Türkiyede hayvancılıkla ilgili geçmiş yıllara ait lys ygs soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiyede hayvancılıkla ilgili geçmiş yıllara ait lys ygs soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türkiyede hayvancılıkla ilgili geçmiş yıllara ait lys ygs soruları

 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA TEST SORULARI)

  Soru 1. Türkiye’de hayvancılıktan sağlanan gelirin çok düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Ahır hayvancılığının yaygın olmasıyla
  B) Hayvan sayısının yetersiz olmasıyla
  C) Mera hayvancılığının yaygın olmasıyla
  D) Hayvancılıkla uğraşan nüfusun az olmasıyla
  E) Otlak alanlarının yetersiz olmasıyla

  Soru 2. Yağış miktarının fazla ve yazların serin olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılır. Hakkari Bölümünde yağış miktarı fazla olmasına rağmen büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaz. Bunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğim ve engebenin fazla olması
  B) Ulaşımın gelişmemiş olması
  C) Tüketici nüfusun az olması
  D) Sanayileşmenin az olması
  E) Kışların çok soğuk olması

  Soru 3. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına 64,7 et elde edilmesine rağmen büyükbaş hayvancılığın yaygın olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Küçükbaş hayvanların etinin daha fazla besleyici olması
  B) Türkiye’de dericilik sanayinin gelişmemiş olması
  C) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha çok sermayenin gerekmesi
  D) Dokuma sanayinde yün ve tiftiğin daha çok kullanılması
  E) Doğal şartların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun olması

  Soru 4. I. Hayvan sayılarının arttırılması
  1. Ahır hayvancılığının geliştirilmesi
  2. Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi
  3. Hayvan soylarının ıslah edilmesi
  4. Yem üretiminin artması
  Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz?

  A) V B) IV C) III D) II E) I


  Soru 5. Ülkemizde besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesinde, aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yaygın olarak tarımının yapılması daha fazla katkı sağlamaktadır?
  A) Buğday B) Çay C) Üzüm
  D) Şeker pancarı E) Ay çiçeği


  Soru 6. I. Arazinin fazla engebeli olmaması
  1. Sulanan arazinin geniş olması
  2. Bozkırların geniş yer kaplaması
  3. Yaz mevsiminin serin geçmesi
  4. Yıllık yağış miktarının fazla olması
  Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) I ve IV E) IV ve V


  Soru 7. I. Tarım alanlarının dar olması
  1. Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi
  2. Çayır ve otlakların geniş yer tutması
  3. Yüz ölçümünün fazla olması
  4. Halkın alışkanlıkları ve tecrübeleri
  Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) I ve IV E) IV ve V


  Soru 8. Hayvancılığın yaygın olduğu şehirlerde et kombinaları ve süt ürünleri işleyen fabrikalar çoktur.Aşağıdaki yörelerden hangisinde et ve süt işleyen fabrika daha azdır?

  A) Edirne B) Erzurum C) Van
  D) Giresun E) Kars


  Soru 9. Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
  1. İpek böcekçiliği en çok Güney Marmara Bölümü’nde gelişmiştir.
  2. Ülkemizin hayvan sayısı fazla fakat hayvanlardan elde edilen veri düşüktür.
  3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.
  4. Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi’nde çok gelişmiştir.
  5. Arıcılık hemen hemen her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.

  Soru 10. Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla gelişmesi beklenir?

  A) İç Anadolu B) Doğu Anadolu C) Ege
  D) Akdeniz E) Karadeniz


  Soru 12. Aşağıda hayvancılığın ülkemizde dağılışı ve dağılış sebebi eşleştirilerek verilmiştir.
  Buna göre eşleştirmelerden hangisinin sebebi yanlış verilmiştir?

  Adı Dağılışı Sebebi
  A) İpekböceği Marmara Ormanların fazla olması
  B) Kümes hay. Marmara Nüfusun yoğun olması
  C) Koyun İç Anadolu Bozkırların çok olması
  D) Sığır Erzurum-Kars Yaz yağışları ve çayır
  E) Balıkçılık Karadeniz Denizin az tuzlu olması


  Soru 13. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde arıcılık faaliyeti ve bal üretimi yaygın değildir?

  A) Hakkari B) Sakarya C) Rize
  D) Kars E) Ordu

  Soru 15. Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?
  1. Büyükbaş hayvancılık
  2. Küçükbaş hayvancılık
  3. Kümes hayvancılığı
  4. Arıcılık
  5. İpek böcekçiliği
  (1998-ÖSS)

  Soru 16. Kültür balıkçılığında balıklar kuluçka havuzlarında kafesler ve gölcükler içerisinde büyütülür. Ülkemizde kültür balıkçılığı son yıllarda artış göstermiş, devlet bu konuda üreticileri teşvik edici tedbirler almıştır.
  Ülkemizde kültür balıkçılığının gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin payı yoktur?
  1. Denizlerimizde balık çeşidinin az olması
  2. Pazarlama olanaklarının kolay olması
  3. Denizlerimizde kirlenmenin fazla olması
  4. Avlanma giderlerinin az olması
  5. Kültür balıkçılığında verimin fazla olması
  Soru 17. Türkiye’de balık avcılığının ortalama %82’si Karadeniz, %10’u Marmara, %5’i Ege, %3’ü Akdeniz’den sağlanır.
  Buna göre balık avcılığının denizlere dağılımını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?
  1. Denizlerin kapladıkları alanlarıyla
  2. Denizlerin kirlilik oranlarıyla
  3. Deniz çanaklarının derinlikleriyle
  4. Denizlerin tuzluluk oranlarıyla
  5. Kıta sahanlıklarının genişlemesiyle
  Soru 18. Yurdumuzda her yıl bir çok yerde orman yangınlarının görülmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  1. Yangın için gerekli önlemlerin alınmaması
  2. İğne yapraklı ormanların fazla yer tutmasının
  3. Bazı yerleşim alanlarının orman içinde olması
  4. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinin
  5. Ormanların daha çok sapa yerlerde olması
  Soru 20. Bir çok bitki topluluğunda olduğu gibi ormanlarında en fazla gelişip büyüdüğü zaman sıcaklık ve yağışın fazla olduğu zamandır. Yurdumuzdaki ormanların üst sınırı Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2800 m, İç Anadolu Bölgesi’nde 2500 Karadeniz Bölgesi’nde ise 2200 m civarındadır.
  Orman üst sınırının Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha yüksek olması bölgenin hangi özelliği ile açıklanır?
  1. Karasallık şiddetinin fazla olmasıyla
  2. Nüfus yoğunluğunun düşük olmasıyla
  3. Kış sıcaklıklarının çok düşük olmasıyla
  4. Kışın yağışların kar şeklinde olmasıyla
  5. Bölge topraklarının verimli olmasıyla
  CEVAP ANAHTARI

  1.C 2.A 3.E 4.E 5.D 6.B 7.E 8.D 9.C 10.C 11.B 12.A 13.B 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.E 20.A+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi