellikleri  1Dikdörtgenler prizmasının tüm özelliklerini taşır

  2Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir

  3Yüz köşegenin uzunluğu e=a√2

  4Cisim köşegeninin uzunluğu f=a√3

  Not: Küpün cisim köşegenin uzunluğubir ayrıtın uzunluğunun √3 katına eşittir  Küpün alanı  Taban alanıTa=a²

  Yanal alanı;Ya=Çh Ya=4a²  Not: Küpün yanal alanı bir ayrıtının karesinin 4 katına eşittir  Bütün alanA=6a² Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin 6 katına eşittir  Küpün hacmi  V=Tah V=a²a V=a³

  Küpün hacmibir ayrıtının küpüne eşittir

  24Üçgen Dik Prizma  Tanım: Tabansal üçgensel bölge olan dik prizmayaüçgen dik prizma denir  Özellikleri  1Tabanları birbirine eş üçgensel bölgelerdir

  2Yan yüzleri birer dikdörtgensel bölgedir

  3Yanal ayrıtları eş ve birbirine paraleldirYanal ayrıtlarının her biri prizmanın yüksekliği olur

  46 köşesi9 ayrıtı ve 5 yüzü vardır  Üçgen dik prizmanın alanı  Taban çevresinin uzunluğu Ç=a+b+c olsun

  Tabanların yüksekliği kprizmanın yüksekliği de h olsun  Taban alanıTa=ak/2  Yanal alanıYa=Çh Ya=(a+b+c)h  Bütün alanıA=2Ta+Ya A=ak+(a+b+c)h  Not: Uçgen dik prizmanın alanıtaban çevresinin yükseklik ile çarpımının iki taban alanı ile toplamına eşittir  Üçgen dik prizmanın hacmi  V=Tah V=1/2akh dir  25Düzgün Altıgen Dik Prizma  Tanım: Tabanları düz olan altıgensel prizmaya düzgün altıgen dik prizma denir  Özellikleri  1Tabanları düzgün altıgensel bölgedir ve birbirine eşittir

  2Yan yüzleri birer dikdörtgensel bölgedir ve birbirine eşittirler

  3Yanal ayrıtları eş ve birbirine paraleldirYanal ayrıtlarının her biri prizmanın yüksekliği olur

  412 köşesi18 ayrıtı ve 8 yüzü vardır

  Düzgün altıgen dik prizmanın alanı  Taban çevresinin uzunluğu Ç=6a olsun prizmanın yüksekliği de h olsun

  _

  Taban alanıTa=3√3a2  Yanal alanıYa=Çh Ya=6ah

  _

  Bütün alanıA=2Ta+Ya A=6√3a2+6ah  Düzgün altıgen dik prizmanın hacmi

  _

  V=Tah V=3√3a2h dir  26Silindir  Tanım: Bir dikdörtgensel bölgenin kenarlarından biri etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisme dik silindir denir  Dik silindir tabanları daire olan dik prizmadır Dik silindirin alanı ve hacmi prizmalar gibi hazırlanır  Dik silindirin alanı:  Taban alanı Ta=πr² Yanal alanı Ya=2 π r h  Bütün alanı A=2Ta+Ya=2π r²+2 π r h  A=2 π r (r+h)  Dik silindirin hacmi:  V=Tah V= π r²h  Şekil-1: Tabanları çeşitli çokgenlerden oluşan prizmaların açık görünüşleri  Konuyla İlgili Örnekler:

  1- Bir düzgün altıgen dik prizmanın taban ayrıtlarının birinin uzunluğu 10 cm ve yüksekliği 8 cmdir  a Taban alanı

  _

  Ta=(3*√3 )*a2

  2 _

  Ta=(3*√3)*102

  2

  _ 50 _

  Ta=(3x√3)*100=150√3 cm2

  21  b Yanal alanı  Ya=6ah=6108=480cm2  c Bütün alanı

  _

  A=2TaYa=2150√3 +480

  _ _

  A=300*√3 + 480=60(5*√3+8)cm2  d Hacmi

  _

  V=Tah=3*√3*a 2*h

  2

  _ _

  V=Tah=3*√3*102*8=3*√3*100*8

  _2 2

  V=1200*√3 cm3

  2Taban yarıçapı 7 cm yüksekliği 10 cm olan silindirin:  a Taban alanı  Ta=πr 2=2272=154 cm2

  7

  b Yanal alanı  Ya=2 πrh=222710=440 cm2

  7

  c Bütün alanı  A=2 πr(r+h)=222 7(7+10)=748 cm2

  7

  d Hacmi  V= πr2h=22710=1540 cm3

  7  3Taban ayrıtı 10 cm ve yüksekliği 14 cm olan bir kare dik prizma vardır  aTaban alanı  Ta=a2=102

  Ta=100cm2  bYanal alanı  Ya=4ah

  Ya=41014=1056

  Ya=560 cm2  cBütün alanı  A=2a2+4ah

  A=2102+41014

  A=200+560

  A=760 cm2  dHacmi  V=a2h

  V=10214

  V=1400 cm3  Bu Konuyla İlgili Fen ve Anadolu Lisesi Soruları

  1Yarıçapı ile yüksekliğinin uzunlukları eşit olan bir silindirin hacmi 81 cm3 tür Bu silindirin yanal alanı kaç cm2dir( π =3) (1997 FL)  h=r Hacim= πr2h 81=3r2r 27=r3 r=3 cm  Yanal alan= 2πrh

  =2333

  =54 cm2 olur  2Kenar uzunlukları 8 cm ve 6 cm olan bir dikdörtgen 8 cm lik kenarı etrafında 360 derece döndürülüyorMeydana gelen cismin hacmi kaç cm3 tür?( π =3) (1997 DPY)

  silindirin hacmi= πr2h

  =3368

  =864 cm3 olur  3Bır dikdörtgen prizmasının farklı üç yüzününn alanları;16 cm225 cm2 ve 36 cm2 ise hacmi kaç cm3 tür?  ab=16 Taraf tarafa çarpalım

  ac=25

  * bc=36  a2b2c2=162536  Hacim=abc olduğundan

  ______ _______

  √a2b2c2=√162536 abc=456=120 cm3  3Şekildeki kare dik prizma ile dik silindirin yüksekliklerinin uzunlukları ve yanal alanları birbirine eşittirBuna göreprizmanın hacminin silindirin hacmine oranı kaçtır?

  4ah=2 πrh a=2 πr a=πr sonuç olarak π

  4 2 4

  4 Yarı çapı r birim olan silindirin hacmi 360 br3 iseyanal alanı kaç br2 dir?  Hacmi=360r= π r2h

  360= π rh  Yanal alan=2πrh

  =2360

  =720 br2

  5 Tabanının bir kenarı 4 cmyüksekliği 10 cm olan kare prizma şeklindeki kutusilindir şeklindeki bir kutu içerisine koyuluyorSilindir şeklindeki kutunun hacmi en az kaç cm3 olmalıdır?  H= πr2h__

  = π(2√2 )210

  =80 π cm3 olur

  6 Bir ayrıtının uzunluğu 8cm olan küpün içine yerleştirilen en büyük hacimli koninin hacmi kac cm3 tür? (π=3) alınız  Bir küpün içerisine yerleştirilen en büyük hacimli koninin yüksekliği küpün bir kenarına; koninin yarıçapı ise küpün bir kenarının yarısına eşittir Buna göre  Koninin hacmi=⅓πr2h

  =⅓3428

  =168

  =128cm3 olur+ Yorum Gönder
prizmaların özellikleri,  prizmaların özellikleri ve çeşitleri,  prizmanın özellikleri ve çeşitleri,  prizma çeşitleri ve özellikleri,  prizmalar ve özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi