Türk islam devletlerinde yetişen bilim adamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türk islam devletlerinde yetişen bilim adamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE BİLİM VE BİLİM ADAMLARI


  Matematik alanında

  Harezmî, Abdülhamid İbn Türk, Ömer Hayyam, Nasirüddin-i Tusi gibi bilim adamlarının çalışmaları görülür.

  Nasiruddin-i Tusi, "Kesenler Teoremi" adlı eseriyle Trigono-metrik çalışmalara yer vermiştir. Kenar açı bağıntısını bulmuştur.

  Ömer Hayyam, cebir konusunda üçüncü derece denklemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur. Celali takvim adıyla bilinen tak-vimi hazırlamıştır.

  Tıp alanında

  Zehravi, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina, İbn-i Nefis gibi bilim adamlarının çalışmaları görülür.

  İbn-i Sina, tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi alanlarda da ça-lışmalar yapmıştır. "Kanun" adlı eserinde hekimlik, ilaçlar, cerrahi yöntemler hakkında bilgi verir Onun bu eseri Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmakta-dır.

  Zehravi, cerrahi alanında önem-li bir yere sahiptir. "El-Tasrif adlı eseri, Avrupa'da Latinceye çev-rilerek Oxford Üniversitesinde okutulmuştur.

  Astronomi alanında

  Fergani, Beyruni, Bitruci, Uluğ Bey, Battani gibi bilim adamlarının çalışmaları görülür.

  Uluğ Bey, Semerkant'ta med-rese ve gözlemevi, bilimsel ça-lışmaların gelişmesinde etkili ol-muştur. Bu medrese ve gözlem-evinde Ali Kuşçu ve Kadızâde-i Rumi gibi devrin önemli bilim adamları çalışma-lar yapmıştır. "Uluğ Bey Zici" adlı eseri astronomi konusunda önemli bilgiler vermektedir.

  Biruni, "Mesud'un Kanunu" adlı eserinde önemli astronomik bil-giler vermiştir.

  Fizik alanında

  Farabi, İbn-i Sina ve İbn'ül Heysem gibi bi-lim adamlarının çalışmaları görülür.

  Farabi, "Boşluk Üzerine" adlı yazmış olduğu eserinde doğa-da boşluğu kabul etmez. Aristo fiziğinin yetersiz olduğunu orta-ya koymuştur. İslam devletlerindeki bilimsel gelişmeler, Selçuklular zamanında devam etmiştir. Türk-İslam devletlerinde bilgin, filozof ve sanatkârlar yetişmiştir. Bu dönemde Bağdat'ta kurulan Ni-zamiye Medreseleri, bilim ve kültür hayatının canlanmasında etkili olmuştur.
 3. 3
  Ziyaretçi
  Tarihi elimizden geldiği müddetçe yaşatmalıyız çok sağolun yardımlarınızdan dolayı+ Yorum Gönder
türk islam tarihinde yetişen bilim adamları,  türk islam devletlerinde yetişen bilim adamları,  türk ve islam devletlerinde yetişen bilim adamları,  türk ve islam dininde yetişen bilim adamları,  islam devletlerinde yetisen insanların hayatını
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi