Düzensiz fiiller

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Düzensiz fiiller ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Düzensiz fiiller

 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: İngilizce Düzensiz Fiiller
  Düzensiz Fiil (Irregular Verbs) Nedir ?

  In English, there are regular and irregular verbs.
  İngilizcede fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere iki gruba ayrılır.
  Regular verbs take the suffix “-ed” when expressing a past event.
  Düzenli fiiller geçmişte meydana gelen bir eylemi ifade etmede kullanılırken sonek olarak “-ed” takısı alırlar.
  Present Form Past Form Past Participle Form
  work worked worked
  play played played
  wash washed washed
  like liked liked
  listen listened listened
  Verbs ending with “-y”, while adding the “-ed” suffix, “-y” is transformed into “-i”.
  “-y” harfi ile biten fiillerde “-ed” takısından önce “-y” harfi düşürülür ve yerine “-i” harfi getirilir.
  Present Form Past Form Past Participle Form
  study studied studied
  envy envied envied
  Düzensiz fiillerde ise, bir kural yoktur ve her fiil past ve past participle formlarda farklı şekildedir.
  Infinitive Past Simple Past Participle
  (Irregular Verbs) Düzensiz filler tablosu
  A
  arise arose arisen
  awake awakened / awoke awakened / awoken
  B
  be was / were been
  beat beat beaten
  become became become
  begin began begun
  bend bent bent
  bet bet bet
  bite bit bitten
  blow blew blown
  begin began begun
  break broke broken
  bring brought brought
  build built built
  burn burnt / burned burnt / burned
  burst burst burst
  buy bought bought
  C
  can could been able
  catch caught caught
  choose chose chosen
  come came come
  cost cost cost
  cut cut cut
  D
  deal dealt dealt
  do did done
  draw drew drawn
  dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed
  drink drank drunk
  drive drove driven
  E
  eat ate eaten
  F
  fall fell fallen
  feed fed fed
  fell felt felt
  fight fought fought
  find found found
  fly flew flown
  forget forgot forgotten
  forgive forgave forgiven
  freeze froze frozen
  G
  get got got
  give gave given
  go went gone / been
  give gave given
  grow grew grown
  H
  hang hung / hunged hung / hunged
  have had had
  hear heard heard
  hide hid hidden
  hit hit hit
  hold held held
  hurt hurt hurt
  K
  keep kept kept
  kneel knelt / kneeled knelt / kneeled
  know knew known
  L
  lay laid laid
  lead led led
  learn learnt / learned learnt / learned
  leave left left
  lend lent lent
  let let let
  lie lay / lied lied / lain
  light lit / lighted lit / lighted
  lose lost lost
  M
  make made made
  mean meant meant
  meet met met
  must had to had to
  P
  pay paid paid
  put put put
  R
  read read / red Read / red
  ride rode ridden
  ring rang rung
  rise rose risen
  run ran run
  S
  say said said
  see saw seen
  sell sold sold
  send sent sent
  set set set
  shake shooke shaken
  shine shoon shone
  show showed shown
  shrink shrank shrunk
  shut shut shut
  sing sang sung
  sink sank sunk
  sit sat sat
  sleep slept slept
  slide slid slid
  smell smelt / smelled smelt / smelled
  speak spoke spoken
  spell spelt / spelled spelt / spelled
  spend spent spnet
  spill spilt / spilled spill / spilled
  split split split
  spoil spoilt / spoiled spoilt / spoiled
  spread spread spread
  stand stood stood
  steal stole stolen
  stick stuck stuck
  send sent sent
  swear swore sworn
  swell swelled swollen / swelled
  swim swam swum
  T
  take took taken
  teach taught taught
  tear tore torn
  tell told told
  send sent sent
  think thought thought
  throw threw thrown
  U
  understand understood understood
  W
  wake woke woken
  waer wore worn
  win won won
  write wrote written
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi