Polisliğin topluma faydaları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Polisliğin topluma faydaları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: polisin topluma faydaları


  TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK NEDİR ?

  Toplum Destekli Polislik; güvenlik sorunlarının tespit edilmesi, çözüm yollarının araştırılması, toplumla işbirliği ve ortak çalışmaların yapılmasının yanı sıra, geleneksel önleyici tedbirlerin uygulanarak suç ve sosyal düzensizlikle yapılan mücadeledir.

  NEDEN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ?

  Polisin amacı toplumun huzurunu sağlamaktır. Polis, toplumun taleplerini dikkate almadan hizmet yürütemez. Polislik mesleği, artık bir “güç kullanma mesleği” değil, “topluma hizmet sunan bir meslek” olarak gelişmektedir. Bu nedenlerle; Türkiye’de güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, Suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve halkın, güvenlik hizmetlerine olan memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmaları yapmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimiz kurulmuş ve faaliyetini sürdürmektedir.

  TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

  Güvenlik hizmetlerine toplumun aktif katılımını sağlamak. Halkla iletişim kurmak, ilişkileri geliştirmek. Halkın talep ve şikayetlerini dinlemek, gerektiğinde müracaatlarını almak, konuyu ilgili birimlere aktarmak ve sonucundan bilgi vermek. Toplumun güvenlik hizmetlerine yönelik beklentileri ile ilgili araştırma yapmak veya yapılmasını sağlamak, Toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek, toplumu bilinçlendirmek, Suç mağdurlarına suç sonrası destek sağlanması, güvenlik hizmetlerine ilişkin yönlendirici nitelikte danışmanlık yapılmasını amaçlar.

  TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK UYGULAMASININ FAYDALARI

  İşlenen ya da işlenmekte olan suçların bilgilerinin ve ihbarlarının yerinde ve zamanında alınmasını sağlar. Vatandaşların şikâyetlerini yasal yöntemlerle yapmaları konusunda bilgilendirilmelerine ve yönlendirilmelerine imkân verir. Polisin ve diğer kurumların sorumlulukları ve hizmet alanları konusunda bilgilendirmelerine olanak sağlar. Vatandaşların önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmeleri ile suç oluşumunun azalmasını sağlar. Daha fazla bilgi almak için mahallelerimizde görevli personelimiz ile irtibat kurabilir, dilek, şikayet ve önerileriniz için 0 272 213 80 21/5085 telefonumuzu arayabilirsiniz.
  TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK NEDİR?
  Güvenliğin sağlanması, çağdaş devletlerin olmazsa olmaz ilkeleri arasında yer almakta ve devletlerin var olma nedenlerinin başında gelmektedir. İç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, toplumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir.
  Polisin faaliyetlerine yön veren toplumsal ihtiyaçlar ve taleplerdir. Suç ve suçluluk toplumsal gündemi işgal eden konuların başında gelmektedir. Polisiye hizmetlerin, bu çerçevede genel güvenlik hizmetlerinin ve suçla mücadelenin sadece polis hizmetleri eksenli değil, çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yöntemlerinden birisi de, Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin yaşama geçirilmesidir.

  Genel anlamda polislik faaliyetleri olarak isimlendirilen bu hizmetler kapsamında, suçla mücadeleyi etkin kılmanın ve güvenli bir ortamı sağlamanın, güvenlik hizmetlerine toplumun katılımı ve desteğiyle mümkün olacağı açıktır. Gelişmiş demokratik ülkelerin çoğunluğunda başarılı bir şekilde uygulanan “Toplum Destekli Polislik” anlayışının, ülkemizde de hayata geçirilmesi vazgeçilmez bir gereklilik hâline gelmiştir.

  Toplum Destekli Polislik hizmetleri, bu yönüyle toplumun güvenlik talebine göre şekillenen bir anlayışın polisiye hizmetlerde yaşama geçirilmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal sorunlara odaklanan ve çözümlerin bütüncül bir çerçevede ele alınarak toplumun bütün kesimlerinin, kurumlarının ve devlet organlarının yer aldığı bir hizmet anlayışının bu açıdan artık çağın bir gerekliliği olduğu kabul görmektedir.

  Toplum Destekli Polislik Projesi’nin genel amacı; Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmaların yaşama geçirilmesidir.


  Buradan hareketle Toplum Destekli Polislik; ülkede yaşayan vatandaşların katılımı ile daha bir güvenli yaşam alanı oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapan, projeler geliştiren ve bu projeleri uygulayan birimdir.

  GÖREVLERİMİZ
  1. . Toplumun öncelikli güvenlik beklentileri ve önerilerinin tespitine yönelik güvenlik memnuniyet ölçümleri yapılarak, müşteri odaklı hizmet anlayışı geliştirilecek,
  2. Toplum temsilcileri (Sokak/Site, Komşular Birliği, Mahalle Komşular Birliği, Kent Güvenlik Danışma Kurulu) ile periyodik güvenlik sorunlarını paylaşım toplantıları düzenlenerek, toplumun güvenli yaşama katılım ve katkıları sağlanacak,
  3. Toplumda suçtan mağdur olmuş şahıslara Toplum Destekli Polis temsilcileri tarafından psikolojik ve moral destek sağlanacak,
  4. Eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürütülecek,
  5. Suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütülecek,
  6. Halkın suçlara karşı kendini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak,
  7. Toplumda meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, psikolojik ve diğer nedenlerini araştırmaya yönelik Polis – Üniversite/Eğitim Kurumları işbirliğinde bilimsel çalışmalar yapılacak,
  8. Toplumsal kesimlerin, sosyal ve kültürel etkinliklerine katılımı sağlanarak, polis - halk ilişkisi geliştirilecek,
  9. Suçların önlenmesine yönelik gerçekçi verilere dayalı suç analizleri ve suçlu profillerinin çıkartılması sağlanacak,
  10. Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunun giderilmesi ve kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine yönelik etkin çalışmalar yapılacak,
  11. Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik programlar ve kampanyalar düzenlenecek,
  12. Güvenlikte toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi kapsamında panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplumsal etkinlikler düzenlenecek,
  13. Toplum Destekli Polislik hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik personel eğitimleri çağın gereklerine uygun geliştirilerek, personel güncel şartlara uyumlu hâle getirilecek,
  14. Güvenlik konusundaki toplumsal beklenti ve gereksinimlere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama projeleri ve modelleri geliştirilecek,
  15. Çağın gereklerine uygun geliştirilen Toplum Destekli Polis anlayışının bütün personele yaygınlaştırılması için etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.
+ Yorum Gönder
polisin insanlara faydaları nelerdir,  polisin insanlara faydaları,  polisin topluma faydaları,  polisin insanlara faydası,  polisin topluma yararları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi