Doğaya karşı sorumluluklarımız ile ilgili yazı ve şiir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğaya karşı sorumluluklarımız ile ilgili yazı ve şiir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Doğaya karşı sorumluluklarımız ile ilgili yazı ve şiir

 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI1

  Prof.Dr.Coşkun Can Aktan
  Bir mandıracının ya da sokakta süt satan kimsenin sattığı süte su karıştırarak
  satması doğru mudur?
  Manavdan aldığınız bir kilo elma ya da portakalı eksik tartan manavcının bu
  davranışı doğru mudur?
  Pazarda “seçmece yok deyip çürük domatesleri düzgün domateslerle birlikte
  tartıp satmak ne kadar doğru bir davranıştır?
  Sattığı ayıplı malı daha sonra “satılan mal değiştirilmez” deyip değiştirmek
  istemeyen mağaza sahibinin bu davranışı doğru mudur?
  Bir zengin işadamının emekli bir generali ya da emekli tanınmış bir eski
  bürokratı “Ankara Temsilcisi” diye atayıp, başkentte hükümet ve bürokraside işlerini
  takip ettirmesi –örneğin, devletten teşvik elde edilmesi yönünde lobicilik yapılmasıahlaki
  bir davranış mıdır?
  Bir işadamının bir milletvekiline gizliden maaş bağlayarak parlamentoda
  “kanun simsarlığı” yaptırması doğru bir davranış mıdır?
  Bu örnekleri çok daha artırmak mümkündür. Ancak tüm bu örneklerin iş ahlakı
  ile ilgili olduğuna şüphe yoktur.
  1 Coşkun Can Aktan, Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru (2): Meslek Ahlakı ve
  Sosyal Sorumluluk adlı çalışmadan kısmi alıntıdır.
  İş ahlakı, iş dünyasındaki mal ve hizmet üretim ve tüketim sürecindeki
  doğrular ve yanlışları ifade eder. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusu ahlaki bir
  konudur. İş dünyasında doğru davranışlar ve eylemler olacağı gibi, yanlış davranışlar
  ve eylemler de bulunmaktadır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere iş ahlakı, iş
  dünyasındaki doğru ve yanlışları ifade eder.
  İş ahlakı genellikle özel teşebbüslerin mal ve hizmet üretiminde ve satışında
  ahlaki davranmalarının önemi üzerinde durmaktadır. İş ahlakı aynı zamanda “şirket
  ahlakı”, “firma ahlakı” “işletme ahlakı”, “ticaret ahlakı” ve saire adlar ile de
  tanımlanmaktadır. Şüphesiz, “esnaf ahlakı”, “üretici ahlakı”, “işveren ahlakı” ve
  benzeri tanımlamaları da iş ahlakı içerisinde değerlendirmek mümkündür.
  İş ahlakı kavramı ile “sosyal sorumluluk” kavramı arasında da yakın ilişki
  bulunmaktadır. Şüphesiz tüm birey ve kurumların içinde yaşadığı çevreye karşı ödev
  ve sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin, bir işletmenin kendi çalışanlarına, pay
  sahiplerine, ortaklarına olduğu kadar, dış çevreye (devlete, doğaya ve çevreye,
  topluma vs.) karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk, esasen iş
  ahlakının gereğidir. Bir başka ifadeyle, iş ahlakı, sosyal sorumluluğu da içeren bir
  anlam taşır. Bir işletme sahibinin doğru ve dürüst olması, sözünde durması, üretimde
  ve satış aşamalarında hileli yollara başvurmaması çok takdir edilmesi gereken ahlaki
  davranışlardır. Ancak işletmenin üretim yaparken gerek iç, gerekse dış çevreye karşı
  ödev ve sorumluluklarının da bilincinde olması gerekir.
  Bu açıklamalarımız çerçevesinde bir işletmenin başlıca sorumluluk alanlarını
  şu şekilde sıralayabiliriz: (Bkz: Şekil-2.)
  • Çalışanlara karşı sorumluluk,
  • Müşterilere (tüketicilere) yönelik sorumluluk,
  • Hissedarlara yönelik sorumluluk,
  • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk,
  • Devlete karşı sorumluluk,
  • Tedarikçilere karşı sorumluluk,
  • Rakiplere yönelik sorumluluk,
  • Topluma karşı sorumluluk
  • vs.
  Önemle belirtelim ki, iş ahlakı ile özellikle dış çevreye karşı sosyal sorumluluk
  kavramı bazen çatışır ve birbirleri ile uyuşmayabilir. Bir özel işletmenin asıl amacı kar
  sağlamaktır. Bu bakımdan, işletmenin karını maksimize edecek kararlarda
  bulunması rasyonel bir tercihtir. Örneğin, işletmenin karını maksimize etmek için
  çalışanlara daha az ücret ödemek istemesi rasyonellik açısından doğru bir karar ve
  tercih olmakla birlikte, “ahlaki” açıdan ve aynı zamanda “işletmenin uzun dönem
  karlılığı ve verimliliği” açısından doğru olmayabilir. Bir işletmenin karını maksimize
  etmek için sigortasız işçi çalıştırması ya da asgari ücretin altında işçi çalıştırması hiç
  şüphe yok ki iş ahlakı ile bağdaşmayan davranışlardır. Öte yandan çalışanlarına
  daha fazla ücret ve sosyal imkanlar sağlayan şirketlerde ilk bakışta bunun işletme
  için bir maliyet olduğu söylenebilir. Oysa, madalyonun bir de öteki yüzü vardır.
  İşletmenin çalışanlarına daha fazla değer vermesi halinde çalışanların işletmeye
  daha fazla katkıda bulunmak için gayret edecekleri söylenebilir.
  Özetle, organizasyon içi sosyal sorumluluk ile işletmenin karlılığı ve verimliliği
  arasında iki yönlü bir ilişki mevcuttur. Organizasyon dışı sorumluluk (topluma ,
  devlete ve doğaya karşı sorumluluk) ise organizasyon amacı ile daha fazla çatışır.
  Daha açık söylemek gerekirse, doğaya ve çevreye verilen zararların tazmin edilmesi,
  toplumda gelir düzeyi düşük olan kesimlere sosyal yardımlarda bulunulması vs.
  organizasyonun maliyetlerini artırır ya da net karının azalması sonucu doğurur

  ........

  DOĞA İÇİN EL ELE

  El ele ver, el ele ver
  Doğa için el ele ver
  Onsuz yaşam olmaz sana
  Doğa için el ele ver

  Ordan burdan sınır konmaz
  Bir bütündür bölünemez
  İster bura, ister ora
  Doğa için el ele ver

  Yok atomun bombasıymış
  Yok nükleer başlığıymış
  Yok edipte bu vahşeti
  Doğa için el ele ver

  Bırak kısır döngüleri
  Çöz artık şu kör düğümü
  İnsanız hep gayrımız ne?
  Doğa için el ele ver

  Son pişmanlık fayda etmez+ Yorum Gönder
doğaya karşı sorumluluklarımız,  doğaya karşı sorumluluklarımız nelerdir,  çevre ve doğaya karşı sorumluluklarımız,  doğaya karşı sorumluluk şiirleri,  doğaya karşı sorumluluklarımız ile ilgili şiir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi